Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Cash Software b.v.

Datum bijgewerkt 11-02-2021
Pakket CASHWeb (online pakket)
Omschrijving Online boekhouden via elke browser.
Leverancier Cash Software b.v.
Website leverancier http://www.cash.nl
Onderdeel van Dezelfde programmatuur als offline CASHWin.
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED/ENG
 
Besturingssystemen Android, Browser (webbased), Apple iOs
Databases
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Declaraties en urenregistratie, - Digitaal dossierbeheer, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches Bouw > Algemeen (bouw- en installatiebranche), Bouw > Bouwbedrijven, Bouw > Installatiebedrijven, Bouw > Onderhoud en technische dienst, DETAILHANDEL > Algemeen (food & non food), DETAILHANDEL FOOD > Algemeen, DETAILHANDEL NON FOOD > Algemeen, Retail > Doe het zelf branche, Retail > Huishoudelijke artikelzaken, Retail > Kleding, textiel, schoenen en sportartikelen, Dienstverlening commercieel > Algemeen, Dienstverlening financieel > Algemeen, - Accountants- en adm.kantoren, Dienstverlening juridisch > Algemeen, Logistiek > Algemeen, Dienstverlening > Algemeen, Zakelijke dienstverlening > Algemeen, Groothandel > Algemeen, Industrie > Algemeen, PROJECTMATIG WERKEND, Verenigingen en stichtingen > Algemeen

Modules pakket
CASH Financieel
CASH Financieel is de kern voor uw bedrijfsvoering. Het programma beschikt over meer dan 200 programmafuncties waarmee u een moderne bedrijfsadministratie kunt voeren. Om met CASH te kunnen werken, heeft u niet meer nodig dan gezond verstand.
CASH Compact
CASH Compact is de 'kleine broer' van CASH Financieel. Deze module is speciaal ontwikkeld voor de kleinzakelijke gebruiker die zelf op een moderne manier een complete administratie wil voeren, maar (nog) geen behoefte heeft aan alle functies die CASH Financieel biedt.
CASH Compact Pro
CASH Compact Pro is een combinatie van veelgevraagde functies voor de boekhouding en facturering in een gebruiksvriendelijk softwarepakket, om uw hele administratie efficiënt te laten verlopen. Het geeft u snel een totaaloverzicht van alle belangrijke cijfers, zodat u uw organisatie goed kunt sturen en grip op uw zaak blijft houden. U kunt er eenvoudig zelf mee aan de slag.
CASH Facturering
Naast CASH Financieel kunt één van onze factureringsmodules kiezen om de efficiency van uw organisatie nog verder te verbeteren. CASH Facturering is ons meest uitgebreide factureringsmodule. Tevens vindt u facturering terug in de modules CASH Compact Facturering, CASH Compact Pro en CASH Projecten. Om vast te stellen welke module voor u het meest geschikt is, is van belang om te weten wat voor soort goeden en/of diensten u levert.
CASH Compact Facturering
De compacte factureringsmodule is geschikt voor de kleinzakelijke ondernemer. CASH Compact Facturering is een compacte versie van CASH Facturering met de meest gebruikte functionaliteiten. Met weinig inspanningen eenvoudig kunnen factureren.
CASH Consolidatie
Met deze module bespaart u veel tijd als u meerdere administraties samen wilt voegen tot één overzicht. Het is hiermee niet meer nodig de administratie handmatig samen te voegen tot één grote administratie. Uiterst geschikt voor bijvoorbeeld een Holding.
CASH Projecten
De module Projecten biedt praktische en pasklare oplossingen voor het beheren van projecten in financieel opzicht. Deze module werd ontwikkeld voor organisaties in de zakelijke dienstverlening. De module is voornamelijk bestemd voor accountants- en administratiekantoren, advocatenkantoren, reclamebureaus, overheidsinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus en andere organisaties met een projectmatige werkwijze. Voor bedrijven die uren leveren of tijdsregistratie willen bijhouden.
CASH Voorraad
Deze module is ontwikkeld voor ieder soort organisatie of bedrijf dat te maken heeft met inkoop/verkoop van goederen en het beheren van magazijnvoorraad. Bijvoorbeeld groothandelsbedrijven, detailhandel of organisaties die een magazijn aanhouden voor eigen gebruik. Daarnaast is deze module ook bestemd voor handelsbedrijven die een voorraad bijhouden om uit te kunnen leveren aan klanten.
CASH Productie
CASH Productie is geschikt voor productiebedrijven die klantordergericht werken, maar ook halffabricaten en eindproducten op voorraad hebben, die flexibel produceren en toch een gestructureerde administratie willen voeren. Ook deze module is gebaseerd op de aanwezigheid van CASH Voorraad.
CASH Service & Onderhoud
Deze module is ontwikkeld voor bedrijven die service of onderhoud verlenen op producten of installaties. CASH S&O is gebaseerd op de functionaliteit van CASH Voorraad en daarom alleen in te zetten in combinatie hiermee.
CASH CRM
Relaties zijn voor elk bedrijf van essentieel belang. Om hier zorgvuldig mee om te kunnen gaan, moet alle informatie overzichtelijk zijn vastgelegd en ook snel kunnen worden geraadpleegd. Met CRM staat de relatie centraal. Vandaar uit kunt u alles opvragen wat u wilt weten. De bedrijfsgegevens zelf, maar ook alle contacten die er zijn geweest: gespreksnotities, offertes, facturen, brieven en e-mailberichten.
CASH Personeel
CASH Personeel geeft direct inzicht in de gegevens (personalia, salarisgegevens, opleidingen, contractgegevens, autogebruik) en tijdsplanning van uw medewerkers. Op elk gewenst moment is informatie beschikbaar in de vorm van een weekagenda, waaruit de bezetting en beschikbaarheid van een of alle medewerkers (van een afdeling) blijkt.

