Softwarepakketten.nl
Urios

ICT Juridisch > Insolventies

Faillissementen en surceances
In 2004 zijn Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling vastgesteld door RECOFA na overleg met: INSOLAD, NOvA en NVB.

Recofa staat voor de werkgroep "rechters-commissarissen in faillissementen" van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

ICT
Deze richtlijnen hebben consequenties voor software die door advocaten wordt gebruikt voor tijdschrijven. De tijdschrijfcodes zijn onderverdeeld in 9 hoofdgroepen, te weten: Inventarisatie, Personeel, Activa, Debiteuren, Bank/zekerheden, Doorstart/voortzetten, Rechtmatigheid en Crediteuren.

Meer algemene informatie is te vinden op:

Specifieke software voor curatoren faillissementzaken:

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
Een natuurlijk persoon kan bij de gemeente terecht voor schuldsanering. Na akkoord door de rechtbank wordt dan een Rechter Commissaris (RC) en bewindvoerder toegewezen. Als bewindvoerder kan een advocatenkantoor optreden (in complexe gevallen) of een andere organisatie (zoals een bureau schuldsanering).

ICT
Gericht op gemeenten en bureaus voor schuldsanering is de softwaretoepassing Opus-R gratis beschikbaar gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) Den Bosch. Informatie over OPUS-R is te vinden op de website wsnp.rvr.org.


Onerzoeksbureau GBNED