Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 15-01-2021
Pakket MLE samenstel
Omschrijving Software voor de samenstelpraktijk
Leverancier Make Life Easier
Website leverancier http://www.makelifeeasier.nl
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NL
Branchegericht
 
Besturingssystemen
Databases
Pakketsoorten - Kennis- en Expertsoftware, - Managementrapportage, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches - Accountants- en adm.kantoren

Profiel pakket
MLE samenstel is de financiële applicatie waarmee u als accountant uw samenstel werkproces digitaal vormgeeft. Nu en in de toekomst. Tevens kunt u de informatie eenvoudig verrijken met managementinformatie en cijferanalyses. Het aanleveren bij uitvragende instanties is vervolgens een kwestie van 'een druk op de knop'.

Pakketeigenschappen

Rapportage > XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
XAF beoordeeld door derde partij
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages (ander pakket)
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
(optie)
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie (optie)
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant (ander pakket)
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat (ander pakket)
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
(optie)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
(optie)
Verzenden via extern klantenportaal (ander pakket)
Ondersteuning en archivering retourberichten (optie)

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Make Life Easier
Land NL
Website http://www.makelifeeasier.nl
 
Leverancier informatie
Leverancier profielOnerzoeksbureau GBNED