Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 31-05-2021
Pakket Fiscaal Gemak
Omschrijving Online fiscale aangiftesoftware IB, VpB, Btw/ICP, Dividendbelasting, Schenk- en Erfbelasting
Leverancier Exact MKB Software B.V.
Website leverancier https://accountancygemak.nl/oplossingen/fiscaal-gemak
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NL
 
Besturingssystemen Browser (webbased)
Databases
Pakketsoorten - Belastingaangifte, - Financieel / Juridisch, - SBR / XBRL toepassingen en functies
Branches - Accountants- en adm.kantoren, - Fiscale dienstverlening

Modules pakket
Inkomstenbelasting
Alle binnenlandse biljetten, Winst en Niet winst. Twee opties: - Beperkt: tot 50 clienten per jaar - Onbeperkt: onbeperkt aantal aangiftes per jaar.
C- en F-biljet
Alle buitenlandse biljetten en overlijdensbiljet. Twee opties: - Beperkt: tot 50 clienten per jaar - Onbeperkt: onbeperkt aantal aangiftes per jaar.
M-biljet
Opstellen migratiebiljet. Twee opties: - Beperkt: tot 50 clienten per jaar - Onbeperkt: onbeperkt aantal aangiftes per jaar.
Toeslagen
Alle toeslagen.Aanvragen, wijzigingen en stopzetten. Inclusief rapportage Twee opties: - Beperkt: tot 50 clienten per jaar - Onbeperkt: onbeperkt aantal aangiftes per jaar.
Vennootschapsbelasting
Binnenland en buitenland, inclusief Dividendbelasting. Twee opties: - Beperkt: tot 10 clienten per jaar - Onbeperkt: onbeperkt aantal aangiftes per jaar.
Omzetbelasting/ICP opgaaf
Alle tijdvakken, inclusief suppletie
Jaarrekening/KvK deponering
Opstellen jaarrekening en deponering bij de Kamer van Koophandel
Erf- en Schenkbelasting
Aangifte Schenkbelasting is nu beschikbaar. Aangifte Erfbelasting wordt in de zomer 2019 verwacht.

Profiel pakket
Fiscaalgemak is aangiftesoftware die zeer gebruiksvriendelijk is, zowel online als offline beschikbaar is en waarbij alleen wordt betaald per ingediende aangifte. Gebruikers hebben standaard overal de beschikking over zonder allerlei dure pakketten te moeten aanschaffen! Onderstaande lijst met functies wordt (in de toekomst) aangeboden. Fiscaal gemak is Fiscale software voor de volgende belastingaangiftes: - Inkomstenbelasting particulieren - Inkomstenbelasting ondernemers - Omzetbelasting, ICP en Suppletie OB - Toeslagen - Voorlopige aanslag IB, - Vennootschapsbelasting (VPB), (2e kwartaal 2014 beschikbaar). - F-Biljet, NNB Het pakket met belastingsoftware is sinds 2013 op de markt en daardoor volop in ontwikkeling. Wekelijks worden nieuwe functies toegevoegd.

Pakketeigenschappen

SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
(deels)
Valideren SBR rapportage
Accorderen SBR rapportages
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
Dossiervorming SBR rapportages
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
(deels)
aangifte IB , VPB per 2e kwartaal 2014
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
(deels)
OB is aanwezig, ICP is verwacht per januari 2014
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig
Automatische tagging
Automatische controle op volledigheid tagging
Rendering (leesbare weergave rapportage)
Consistente presentatie
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant
Ondersteuning PKIo service certificaat
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
Verzenden via extern klantenportaal
Ondersteuning en archivering retourberichten

Leveranciersgegevens
 
Leverancier Exact MKB Software B.V.
Land NL
Website www.accountancygemak.nl
 
Leverancier informatie Leverancier van ERP-applicaties
Leverancier profielOnerzoeksbureau GBNED