Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 14-02-2021
Pakket King Financieel / King Enterprise
Omschrijving Financieel, handel, erp en/of Logistiek pakket voor MKB
Leverancier King Software BV
Website leverancier http://www.king.eu
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED/ENG
 
Besturingssystemen Microsoft Windows
Databases Sybase
Pakketsoorten - Abonnementenadministratie, - Boekhoudsoftware, - Projecten/werkorders > Calculatie software, - Cursus- en opleidingenadministratie, - Declaraties en urenregistratie, - E-Business, - ERP-systemen, - Expeditiepakket, - Export(documenten), - Factureren, - Groothandelspakket, - Inkoopadministratie, - Ledenadministratie, - Logistieke softwaresystemen, - Magazijnbeheer (WMS), - Managementrapportage, - Onderhouds- en service administratiesoftware, - Point of sale (POS), - Practice management software, - Projectenadministratie, - Projectmanagementsoftware, - Relatiebeheer (CRM), - Transporttoepassingen (incl. Track & Trace), - Urenadministratie, - Verkoopadministratie, - Voorraad, artikel-, assortimentsbeheer, - Webwinkel software, - Werkorderadministratie, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches
Pakket getest door Algemeen (voor diverse doeleinden) [30-04-2003]
Getest door Softwarepakketten.nl voor de rubriek Software op de testbank. Opvragen resultaat
BDO Nederland [sep 2004]
Op grond van de door ons verrichte werkzaamheden zijn wij van oordeel dat Quadrant King MA, versie 5.30b voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid en continuiteit.
BDO Nederland [november 2009]
Op grond van gedegen onderzoek is BDO van oordeel "dat King Logistiek versie 5.43a voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen rondom betrouwbaarheid en continuiteit", aldus BDO in het onderzoeksrapport.
Samenwerkende RA en AA Accountants [28-08-2002]
Beoordeling door SRA(Samenwerkende Registeracc. en Acc.-Administratieconsulten).Beoordeling: Functionaliteit-Goed; Koppeling-Ruim voldoende; Gebruikersvriendelijkheid-Ruim voldoende; Stabiliteit-Zeer goed; Performance-Zeer goed; Eindcijfer 8

Modules pakket
Levering
Levering met of zonder pakbon, voor of na de facturering. Toestaan van deelleveringen per order instelbaar.
Balans
Balans in volgorde van rekeningnummer of in variabele volgorde, balans in scontro-/staffelvorm. Balans op scherm, onderliggende boekingen zijn met een druk op de knop op te vragen! Balans in te zien en af te drukken incl. cijfers vorig boekjaar.
Jaarafsluiting
Werken in twee boekjaren tegelijk, beginbalans achteraf automatisch aanvullen met de na de jaarafsluiting gemaakte boekingen.
Factuurlayout
Factuur-layout vrij instelbaar, layout op te geven per taalcode voor inclusief en exclusief BTW. Optioneel ook per debiteur instelbaar.
Vertegenwoordigers
Standaard in Logistiek, optioneel in kleinere versies. I.c.m. omzetstatistieken ook omzet per vertegenwoordiger. Berekening provisie per vertegenwoordiger.
Verzamellijst
Verzamellijst of magazijn-picklist. Af te drukken vanuit King. Eventuele correcties op de lijst worden verwerkt in de verkooporder, waarna de order kan worden uitgeleverd.
Facturering
Directe facturering op basis van een order, of batch-facturering op basis van een reeks orders. Per order instelbaar of deelfacturering is toegestaan. Verzamelfacturen mogelijk. Eventueel direct verzenden via e-mail. Openstaande posten worden automatisch aangemaakt.
King Financieel
Boekhouden, digitale aangifte OB, telebankieren met Girotel, kostenplaatsen, kostendragers
Orderinvoer
In versie Factureren op basis van tarieven, vanaf Artikelen ook artikelen. Vanaf Logistiek backorders en reserveringen.
