Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 10-01-2021
Pakket Visionplanner
Omschrijving Managementinformatie
Leverancier Visionplanner
Website leverancier http://www.visionplanner.nl
Onderdeel van Visionplanner en Visionplanner Cloud
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED / ENU
Branchegericht
 
Besturingssystemen Browser (webbased), Microsoft Windows
Databases
Pakketsoorten - Budgettering, - Consolidatie toepassingen, - CPM (Corporate Performance Management), - Management dashboards, - Managementrapportage, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches - Accountants- en adm.kantoren

Profiel pakket
Consolidatie, Tussentijdse cijfers, Prestatie indicatoren, Liquiditeitsbegroting, Budgetteren en begroting en Management dashboards. Zowel een cloud versie als een lokale versie.

Pakketeigenschappen

Rapportage > XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
XAF beoordeeld door derde partij
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
(deels)
Het verzenden van de sbr rapportage moet via een serviceprovidor
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Visionplanner
Land NL
Website http://www.visionplanner.nl
 
Leverancier informatie Software voor Accountants en MKB
Leverancier profiel

Visionplanner is standaard software, met meer dan 5000 gebruikers bestemd voor de professionele financial controller en adviseur, om:

Planning
Rapportage
Control
Analyse
Consolidatie

van financiele data te verzorgen.
De basis van Visionplanner wordt gevormd door de unieke Financial Planning Intelligence (FPI)

Visionplanner is compatibel met alle financiele systemen en is een standaard bewezen oplossing met meer dan 5000 gebruikers.

Zowel een lokale versie als een Cloud oplossing zie www.visionplannercloud.nl
Onerzoeksbureau GBNED