Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Agenda

Kennissessie ontwikkeling en innovatie boekhoud- en aanverwante software

Datum 26-06-2024
Duur 13.30 - 18.00 uur
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken

Doelgroep

Aanbieders van boekhoud- en aanverwante software, implementatiepartners, consultants en andere geïnteresseerden.

Boekhoudsoftware en mogelijkheden

Ontwikkeling en innovatie
Boekhoudsoftware blijft volop in ontwikkeling. Kort na de eeuwwisseling begon de overgang van lokaal naar cloud. Iets waar sommige leveranciers nog steeds mee bezig zijn. En de cloudoplossingen van vandaag de dag zijn alleen niet meer te vergelijken met de oplossingen van 20 jaar geleden.

Elektronisch factureren op basis van UBL en Peppol is allang geen innovatie meer, maar zit nog wel volop in de implementatiefase. B2B factureren tussen ondernemingen is per 1-1-2026 verplicht in België met gebruik van Peppol. Wat betekent dit voor leveranciers uit Nederland die aan afnemers in België factureren? Is factuur- c.q. boekhoudsoftware hierop voorbereid.

Ontwikkeling van boekhoudsoftware rondom betalingsverkeer is al jaren in ontwikkeling en dat lijkt nog wel even door te gaan. De overgang van Clieop en MT940 naar de SEPA standaarden SCT, SDD en CAMT is alweer een tijdje afgerond en op dit moment is Open Banking een actueel onderwerp, mede als gevolg van PSD2. Open Banking staat aan het begin van nieuwe innovaties die hun intrede doen of inmiddels hebben gedaan, zoals factuurfinanciering direct vanuit boekhoudsoftware en een eigen betaalrekening (en pas) via boekhoudsoftware. En wat te denken van een geïntegreerde betaallink voor facturen zonder externe betaalprovider zoals Adyen en Mollie.

OpenAPI
OpenAPI heeft momenteel alle aandacht. Leveranciers van boekhoudsoftware bieden OpenAPI techniek om gegevens realtime uit te wisselen met andere toepassingen, waaronder ook BI (met name Microsoft Power BI). Dat maakt dat een boekhoudpakket allang niet meer op zichzelf staat en via ‘app centers’ bijna oneindig is uit te breiden met mooie features.

Interessant voor de gebruiker, maar zeker ook voor softwareleveranciers zelf, implementatiepartners en consultants is om te weten welke features boekhoudpakketten nog professioneler kunnen maken.

Open standaarden
Hiervoor zijn de SEPA standaarden genoemd en UBL voor elektronisch factureren. Gerelateerd aan boekhoudsoftware kennen we de Auditfile Financieel (XAF), RGS met de RGS brugstaat en (onder de noemer RGS MKB) RGS kengetallen, RGS rapportages en RGS journaalposten.

ODA
Microsoft Power BI heeft niet alleen een gezorgd voor een toename van het ontsluiten van data, maar heeft ook bloot gelegd dat ieder boekhoudpakket haar eigen indeling van het ontsluiten van datasets kent. Onder de noemer “Open Data en Administratie” (ODA) is de eerste ontwikkeling gaande van standaarden m.b.t. financiële datasets die gebruikt kunnen  worden in combinatie met OpenAPI en bijvoorbeeld BI.

ODA betekent straks het zelfde formaat en indeling van datasets als grootboekmutaties, openstaande facturen en bijvoorbeeld journaalregels voor alle boekhoudpakketten. De huidige indeling van de Auditfile Financieel (XAF) wordt ook betrokken bij deze ontwikkeling.

RGS Boekingsdimensies
Boekingsdimensies is een nieuwe loot aan de stam van RGS MKB. RGS boekingsdimensies verbreden en verdiepen de mogelijkheid van de standaard RGS. Denk aan boekingen per vennoot, deelneming, leden, kostprijs- en omzet productgroepen en codes voor de werkkostenregeling. En wat te denken van BTW per land voor afstandsverkopen binnen de EU. Laagdrempelig en eenvoudig te implementeren zonder allemaal aparte (sub)administraties.

Programma (onder voorbehoud)

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

13.30 uur
Inleiding en korte toelichting additionele tools in een nieuw hoofdstuk van de Gids boekhoudsoftware. Het gaat dan om additionele tools op gebieden als Creditmanagement,  en incasso, Liquiditeitsplanning / Cashmanagement en bijvoorbeeld het eerder genoemde Open banking. Door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 

13.45 uur
Open banking

Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment en wat staat er nog meer op de rol?
In samenwerking met aanbieders van Open banking tools wordt met name ingegaan op de mogelijkheden in combinatie met boekhoudsoftware. Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

14.30 uur
RGS in de boekhouding
Het RGS schema koppelen aan de grootboekadministratie is een basis. Boekhoudsoftware kan ook verrijkt worden met financiële kengetallen en rapportages. Inmiddels zijn voor beide templates beschikbaar. Ook wordt ingegaan op RGS journaalposten en boekingsdimensies.

De verwachting is dat vóór deze kennissessie de eerste pilot rondom boekingsdimensies afgerond is en live getoond gaat worden door betrokken softwareleveranciers.

15.00 uur
Pauze met koffie, thee en gelegenheid tot netwerken.

15.25 uur
Peppol
Enkele leveranciers van boekhoudsoftware zijn zelf Peppol serviceprovider. Maar in de meeste gevallen vindt aansluiting van boekhoudsoftware op Peppol plaats via een Billing service provider (BSP). Het aansluiten van gebruikers op Peppol kan vervolgens volledig geïntegreerd via boekhoudsoftware of apart via een BSP. En ook factuurretourberichten komen aan bod, waarmee de leverancier de afhandeling van facturen bij afnemers automatisch kan volgen. Dat laatste wordt door steeds meer boekhoudpakketten gefaciliteerd. Met medewerking van een of meer Peppol experts.

16.10 uur
Nader in te vullen. 

16.30 uur 
Pauze met koffie, thee, snack en gelegenheid tot netwerken.

16.55 uur
Open Data en Administratie (ODA)
ODA betekent straks het zelfde formaat en indeling van datasets als grootboekmutaties, openstaande facturen en bijvoorbeeld journaalregels voor alle boekhoudpakketten. De stand van zaken op dat moment wordt toegelicht en er is alle gelegenheid tot vragen en discussie.

17.20 uur
Nader in te vullen.

17.45 uur
Vragen en antwoorden

Eventuele vragen door deelnemers en reacties c.q. antwoorden daarop. 

18.00 uur
Afsluiten en einde bijeenkomst.

Locatie, kosten en inschrijven

Locatie 
Expo Hoevelaken,
Koninginneweg 1
te Hoevelaken

Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 200 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een snack, excl. BTW.

Direct inschrijven 
Naar inschrijven...

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
E-mail gerard@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED