Softwarepakketten.nl

XBRL Tagging en presentatie

XBRL Tagging en presentatie > Softwarepakketten

De essentie van SBR is dat de uitgevraagde gegevenselementen worden gecodeerd door ze te koppelen aan corresponderende taxonomie-elementen. Dat is vooral de eerste keer een bewerkelijke handeling, omdat je dan alle elementen een keer moet koppelen. Maar vanwege de dynamiek in zowel de gegevenselementen als de inhoud van de taxonomie zal de koppeling (ook wel tagging genoemd) regelmatig moeten worden onderhouden/aangepast. In deze rubriek onderzoeken we de wijze waarop de software hierbij ondersteuning biedt. En vragen we op welke manier de software het presenteren van een SBR-rapport in een leesbaar formaat ondersteunt.

Leverancier Tagging handmatig Automatische tagging Autom. controle volledigheid Rendering Consistente presentatie
  Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer
Visma Software B.V. AccountView van Visma (optie)
icm Visma taxonomie
Wolters Kluwer (Twinfield) Twinfield
Tecknow Nederland B.V. Tecknow Tax
Automatische tagging: tagging door eindgebruiker niet nodig.

Alleen automatische tagging.

Automatische tagging: tagging door eindgebruiker niet nodig.
(verwacht)
Visma | Pinkweb Client Online accountancy klantenportaal
Visma | CASH CASHWeb (online pakket) (verwacht) (verwacht) (verwacht) (verwacht) (verwacht)
Visionplanner (deels)
Visma | CASH (verwacht) (verwacht) (verwacht) (verwacht) (verwacht)
Accept Development B.V.
Accept Development B.V. (verwacht) (verwacht)
Accept Development B.V. (optie)
CaseWare Nederland (deels)
als Inline XBRL document
Make Life Easier (optie)
MicroStar B.V. (verwacht) (verwacht) (verwacht)
ParsePort B.V. (optie) (optie) (optie) (optie) (optie)
Pro Management Software
Reed Business / Nextens

Aantal softwarepakketten [ 16 ]


Onerzoeksbureau GBNED