Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 20-01-2021
Pakket CaseWare SBR
Omschrijving De nieuwste generatie jaarrekening software met SBR
Leverancier CaseWare Nederland
Website leverancier http://www.caseware.nl
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten Op aanvraag
Taal pakket NL
Branchegericht
 
Besturingssystemen
Databases
Pakketsoorten - Externe verslaggeving (m.n. jaarrekening), - Managementrapportage, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches

Profiel pakket
Standaard: - Jaarrekening BV/EZ/VOF - Publicatiestukken - XBRL Publicatiestukken - XBRL Kredietrapportage - Fiscale export - Consolidatie

Pakketeigenschappen

Rapportage > XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
XAF beoordeeld door derde partij
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Overige compressie en beveiliging
(zo ja, specificeren)
SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
(deels)
In de vorm van PDF en Inline XBRL
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
(ander pakket)
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
(ander pakket)
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage) (deels)
als Inline XBRL document
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
(ander pakket)
Via portals als Creaim, Pinkweb, MijnAccountantsportal etc.
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
(ander pakket)
Via Pinkweb en MijnAccountantsPortal
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten (ander pakket)

Leveranciersgegevens
 
Leverancier CaseWare Nederland
Land NL
Website http://www.caseware.nl
 
Leverancier informatie Leverancier voor accountancy-software
Leverancier profiel

Caseware is gespecialiseerd in geavanceerde ICT-oplossingen voor accountantskantoren, interne accountantsdiensten en controllers. Rendementsverbetering van de accountancypraktijk en verhoging van de toegevoegde waarde zijn daarbij sleutelwoorden. Caseware kan zich profileren als een partij met een brede ervaring en uitgebreide knowhow.

Caseware helpt accountants en controllers, nu en in de toekomst, bij het automatiseren van de rapportage en verslaglegging. Caseware realiseert dit door haar relaties te voorzien van software en door haar relaties te ondersteunen met specialistische kennis. Door de sterke specialisatie is Caseware inmiddels marktleider op het gebied van rapportage en verslaglegging.
Onerzoeksbureau GBNED