Boekingen
keuze tussen voorlopige en definitieve boekingen; beide soorten zijn opgenomen in de administratie. Automatische boekingen vast te leggen voor bijv. afschrijvingen, huur en andere vaste boekingen.
EDI-koppeling
verkooporder van de klant komt elektronisch binnen, klant ontvangt factuur ook elektronisch. Uitwisseling van de gegevens wordt verzorgd door koppelingstool van SinfoX, Rozis of een andere leverancier. Optie.
Artikelen
Standaard vanaf Artikelen. Met voorraad en twee magazijnen vanaf Logistiek. Optioneel zijn barcodes, meerdere magazijnen, partijen, serienummers, staffelprijzen, volgartikelen, afdrukken catalogus
Activa
Registratie van vaste activa, met volledige integratie met financiele administratie. Optie.
Mail
facturen, orderbevestigingen, proformanota's, pakbonnen, aanmaningen, bestelbrieven kunnen direct via e-mail worden verzonden. Per debiteur of crediteur is vast te leggen welk e-mailadres hierbij moet worden gebruikt. Per afdruk is te zien of het verzenden van de mail gelukt is, ook achteraf.
Productie
op basis van een recept kan een productie-order worden aangemaakt en verwerkt. De componenten worden van de voorraad afgeboekt, de eindproducten bijgeboekt. Uitval kan worden geregistreerd. Optie.
Samengestelde art.
een samengesteld artikel is een artikel dat uit andere artikelen bestaat. Samenstellen gebeurt op basis van een recept. Van een of meer componenten (artikelen) kan een eenheid van het eindproduct worden gemaakt. De componenten worden van de voorraad afgeboekt, het eindproduct wordt bijgeboekt. Het eindproduct heeft een eigen kostprijs en verkoopprijs. In de verkooporder neemt u het samengestelde artikel op, dus het samengestelde artikel wordt gereserveerd en van de voorraad afgeboekt. Optie
Budgettering
Jaar- en/of periodebudget per grootboekrekening, (sub)paragraaf of een rubriek van het rekeningschema, kostenplaats of kostendrager. Berekenen van budgetten op basis van gegevens vorig boekjaar.
Debiteur/Crediteur
Per debiteur, crediteur of andere relatie kunt u de gebruikelijke stamgegevens bijhouden; naam, vestigingsadres, corresp.adres, 1000 verzendadressen en contactpersonen of gezinsleden, financiele gegevens, onbeperkt aantal zelf te definieren vrije rubrieken, enz.
Importeren
Journaal, NAW-gegevens, orders, artikelen, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers, voorraadcorrecties, verzamellijsten in XML-formaat. Journaal, NAW-gegevens en artikelen in ASCII-formaat.
Ledenadministratie
Contributie-orders en -facturering voor verenigingen, voor het factureren van vaste bedragen; standaard vanaf King Factureren.
Omzetstatistieken
Omzet per debiteur, tarief en opbrengstgroep hebt omgezet, eventueel uitgesplitst naar periode. Vanaf versie Artikelen kan ook de artikelomzet worden bijgehouden. In combinatie met de optie Vertegenwoordigers wordt ook de omzet per vertegenwoordiger bijgehouden. De omzetgegevens kunnen ooko in een zelf te bepalen indeling worden weergegeven en afgedrukt.
Telebankieren
Inlezen elektronische rekeningoverzichten in King; aanmaken elektronische betalingsopdrachten vanuit King (ook buitenlandse opdrachten). In S en SF alleen met Girotel, vanaf SI alle grote banken.
Afdrukken
Afdrukken naar printer, op scherm of naar bestand in PDF-, HTML-, RTF-, Excel-, JPEG-, BMP- of GIF-formaat. Standaard in alle versies.
