Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Functies en eigenschappen Point of Sale (POS), kassasystemen

Pakketsoort - Point of Sale (POS) en Verkoop > Functies en eigenschappen Point of Sale (POS), kassasystemen

 Het betreft hier functionaliteit die betrekking heeft op kassasystemen voor de verkoop.

 • Automatische overname bedrag op betaalterminal;
 • Terugdraaien bon bij foutieve afrekening op kassa;
 • Tijdelijke bon kunnen opvragen; bijvoorbeeld voor prijsopgave.
 • Wachtstand kassa; waarbij een andere klant eerst geholpen kan worden.
 • Meerdere kassaschermen; waarbij meerdere verkoopmedewerkers op 1 kassa kunnen werken.
 • Verkoop op rekening via de kassa afhandelen;
 • Meerdere verkoopmedewerkers opnemen in het kassasysteem;
  Up-sell en cross-sell suggesties bij afrekenen; per artikel advies over gerelateerde producten die bij gekochte product behoren. Zoals een batterij bij een zaklamp.

Artikelgegevens in relatie tot kassasysteem

 • Consolidatie zelfde artikelen op 1 regel; i.p.v. het steeds opnieuw scannen van dezelfde artikelen.
 • Artikelen via kassasysteem zoeken op meerdere kenmerken;
 • Artikelomschrijving aanpassen tijdens verkoop op kassasysteem;
 • Ingave serienummer; afhankelijk van gekozen artikel.
 • Ingave partijnummer; afhankelijk van gekozen artikel.
 • Andere artikelen kunnen opzoeken tijdens verkoop op kassasysteem;
 • Scannen barcode artikelen bij verkoop via kassasysteem;
 • Losse verkoop; zonder aanwezigheid van een artikel in het kassasysteem.

Opzoeken artikelen vanuit kassascherm

 • Op SKU niveau; Stock Keeping Unit niveau – Laagste voorraaghoudende eenheid, bijv. zwarte schoenen, merk ABC, model Y en maat 40.
 • Op model, omschrijving, serienummer en artikelcode (EAN, ISBN of eigen).

Raadplegen artikelgegevens via het kassascherm

 • Plaats (waar bevindt het artikel zich), omschrijving, serienummer en afbeelding.
 • Data; eerstvolgende leverdatum, ontvangstdatum, datum in winkel, vervaldatum (zoals versdatum) en besteldatum.

Kassasysteem en klanten

 • Koppeling klantenbestand met kassasysteem bij verkoop op rekening;
 • Vastleggen klantgegevens tijdens verkoop; tijdens verkoop nieuwe klant kunnen opnemen.
 • Selecteren klant op kassascherm;
 • Direct inzicht in reeds gedane aankopen;
 • Signalering (nog) openstaande facturen;
 • Klant op zwarte lijst plaatsen;
 • Klant opzoeken op meerdere kenmerken; klantnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, (thuis)adres, bedrijfsnaam of bedrijfsadres.
 • Klant opzoeken door scannen klantenpas;
 • Lopende reserveringen (van klanten) raadplegen.

Ruilen en retourname via het kassasysteem

 • Ruilen mogelijk via kassa;
 • Tegoedbon afdrukken via kassa bij retour;
 • Opgave reden van betalen bij retourname;
 • Autorisatie retouren; bijvoorbeeld door geautoriseerde (kassa)medewerker.

Voorraadgegevens en het kassasysteem

 • Automatisch voorraad afboeken bij kassaverkoop;
 • Verkoop mogelijk bij negatieve voorraad;
 • Tonen nog beschikbare voorraad; voor tijdige signalering leegloop.
 • Raadplegen voorraad andere filialen en voorraad centraal magazijn;
 • Realtime inzicht in alle voorraad; per kassapunt direct inzicht in voorraad lokaal, alle filialen en eventueel centraal magazijn.
 • Artikelgegevens wijzigen; gegevens van artikelen op voorraad wijzigen via de kassa.
 • Registratie NEE verkopen.

