Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 30-07-2019
Pakket Reeleezee Accountancy Portal
Omschrijving Online samenwerken tussen kantoor en cliënt
Leverancier Reeleezee
Website leverancier https://www.reeleezee.nl/accountant/accountancy-portal/
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten De tarieven van Reeleezee Portal zijn afhankelijk van de gebruikte functionaliteit. Er is geen vast maand tarief, alleen verbruikskosten.
Taal pakket NED / ENG
Branchegericht
 
Besturingssystemen
Databases
Pakketsoorten - Digitaal dossierbeheer, - Internet Portal software, - Relatiebeheer (CRM), - SBR / XBRL toepassingen en functies , - XBRL-tools
Branches - Accountants- en adm.kantoren

Profiel pakket
Reeleezee Accountancy Portal koppelt met de meest gebruikte financiële, fiscale en CRM toepassingen in de accountantspraktijk. U kunt dus uw bestaande systemen én gegevens blijven gebruiken, maar dan met de toegevoegde waarde van klantcommunicatie via Internet. Zo voorkomt u desinvesteringen in uw bestaande backoffice. Door de efficiënte vorm van communicatie die via Internet mogelijk is tussen klant en adviseur, gekoppeld aan de vele beheerfuncties die Portal voor medewerkers biedt, kan de betere dienstverlening aan uw klant direct samengaan met een efficiency-verbetering ten opzichte van de traditionele manier van werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het werken met digitale klantgoedkeuringen en het online ter beschikking stellen van delen van het klantdossier. De cloud: geen grote investeringen in eigen infrastructuur Reeleezee Portal vergt geen investering in hardware of software, maar wordt als een cloud-dienst op abonnementsbasis per maand aangeboden. U bent er dus van verzekerd dat uw online klantloket 24 uur per dag en 7 dagen in de week volgens de hoogste eisen voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid wordt onderhouden

Pakketeigenschappen

CRM > Functies
Adresbeheer
Handmatig beheer van klant- en contactpersoongegevens. Uitgebreide API voor koppeling met externe CRM-systemen.
Correspondentie
(brieven e.d. aanmaken)
Digitaal dossier
Vrij inrichtbaar dossier met uitgebreide autorisatiefuncties en de mogelijkheid tot delen van documenten met meerdere gebruikers.
Workflow / voortgang
Vrij inrichtbare workflows t.b.v. het digitaal ondertekenen van documenten door accountants en cliënten.
Postregistratie en email
Agenda
Rapportage
Overige functies
(zo ja, graag specificeren)

Beheer van contactpersoongegevens, autorisaties en automatische onboarding.
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.

Accountancy Portal ondersteunt alle instance documenten op basis van SBR. Incl. uitgebreide validatie.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?

Accountancy Portal biedt o.a. de volgende functies: - Aangifte accordering - SBR rendering - KvK jaarrekening middelgroot, incl. linking & signing - Electronisch dossier - Nieuwsberichten - SSO naar diverse online toepassingen - Volledig aanpasbaar in kantoor huisstijl
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
(deels)
OB en ICP kunnen handmatig worden aangemaakt in Portal.
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
(deels)
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?

Uitgebreide SBR-rendering, incl. rendering op basis van Consistente Presentatie van KvK jaarrekening.
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging (deels)
Automatische controle op volledigheid tagging
Over verplichte elementen wordt gerapporteerd
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Reeleezee
Land NL
Website http://www.reeleezee.nl
 
Leverancier informatie Online boekhouding en kassa, Accountants Portal
Leverancier profiel volgtOnerzoeksbureau GBNED