Softwarepakketten.nl

Typering SBR/XBRL software

Typering SBR/XBRL software > Softwarepakketten

Als eerste wordt de softwareleverancier (voortaan: swl) in staat gesteld om zijn software te typeren: om wat voor soort softwarepakket(ten) gaat het eigenlijk? Afhankelijk van de typering zijn bepaalde eigenschappen die verderop in de Software Check worden uitgevraagd minder relevant. Als afnemer van de Software Check kunt u dan begrijpen waarom een leverancier bepaalde eigenschappen niet heeft ingevuld. Uiteraard kunnen meerdere antwoorden worden aangevinkt, indien de swl een breder assortiment heeft.

Leverancier Ondersteunt SBR/XBRL
Uitleg...
Financiele adm
Uitleg...
IB/VpB
Uitleg...
Rapportage
Uitleg...
Klantenportaal
Uitleg...
Overig sw
Uitleg...
  Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer
Visma Software B.V. AccountView van Visma
Wolters Kluwer (Twinfield) Twinfield
Tecknow Nederland B.V. Tecknow Tax
Visma | Pinkweb Client Online accountancy klantenportaal (deels) (deels) (deels) (ander pakket)
KING Software KING ERP
Financiele software
Visma | CASH CASHWeb (online pakket) (optie)
Door koppeling met partners
Asperion Asperion inBalance (deels) (deels) (deels) (optie)
Acuity MijnaccountantsPortal.nl
MAP maakt geen SBR rapportage aan, maar kan SBR rapportages accorderen en verzenden naar Digipoort
Visionplanner (deels)
Het verzenden van de sbr rapportage moet via een serviceprovidor
Visionplanner (deels)
Het verzenden moet via een serviceprovider
Visma | CASH (ander pakket) (ander pakket) (ander pakket)
Accept Development B.V. (deels)
Accept Development B.V. (optie)
CaseWare Nederland
Exact MKB Software B.V.
Make Life Easier
MicroStar B.V.
Voor BTW en ICP aangiftes
ParsePort B.V. (optie) (optie) (optie) (optie) (optie) (optie)
Pro Management Software
Reed Business / Nextens

Aantal softwarepakketten [ 20 ]


Onerzoeksbureau GBNED