Softwarepakketten.nl

Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Raadplegen pakketten > Raadplegen pakketgegevens uitgebreid

Datum bijgewerkt 12-01-2021
Pakket BaseNet Accountancy
Omschrijving Complete bedrijfsadministratie /internetboekhouden
Leverancier BaseNet
Website leverancier http://www.basenet.nl/
Multi-user
Voor bedrijfsgrootte Klein (MKB) | Midden (MKB) | Internationaal
Voor lokaal gebruik
Via SAAS model
Terminal Server Emulatie
Webbased toepassing
Kosten
Taal pakket NED
 
Besturingssystemen Browser (webbased), LINUX , Macintosh os, Microsoft Windows
Databases
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware, - Declaraties en urenregistratie, - Digitaal dossierbeheer, - Factureren, - Financieel / Juridisch, - Projectenadministratie, - Relatiebeheer (CRM), - Urenadministratie
Branches

Profiel pakket
BaseNet Financieel biedt mkb'ers een compleet administratie pakket waarbij de accountant of administrateur op afstand kan inloggen.
Daarnaast biedt BaseNet Financieel een correspondentiemodule (e-mail, fax, brief, memo), agenda, relatiebeheer, projectbeheer, urenregistratie en facturatiemodule. Alles zonder meerkosten.

Pakketeigenschappen

Elektronisch factureren (uitgaand)
Ondersteuning elektronisch factureren uitgaand op basis van UBL en Peppol.
E-factuur uitgaand (UBL)
E-order uitgaand (UBL)
Aangesloten op het Peppol netwerk
Peppol first ondersteuning
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
CRM > Functies
Adresbeheer
Correspondentie
(brieven e.d. aanmaken)
Digitaal dossier
Workflow / voortgang
Postregistratie en email
Agenda
Rapportage
Overige functies
(zo ja, graag specificeren)
Boekhoudsoftware Functies
Grootboek
Debiteuren / crediteuren
BTW aangifte via SBR/Digipoort
ICP opgave via SBR/Digipoort
Scan en herken boekingsdocumenten
Met name het scannen en herkennen van inkoopfacturen, waarbij deze als boekingsvoorstel beschikbaar in de administratie.
Boekingsbonnen via mobiele telefoon
Boekingsbonnen via de mobiele telefoon scannen via een app, waarbij de boekingsbonnen in de boekhouding terecht komen.
Elektronische rekeningafschriften
Automatische betalingen
Automatische incasso
Automatische bankkoppeling
Facturering
E-factuur uitgaand (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen aanmaken en versturen.
(optie)
Koppeling met eVerbinding
E-factuur inkomend (UBL)
Elektronische facturen in UBL kunnen ontvangen en automatisch verwerken tot een boekingsvoorstel.
Aangesloten op het Peppol netwerk
Via welke Peppol service provider?
PEPPOL Retourberichten ondersteuning
De leverancier van een factuur moet dan automatisch retourberichten van een afnemer kunnen ontvangen. En de afnemer moet retourberichten kunnen versturen vanuit het administratiesysteem.
Kostenplaatsen
Begroting c.q. budgetten
Verplichtingen (ander pakket)
Met CRM
Vreemde valuta
Herinneringen, aanmaningen
Afschrijvingen (vaste activa)
Consolidatie
Referentie Grootboek Schema (RGS)
Liquiditeitsplanning
Jaarrekening (micro en klein) in SBR
Urenregistratie
Handel (inkoop, voorraad, verkoop)
Projecten (voor-, nacalculatie en ohw)
Boekhoudsoftware XML Auditfile (XAF)
XML Auditfile Financieel
XML Auditfile Financieel export
XML Auditfile Financieel import
Inzoomen op mutaties
(Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele mutaties van de Auditfile)
Compressie en beveiliging voor Belastingdienst
(volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst)
Ondersteuning van de meest recente XAF versie
Boekhoudsoftware RGS
RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
Updates RGS-schema automatisch beschikbaar voor gebruiker
Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema.
Handmatig rekeningschema koppelen aan RGS-schema
Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
Voorstel bestaand rekeningschema automatisch koppelen
Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
Gekoppelde RGS doorzetten naar andere administraties
Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhouding. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
RGS-code in XML Auditfile Financieel
Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
Gekoppelde rekeningen o.b.v. RGS-codes
Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan bepalen. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.
RGS-code meegeven koppelvlak
Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.
RGS Ready
Hiermee is aangetoond dat betreffende software voldoet aan het normenkader van RGS Ready. En dat de leverancier van de software het label RGS Ready mag voeren.
Filterfunctionaliteit
Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
Actief gebruik maken van indicatie debet/credit
Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking.
Rekening houden met omslagcode RGS
Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
Audittrail mutaties RGS-cdes bij rekeningen
Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.
Boekhoudsoftware Accountancy
On-line samenwerken met client
Uitwerken kolommenbalans
Importeren saldibalans andere pakketten
Vennotenadministratie
Mineralenboekhouding
Jaarrekening conform inrichtingseisen
Jaarrekening publicatiestukken voor de KvK
Multi client bankafschriften
Boekhoudsoftware Bouw
Koppeling projectenadministratie
G-Rekening en boeking daarop
De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
BTW verlegd regeling
Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd.
Direct boeken op projecten
(bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek)
Operationeel bij bouwbedrijven
(zo ja, opgave aantal bouwbedrijven)
Branchemodel bouw beschikbaar
(rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)

Leveranciersgegevens
 
Leverancier BaseNet
Land NL
Website http:/www.BaseNet.nl
 
Leverancier informatie BaseNet neemt online werken serieus!
Leverancier profiel BaseNet is een van de meest succesvolle ASP CRM aanbieders in Nederland. In februari 2006 werkten er meer dan 1.600 bedrijven met de CRM oplossing van BaseNet en zijn er meer dan 9.500 gebruikers.

BaseNet integreert haar producten volledig. Dat betekent dat u CRM (relatiebeheer), Roladministratie, Dossierbeheer, Correspondentiebeheer (brieven, email, fax, telefoonnotities), Agenda, Tijdschrijven, CMS (website content management) en uw totale financiele administratie in een pakket beheert.

Niet voor niets dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gekozen heeft voor dit systeem als standaard backoffice oplossing voor haar leden. Vanuit de joint venture Realworks BV bedienen de NVM en BaseNet de NVM makelaars.Onerzoeksbureau GBNED