King Logistiek
Artikelen, voorraad, handmatige bestellingen, magazijnontvangsten, omzetstatistieken, vertegenwoordigers, voorraadcorrecties, prijsafspraken, prijslijsten, boekhouden, facturering, levering, verzamellijsten, backorders, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers, factuurhistorie, uitleverhistorie, rechten per gebruiker
Valuta
Vreemde valuta's in alle King-versies, boekingen en orders in elke willekeurige valuta. Valutakoers instelbaar per periode.
Aanmaningen
Aanmaningen vanaf versie Factureren, layout vrij instelbaar.
Koppelingen
Uitgebreide import- en exportmogelijkheden. Zie bij Importeren en Exporteren. Met optie King Jobs kunnen imports en exports automatisch en buiten King om worden uitgevoerd, en kunnen XML-bestanden naar een ander formaat worden geconverteerd.
Magazijnontvangst
Registratie binnenkomende goederen tegen werkelijke inkoopprijs of vaste verrekenprijs. Bijbehorende bestelling wordt er automatisch bijgezocht. Administratieve verwerking van een magazijnontvangst kan op willekeurig moment plaatsvinden.
Relatiebeheer
Behalve debiteuren en crediteuren ook 1000 relatiebestanden zonder koppeling naar financiele administratie.
Prijsafspraken
Vastleggen van afwijkende prijzen voor een combinatie van artikel/opbrengstgroep en debiteur/debiteurgroep. Alleen korting (bedrag of percentage) of ook prijs. Prijsafspraken artikel/debiteur ook te muteren bij orderinvoer. Standaard in versie Logistiek, optioneel voor versie Artikelen. Staffelprijzen optioneel.
Kostendragers
Boeken op kostendragerrekening. Optioneel verbijzonderen van bedragen/aantallen naar kostendrager. Optioneel opgave kostendrager bij orderinvoer (dossierfacturering).
Kostenplaatsen
Boeken op kostenplaatsrekening. Optioneel verbijzonderen van bedragen/aantallen naar kostenplaats. Optioneel opgave kostenplaats bij orderinvoer (dossierfacturering).
Logistiek
Artikelen (vanaf versie Artikelen), voorraad (vanaf versie Logistiek), 2 magazijnen, locaties per magazijn, bestellingen, magazijnontvangsten, voorraadcorrecties. Optioneel: partijen, serienummers, meerdere magazijnen, directe inkoop.
Multi-user
King is ook als multi-user-programma leverbaar. Multi-user-versies zijn leverbaar voor 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 of meer gebruikers.
Digitale aangifte
Digitale aangifte OB standaard in alle King-versies; digitale aangifte ICP optioneel.
Point of Sale (POS)
PC werkt als kassa, die direct is gekoppeld aan uw financiele administratie. De PC kan worden voorzien van een klantendisplay, een kassalade, een bonnenprinter, en eventueel een barcodescanner. Optie.
Factuurhistorie
Afgedrukte facturen blijven bewaard, zodat ze achteraf zijn in te zien en opnieuw af te drukken.
Aangifte ICP
Digitale aangifte ICP direct vanuit King, ondertekening met PIN-code of certificaat; afdruk netto-omzet per BTW-nummer, afdruk netto-omzet per debiteur per BTW-rekening. Optie.
Serienummers
Serienummer bijhouden van inkomende en/of uitgaande goederen. Per serienummer wordt bijgehouden of het op voorraad is. Per artikel instelbaar of serienummers van toepassing zijn. Inclusief garantietermijn. Optie.
Partijenregistratie
Partijregistratie van binnenkomende en uitgaande artikelen, eventueel met aparte kostprijs en verkoopprijs, THT-datum, enz. Per artikel instelbaar of partijregistratie van toepassing is. Optie.
Barcodes
Barcodes afdrukken van uw debiteuren, crediteuren, relaties en artikelen. De volgende barcode-types worden ondersteund: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Code 128, Code 39, PostNet, FIM, Codabar en MSI. De afdrukstand, de streepbreedte en de eventuele toevoegcode zijn instelbaar. Optie.