Profiel pakket
Alles kan automatisch met Cash o.a. in- en verkoopfacturen automatisch boeken, om laten zetten in UBL via partners, automatische koppeling met de Belastingdienst, banken, Scanboeken, webshops, incasso en meer. Alle modules zijn all-in o.a. Helpdesk, onbeperkt aantal administraties en inlogcodes, gratis meewerkfunctie voor de boekhouder gratis CASHapp en gratis Cash Webservices (koppelingen met externen, zoals de bankenkoppeling). Met een CASH Connect abonnement of door gebruik te maken van de Accountancyportal, kan de klant of ondernemer al zijn in- en verkoopfacturen mailen of door zijn leverancier laten mailen naar een unieke elektronische postbus waarna alle facturen automatisch worden ingeboekt. Daarnaast kan de klant ook een foto met de CASHapp maken van facturen, kas- of pinbonnen waarna deze automatisch geboekt worden. Klant kan overal inloggen en heeft 24/7 inzicht in alle resultaten en informatie, tevens kan de klant zelf facturen maken die automatisch geboekt worden en elektronisch (PDF en UBL) worden verzonden. Ook verkoopfacturen in andere pakketten gemaakt kunnen automatisch geboekt worden. Automatische bankenkoppelingen met ABN AMRO, Rabobank, ING, Knab en bunq.

Pakketeigenschappen

Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort
ICP opgave via SBR/Digipoort
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
Elektronische rekeningafschriften
Inlezen bankafschriften of automatische verwerking van bij- en afschrijvingen met ABN AMRO koppeling
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling
Facturering (ander pakket)
CASH Facturering
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
(ander pakket)
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
(ander pakket)
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
Begroting c.q. budgetten
Verplichtingen
Vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen
Afschrijvingen (vaste activa)
Consolidatie (ander pakket)
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR
Urenregistratie (ander pakket)
Handel (inkoop, voorraad, verkoop) (ander pakket)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK
Multi client bankafschriften
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
(optie)
Door koppeling met partners
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig (verwacht)
Automatische tagging (verwacht)
Automatische controle op volledigheid tagging (verwacht)
Rendering (leesbare weergave rapportage) (verwacht)
Consistente presentatie (verwacht)
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal (optie)
via koppeling met partners
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Cash Software b.v.
Land NL
Website http://www.cash.nl
 
Leverancier informatie Administratieve standaard programmatuur voor MKB
Leverancier profiel

Wij bieden eenvoudige administratieve oplossingen voor elk soort onderneming: van boekhouding tot ERP, zowel offline als online. Onze software is modulair van opzet, waardoor u zelf naar wens uw administratieve pakket samenstelt. Onze modules zijn verrassend compleet en all-in, dus geen onvoorziene kosten achteraf!
Onerzoeksbureau GBNED