Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Asperion

Datum bijgewerkt 11-02-2021
Pakket Asperion inBalance
Omschrijving Online boekhouden (met opties: uren, verkoop, Handel e.d.)
Leverancier Asperion
Website leverancier http://www.asperion.nl
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED
 
Besturingssystemen Browser (webbased)
Databases Microsoft SQL-server
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Declaraties en urenregistratie, - Groothandelspakket, - Inkoopadministratie, - Verkoopadministratie, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches - Accountants- en adm.kantoren
Pakket getest door Samenwerkende RA en AA Accountants [Jul/Aug 2011]
Eerste SRA certificering vond plaats in 2006.

Modules pakket
Facturatie
Deze module geeft uitgebreide mogelijkheden voor facturatie, zowel debet-, credit-,concept- en proforma facturen. Uitgebreide aanmaningen functionaliteit. Rechtstreeks versturen per email vanuit module is ook mogelijk.
Financieel
Met deze module kan de complete financiele administratie van een MKB onderneming gevoerd worden. Volledig SEPA compliant voor bankmutaties, incasso- en betaalbatches en incl. mandaat registratie.

Profiel pakket
Asperion's inBalance is een compleet programma voor de MKB boekhouding, dat online, dus via het internet gebruikt wordt. Compleet met alle rapportage mogelijkheden, telebanking, facturatie, kasblad, BTW aangifte en budgettering. Ideaal zowel voor ondernemers die zelf willen boekhouden als voor ondernemers die bij hun administratie ondersteuning willen van een accountant of administratiekantoor. Ideaal voor gebruik door meerdere gebruikers die vanaf meerdere lokaties werken. Gebruikers nemen een abonnement voor een vast laag bedrag per maand. Er is een aparte licentieregeling voor accountants en administratiekantoren. Er zijn geen aansluitkosten.
Internet boekhouden is nog nooit zo eenvoudig geweest want het pakket is te integreren met de overige modules van Asperion voor urenregistratie, voorraad, inkoop- en verkoop orders, scan&herken en automatische boekings- en portal functies.

Pakketeigenschappen

Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort (optie)
ICP opgave via SBR/Digipoort (optie)
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
Elektronische rekeningafschriften
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling (optie)
Facturering (optie)
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
(optie)
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
Begroting c.q. budgetten (optie)
Verplichtingen
Vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen (optie)
Afschrijvingen (vaste activa) (optie)
Consolidatie (optie)
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR (optie)
Urenregistratie (optie)
Handel (inkoop, voorraad, verkoop) (optie)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK (ander pakket)
Export CaseWare.
Multi client bankafschriften
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)
Verkoop > Functies
Verkooplanning
Verkoopprijzen
Offertes en contracten
Orders
Uitgifte goederen
Facturering
Balieverkoop
Uitwisseling gegevens
Rapportages
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
(deels)
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
(deels)
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
(deels)
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
(optie)
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
(deels)
OB en ICP
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Asperion
Land NL
Website http://www.asperion.nl
 
Leverancier informatie Online financiele applicaties voor het MKB
Leverancier profiel Asperion is leverancier van online administratie programma’s voor het MKB en de accountancy. Voor een vast bedrag per maand en zonder grote investeringen vooraf, kunnen ondernemers hun complete administratie voeren. Ondernemers kunnen volledig zelfstandig alle administratieve handelingen verrichten. Hulp inschakelen van hun accountant kan echter ook. Een toenemend aantal accountants- en administratiekantoren heeft inmiddels de kennis in huis om Asperion gebruikers online te ondersteunen en/of zelf administraties voor clienten te voeren.
De Server Infrastructuur is ondergebracht in een professioneel beveiligd datacenter (Interoute) dat ook gebruikt wordt door de overheid, politie, justitie, banken en verzekeraars. Asperion is SRA gecertificeerd.Onerzoeksbureau GBNED