Layouts
Instelbaar met uitgebreide editor RB Pro. In de standaardversies zijn instelbaar: NAW-lijsten, etiketten, bestelbrieven, factuur, pakbon, orderbevestiging, proformanota. Optioneel zijn bijna alle lijsten instelbaar.
Bestellingen
Afdrukken besteladvies o.b.v. minimumvoorraad en werkelijke voorraad, handmatig invoeren bestellingen, bijhouden ontvangen aantallen bij magazijnonvangst. Handmatige bestellingen standaard in Logistiek. Opties: Automatisch aanmaken bestellingen, Directe inkoop, Meerdere leveranciers per artikel.
Exporteren
Standaard: BTW-codes, valuta's, balans, grootboekrekeningen, stamgegevens debiteuren/crediteuren, journaal, dagboeken, openstaande posten, artikelen, voorraadmutaties en voorraadaantallen. In diverse bestandsformaten. Optioneel: export naar XML, exporteren voorlopige boekingsgangen.
Artikelinfo
Overzicht van uw assortiment, compleet met verkoopprijzen en voorraadgegevens. Tevens kunt u per artikel twee afbeeldingen bijhouden en weergeven. Standaard in versie Logistiek, optie voor versie Artikelen.
King Online
De complete functionaliteit van King beschikbaar als internet-toepassing. Dus King staat dan niet meer lokaal op uw PC. Uw administratie is overal en altijd beschikbaar. U en (eventueel) uw accountant kunnen vanaf elke PC met internet-verbinding de King-administratie(s) raagplegen en muteren. King en uw administratie draaien in de zwaar beveiligde bunkers van RDC Datacentrum te Amsterdam. De backup van uw administratie en de update van King worden automatisch verzorgd.
Uren
snel gemaakte uren en overige kosten invoeren. De uren boekt u in King op een project. Elke client heeft een eigen project. Zowel regieprojecten als termijnprojecten zijn mogelijk, en combinaties daarvan. Termijnprojecten zijn projecten die tegen een vaste aanneemsom worden uitgevoerd en in vooraf vastgestelde termijnen worden gefactureerd. Regieprojecten worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Optie.
Projecten
snel voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten als termijnprojecten mogelijk. Termijnprojecten zijn projecten die tegen een vaste aanneemsom worden uitgevoerd en in vooraf vastgestelde termijnen worden gefactureerd. Regieprojecten worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Optie.
CBS-IRIS
Exporteren van aangiftegegevens vanuit King, direct in te lezen in CBS-IRIS. Optie.
Magazijnen
Vanaf versie Logistiek twee magazijnen, optioneel onbeperkt. Voorraad bij te houden per magazijn. Per magazijn voorraad per locatie bij te houden (optioneel voorraad op meerdere locaties per magazijn).
Rechten
Per gebruiker tot in detail instelbaar welke functies/informatie in te zien of te muteren zijn. Optie.
King Factureren
Boekhouden, facturering, relatiebeheer, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers.
Automatische incasso
Op basis van de openstaande posten van de debiteuren incasso-opdrachten aanmaken, deze waar nodig aanpassen en vervolgens versturen naar uw bank. De incasso-opdrachten kunnen automatisch worden verwerkt in uw financiele administratie. Optie.

Dossierfacturering
Per order en per orderregel kunt u een dossiernummer (kostenplaats en/of kostendrager) opgeven. Optie.
Audit-file XML
Exporteren audit-file in XML-formaat 2.0 op basis van gegevens in King (standaard in alle King-versies).
Historische OSP
Achteraf overzicht afdrukken van de openstaande posten, zoals die op een bepaalde datum in uw administratie voorkwamen. Daarnaast kunt u een betalings- en overschrijdingsanalyse van uw debiteuren afdrukken.