Prijsgegevens en het kassasysteem

 • Signalering combinatieprijzen; losse artikelen die bij elkaar aangeboden worden voor combinatieprijs.
 • Prijs tonen van artikel zonder verkoopactie;
 • Prijsopgave/offerte maken via kassascherm;
 • Minimaal 3 BTW percentages;
 • Snel wisselen van excl. naar incl. BTW;
 • Inkoopprijs raadplegen via kassa;
 • Opzoeken prijsopgave; o.b.v. klantnummer, naam of telefoonnummer.

Toekennen kortingen en prijswijzigingen

 • Per artikel (bonregel), per gehele bon, procentueel en bedrag in euro’s;
 • Via tegoedbonnen, kortingscoupons; zodat promotionele acties gevolgd kunnen worden.
 • Notificatie als verkoopprijs onder kostenniveau; verkoopprijs door kortingen onder kostenniveau brengen.
 • Verkoopprijs onder kostenniveau geautoriseerd; kortingen die verkoopprijs onder kostenniveau brengen, mogen alleen na goedkeuring management worden toegekend.
 • Opheffen van automatische kortingen geautoriseerd; alleen met juiste gebruikersrechten.
 • Personeelskorting mogelijk;
 • Opgave reden voor korting; bijv. defect, actie, etc.

Cadeaubonnen en cadeaukaarten (pas)

 • Ondersteuning cadeaubonnen en/of cadeaukaarten; cadeaukaarten in de vorm van een kas.
 • Cadeaubonnen en/of -kaarten uitgeven;
 • Cadeaubonnen en/of -kaarten volgen;
 • Validatie cadeaubonnen en/of -kaarten mogelijk.

Tegoed-/waardebonnen

 • Ondersteuning tegoed-/waardebonnen;
 • Tegoed-/waardebonnen uitgeven;
 • Tegoed-/waardebonnen volgen;
 • Validatie tegoed-/waardebonnen mogelijk.

Continuïteit kassasysteem

 • Bij (netwerk)storing doorwerken op kassasysteem; oftewel kan afrekenpunt zelfstandig draaien?
 • Synchronisatie na herstel storing; gegevens kassasysteem synchroniseren met centrale server.
 • Automatische backup van (kassa)gegevens.

Controle en beveiliging kassasysteem en bediening daarvan

 • Logging van alle kassahandelingen;
 • Inzicht in handmatige aanpassing; prijzen, korting, e.d.
 • Registratie cadeau-, tegoedbonnen op nummer;
 • Alleen kassatransactie bij gesloten kassalade kunnen uitvoeren.
 • Kassa vergrendelen na elke transactie;
 • Toegangsbeveiliging per medewerker; sleutel, pincode, pasje, e.d.
 • Activeren handmatig aanpassen prijzen; per medewerker.
 • Inzage medewerker die afrekent; dus per kassatransactie.
 • Inzage kassa open zonder handelingen; data en tijden.
 • Grens bedrag dat caissière mag teruggeven;
 • Handmatig kortingen toekennen na goedkeuring; winkelmanagement moet korting bevestigen.
 • Prijsdaling onder inkoopprijs na goedkeuring; winkelmanagement moet prijs bevestigen.

Kassabon/factuur

 • Direct factuur afdrukken via kassascherm; feitelijk een baliefactuur, zoals aanwezig in verkoopsysteem of bijvoorbeeld werkordersystemen. 
 • Bonnummer in vorm van barcode afdrukken; om later eenvoudig bon te kunnen scannen om transactie weer op te roepen.
 • Nul- / garantiefactuur kunnen opvragen;
 • Verzendkosten op de bon zetten; inclusief automatische berekening van de verzendkosten.
 • Kassabon zonder bedragen; als ruilbewijs, zodat ontvanger dit kan omruilen. Bijv. bij een cadeau.
 • Pinbon op kassabon;
 • BTW op kassabon;
 • Kopie kassabon en factuur kunnen printen; historie kassabonnen en facturen, voor als klant bon of factuur is verloren.
 • Uitgaande facturen vasthouden via kassa; voor latere verwerking, zoals bij verzamelfacturen het geval is.

