Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

De basisfuncties van XBRL > Softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 31-10-2020
Pakket ParsePort XBRL Conveter
Omschrijving ParsePort maakt XBRL eenvoudig voor iedereen.
Leverancier ParsePort B.V.
Website leverancier https://parseport.com/nl/
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Groot | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten Transparante en scherpe prijsstelling.
Taal pakket NL-EN
 
Besturingssystemen Browser (webbased), Microsoft Windows
Databases Microsoft SQL-server
Pakketsoorten - SBR / XBRL toepassingen en functies , - XBRL-tools
Branches Dienstverlening commercieel > Algemeen, - Makelaars og, - Vastgoedbeheerders, Dienstverlening financieel > Algemeen, - Accountants- en adm.kantoren, - Assurantiebranche en tussenpersonen, - Beleggingsbranche, - Fiscale dienstverlening, - Fondsenwerving, - Hypotheekbedrijven, - Incassobureaus, - Pensioen & verzekeringsbranche, - Subsidie instellingen, ICT branche > Algemeen, - Internet- en applicatie serviceproviders

Profiel pakket
Wij zijn in staat om rapportages op basis van alle Europese taxonomieën te converteren en valideren in (i)XBRL. Hierbij richten wij ons met name op het converteren van CRD IV (FINREP, COREP, et cetera), Solvency II, IORP II, jaarrekeningen (zowel KvK/AFM) en kredietrapportages (SBR-banken). Om de omzetting eenvoudig te maken gebruiken we speciaal ontwikkelde Excel-templates of kan uw software zich direct op ons aansluiten via APIs. Hiermee besparen we veel eindgebruiker onnodig werk.

Pakketeigenschappen

SBR Typering software
De software ondersteunt SBR/XBRL
Hieronder wordt verstaan dat de software het aanmaken van een SBR rapportage ondersteunt alsmede c.q. of het verzenden hiervan mogelijk maakt.
(optie)
Getypeerd als financieel-administratieve software
Is de software primair bedoeld voor het voeren van de financiële administratie(s)?
(optie)
Getypeerd als fiscale IB/VpB aangiftesoftware
Is de software primair bedoeld voor het opmaken en indienen van fiscale IB en VpB aangiftes?
(optie)
Getypeerd als rapportagesoftware
Is de software primair bedoeld voor het samenstellen van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen of tussentijdse rapportages?
(optie)
Getypeerd als klantenportaalsoftware
Is de software primair bedoeld voor het faciliteren van een web based klantenportaal t.b.v. cliënt-kantoorverkeer en/of communicatie met uitvragende partijen?
(optie)
Software valt in een andere categorie software
We bieden de softwareleverancier de vrijheid om zijn software een andere typering mee te geven, al is te verwachten dat SBR vooral een rol speelt in de voornoemde typen softwarepakketten.
(optie)
SBR Basisfuncties
Genereren SBR rapportages
Is de software in staat om zelf SBR rapportages (XBRL instance documents) te genereren?
(optie)
Bewerken SBR rapportages
Biedt de software de mogelijkheid om gegenereerde SBR rapportages te bewerken voordat ze verzonden worden?
(optie)
Presenteren SBR rapportages
Is de software in staat om de doorgaans moeilijk leesbare XBRL instance documents te presenteren in een leesbaar formaat?
(optie)
Valideren SBR rapportage (optie)
Accorderen SBR rapportages (optie)
Verzenden SBR rapportages
Kunnen de SBR rapportages direct vanuit de software worden verzonden naar DigiPoort (overheid) en/of BIV (banken).
(optie)
Dossiervorming SBR rapportages (optie)
SBR Soort rapportages
Belastingdienst (aangiftes IB en VpB)
Ondersteunt de software het indienen van de aangiftes IB en VpB in SBR? Dit betreft veelal fiscale aangiftesoftware.
(optie)
Belastingdienst (aangiftes OB en ICP)
Ondersteunt de software het indienen de aangiftes OB en ICP in SBR? Indien dit direct vanuit de software gebeurt, betreft het doorgaans de financieel-administratieve software.
(optie)
KvK micro en klein
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie micro en klein?
(optie)
KvK middelgroot
Ondersteunt de software het indienen van publicatiestukken in SBR voor de categorie middelgroot.
(optie)
CBS
Ondersteunt de software het indienen van statistiekinformatie in SBR?
(optie)
Banken kredietrapportages
Ondersteunt de software het indienen van kredietrapportages in SBR?
(optie)
Andere rapportages/uitvragende partijen
Zijn er nog andere SBR-rapportages die door de software worden ondersteund?
(optie)
SBR Tagging en presentatie
Tagging handmatig (optie)
Automatische tagging (optie)
Automatische controle op volledigheid tagging (optie)
Rendering (leesbare weergave rapportage) (optie)
Consistente presentatie (optie)
SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
Accordering door klant (optie)
Ondersteuning PKIo service certificaat (optie)
Ondersteuning PKIo verzamelcertificaten (optie)
Ondersteunen PKI Beroepscertificaat (optie)
System-to-system koppeling met Digipoort
(directe koppeling)
(optie)
System-to-system koppeling met de BIV (banken)
(directe koppeling)
(optie)
Verzenden via extern klantenportaal (optie)
Ondersteuning en archivering retourberichten (optie)

Leveranciersgegevens
 
Leverancier ParsePort B.V.
Land NL
Website https://www.parseport.nl/
 
Leverancier informatie Converteren, Valideren en Audit in XBRL-bestanden
Leverancier profiel ParsePort is een toonaangevende software leverancier in Europa op het gebied van XBRL. Wij focussen ons op het proces omtrent het extraheren; converteren; valideren; leesbaar maken van XBRL. Wij ondersteunen de rapportages op basis van alle Europese taxonomieën. Hierbij richten wij ons vooral op Europese taxonomieën zoals CRD IV (o.a. FINREP, COREP), Solvency II, IORP II, en ESEF; DNB-taxonomieën zoals Nationale Staten, Socio-economic, FTK, FBO, PPI; en de Nederlandse SBR-taxonomieën zoals KvK-Jaarrekeningen, Belastingdienst rapportages, en kredietrapportages (SBR Nexus). Onze omzetting vindt plaats door gebruik te maken van speciaal door ons ontwikkelde Excel-templates, of door direct gebruik te maken van onze APIs. Hiermee bieden wij een effectief proces om de eindgebruiker onnodig werk te besparen. Voor vragen neem gerust contact met ons op via info@parseport.nl of stel uw vraag telefonisch via +31854015423.Onerzoeksbureau GBNED