Aangifte OB
Digitale aangifte OB direct vanuit King, ondertekening met PIN-code of certificaat; aanvraag certificaat vanuit King; import/export certificaat. Standaard in alle King-versies
Gespreksnotities
Vastleggen van gespreksnotities (inclusief datum, tijd, persoon met wie u gesproken hebt, enz.) en eventueel van de daaruit voortvloeiende taken (compleet met prioriteit, status, enz.). Taken zijn te importeren en te exporteren. Optie.
Uitleverhistorie
Opslaan van afgedrukte pakbonnen, zodat die achteraf zijn in te zien en opnieuw af te drukken. Optie.
King Artikelen
Artikelen zonder voorraad, boekhouden, relatiebeheer, facturering, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers.
Inkoopcombinatie
Per debiteur is aan te geven of deze behoort tot een inkoopcombinatie. Zo ja, dan kan worden ingesteld welke debiteur de factuur moet krijgen, op welke debiteur de omzet moet worden geboekt en welke prijsafspraken van toepassing zijn: die van de debiteur of die van de inkoopcombinatie. Orders zijn te verzamelen per inkoopcombinatie.
Webwinkel
King-artikelenbestand gekoppeld aan een webshop. Klanten kunnen via deze webshop orders plaatsen, die als openstaande orders worden ingelezen in King. In King kunt u aangeven welke artikelen op het web gezet moeten worden en welke klanten via de webwinkel mogen bestellen. De webshop is eenvoudig te integreren in uw huidige website. Optie.
King Huren
King Offline op huurbasis. Het huurcontract wordt afgesloten voor twaalf maanden. De opzegtermijn is twee maanden. Het contract zal jaarlijks met twaalf maanden worden verlengd, tenzij het contract tijdig is opgezegd.
Exploitatie-overz.
Het exploitatie-overzicht toont de resultaten per opbrengstgroep, waarbij de opbrengst, de kostprijs en de behaalde marge per opbrengstgroep worden afgedrukt. Maar aangezien de indeling geheel vrij instelbaar is, kunnen er ook andere overzichten mee worden geproduceerd.
Koppelingen-toolkit
Deze optie bevat de XML-koppelingen en de inleesopties, exclusief Koppeling projectgegevens.
Directe inkoop
Koppeling tussen verkooporder en bestelling / magazijnontvangst; directe levering. Optie.
Autokosten
registratie van kosten per voertuig, met koppeling naar financiele administratie en naar activamodule.
Outlook-koppeling
Outlook-koppeling standaard in alle versies. Ondersteunt Outlook 2003 of hoger.

Profiel pakket
Bij King krijg je betrouwbare business software: compleet en gemakkelijk in het gebruik. Van boekhouding en facturering tot een totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectenadministratie, magazijnbeheer en webshopkoppeling, King ondersteunt je bij het optimaliseren van je bedrijfsprocessen. Groot of klein, accountant, zzp’er of productiebedrijf, onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. Slimme business software om je bedrijf optimaal te ondersteunen. Zowel offline als online. Met tal van uitbreidingsmogelijkheden en maatwerkoplossingen. King helpt bij de implementatie, biedt uitgebreid support en denkt mee over de toekomst van je bedrijf. Een greep uit de mogelijkheden:
• boekhouden, met journaal, dagboeken en grootboek, balans, voorlopige en definitieve boekingen, debiteuren, crediteuren, openstaande posten , aanmaningen, vreemde valuta’s, budgettering,kostenplaatsen / kostendragers, BTW-aangifte en telebankieren;
• facturering, met orderinvoer, tarieven, kortingen, afdrukken facturen
met instelbare factuur-layout, verzenden facturen via mail;
• logistiek, met artikelen, bestellingen, verkoopeenheden, partijen en productie.

Pakketeigenschappen

Elektronisch factureren (uitgaand)
Ondersteuning elektronisch factureren uitgaand op basis van UBL en Peppol.