Klantrekeningen en kassasysteem

 • Nieuwe klantrekeningen kunnen openen via het kassasysteem;
 • Klantrekeningen muteren via het kassasysteem; denk aan een adreswijziging of contactpersoon.
 • Raadplegen factuuradres en (af)leveradres;
 • Raadplegen openstaand klantkrediet;
 • Raadplegen specificaties van koop-, leveringsvoorwaarden;
 • Raadplegen specificatis, instructies/aantekeningen;
 • Zoeken facturen/bonnen; o.b.v. transactienummer, klantnummer of uitgiftedatum.

Uitprinten transactiegegevens via kassasysteem (en daaraan gekoppelde printer)

 • Facturen, creditnota’s, pakbonnen, afleverbonnen, afhaalbewijzen, betaalbewijzen, remboursformulieren en stuklijsten (als aankoop is samengesteld uit meerdere losse artikelen c.q. onderdelen).

Bon- en factuurlayout via kassasysteem

 • Layout kassabon zelf samenstellen;
 • Layout overige documenten zelf samenstellen;
 • Logo opnemen op bon en documenten;
 • Meerdere soorten kassabonnen;
 • Tekst klantendisplay zelf kunnen opgeven;
 • Onderdrukken detailregels op factuur;
 • Speciale boodschap bon/factuur opgeven; minimaal 300 karakters.
 • Verkorte artikelomschrijving op kassabon.

Manier van betalen via het kassasysteem

 • Betalen met contact geld, bankpas, betalen met creditcard;
 • Betalen met cadeaubonnen of cadeaukaart;
 • Betalen met eigen (winkel)card;
 • Verschillende betaalwijzen per betaling; bijvoorbeeld deel contant en deel pin.
 • Bij pinnen hoger/lager bedrag kunnen kiezen; bijv. deel contact en deel pinnen.
 • Deelbetaling, rest op rekening;
 • Terugbetalen aankoop bij retourname; niet goed, geld terug.
 • Terugbetalen aankoop via tegoedbon;
 • Aanbetaling; of gedeeltelijke betaling.
 • Scannen van barcodes aan de kassa;
 • Betalen met tegoed-/waardebon.

Kassamutaties (overige) via kassasysteem

 • Kassamutaties registreren; opnames contant of stortingen contant.
 • Opgave van medewerker;
 • Omschrijving, bedrag, datum en boekstuknummer mutatie.
 • Bijhouden historie kassamutaties.

Kassa opmaken en afsluiten

 • Ingave beginsaldo (begin van de dag);
 • Ingave eindsaldo (eind van de dag);
 • Tussentijds overtollig kasgeld afstorten;
 • Autoriseren kasverschil boven op te geven limiet;
 • Kasstaat op te vragen;
 • Bonhistorie op te vragen.

Configuratie en levering (rand)apparatuur kassasysteem

 • Koppelen Betaalautomaat, Barcodescanner, Klantendisplay, Bonnenprinter, Factuurprinter, Barcode-/etikettenprinter, 
  Weegsysteem, Prijsopgaaf apparaat, Touchscreen, Klantenteller, Prijspalen en overige onderdelen.
 • Koppelen Portable Data terminals (PDT); t.b.v. fysieke inventarisatie van de voorraad en invoeren van bestellingen en facturering
  (door barcodes op artikel- of schapkaart te scannen).
 • Ondersteuning OPOS; Open POS drivers. 
 • Leverancier van (rand)apparatuur;
 • Ondersteuning en onderhoudscontract hardware; met reparatie of vervanging frontoffice apparatuur.
 • Levering vooraf geconfigureerde hardware; inclusief vooraf geïnstalleerde/geconfigureerde software.
 • Installatie en configuratie hardware op locatie.  

Onerzoeksbureau GBNED