E-factuur uitgaand (UBL)
E-order uitgaand (UBL)
Aangesloten op het Peppol netwerk
Peppol first ondersteuning
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
CRM > Functies
Adresbeheer
Correspondentie
(brieven e.d. aanmaken)

koppeling met MS Word
Digitaal dossier (optie)
met optie Scannen NAW-documenten en boekstukken
Workflow / voortgang (deels)
Postregistratie en email (optie)
met optie Scannen NAW-documenten en boekstukken
Agenda
Rapportage
Overige functies
(zo ja, graag specificeren)
Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
Geintegreerd in grootboek.
BTW aangifte via SBR/Digipoort
Digitale aangifte OB standaard in alle King-versies.
ICP opgave via SBR/Digipoort (optie)
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
(optie)
in samenwerking met partners mogelijk
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
(optie)
in samenwerking met partners mogelijk
Elektronische rekeningafschriften
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling
Facturering
Vanaf King-versie Factureren
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
In alle King-versies
Begroting c.q. budgetten
Verplichtingen
Vreemde valuta
Standaard in alle King-versies; valuta mag per journaalpost verschillen.
Herinneringen, aanmaningen
Afschrijvingen (vaste activa)
Consolidatie
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR
Urenregistratie
Handel (inkoop, voorraad, verkoop)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
2
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Alleen met King Online
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK
Multi client bankafschriften
Bankafschriften van meerdere administraties in te lezen.
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie (optie)
Optie Projecten 1, 2 of 3.
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
(optie)
Naar G-rekening over te maken bedrag kan wel op de factuur worden vermeld.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
Rapportage > XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
XAF beoordeeld door derde partij
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
POS > XML Auditfile (XAA)
XML Auditfile Afrekensystemen
Export XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) (optie)
maatwerk
Import XML Auditfile Afrekensystemen (XAA)
XAA beoordeeld door derde partij
Inzoomen op transacties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele kassatransacties binnen de Auditfile.)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(Volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst).
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
Verkoop > Functies
Verkooplanning
Verkoopprijzen
Offertes en contracten
contracten via Digitaal Archief
Orders
Uitgifte goederen
Facturering
Balieverkoop
Uitwisseling gegevens
Importeren orders
Rapportages
Voorraad > Functies
Artikelbeheer
Samengestelde artikelen
Assortimentsbeheer
Voorraadbeheer
Magazijnbeheer
Emballage
Uitwisseling gegevens
Rapportages
Voorraad > Waardering en methoden
Vaste verrekenprijs (VVP)
Gemiddelde inkoopprijs (GIP)
Kostprijs doorberekening
Doorloop
(opnieuw bestellen wat verkocht)
Last in, first out (LIFO)
First in, first out (FIFO)
Partijen
IJzeren voorraad
Voorraad > Soorten
Aanwezige (technische) voorraad
Economische voorraad
Voorraad verloop in de tijd
Vrije voorraad
Bestellingen
Afroep bij leveranciers
Reserveringen
(verkoop of productie)
Consignatievoorraad
Voorraad > Magazijnbeheer
Meerdere magazijnen
Meerdere locaties per magazijn
Magazijn en locatie toekennen aan artikel
Vrije locatie berekening (optie)
maatwerk
Meerdere locaties per artikel
Expeditiefuncties
(zo ja, specificeren)
(optie)
in samenwerking met partners
Douane entrepotbeheer
(fysiek of fictief)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.

Financiele software
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier King Software BV
Land NL
Website http://www.king.eu
 
Leverancier informatie Administratieve software voor het MKB
Leverancier profiel

King is de maker van King Business Software, het complete administratieve pakket voor het MKB. Quadrant is opgericht in 1981 en bracht als een van de eerste bedrijven een boekhoudpakket voor de PC op de Nederlandse markt. King is een van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van business software en een van de marktleiders in deze sector.
Onerzoeksbureau GBNED