Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Factuurspecificatie Grootwagenparkhouder-regeling via Digipoort

Branche - Automotive > Factuurspecificatie Grootwagenparkhouder-regeling via Digipoort

Auto MRB GWH Factuurspecificatie
Auto MRB GWH Factuurspecificatie” staat voor Mededelenstroom van de Belastingdienst "Auto Motorrijtuigenbelasting Grootwagenparkhouders Factuurspecificatie". 

De Grootwagenparkhouder-regeling (GWH-regeling) voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) is bedoeld voor organisaties met minimaal tientallen kentekens op haar naam (denk aan leasemaatschappijen).

Elektronische factuurspecificaties via Digipoort
Grootwagenparkhouders (GWH’s) ontvangen per 1 mei 2019 de factuurspecificaties van de Belastingdienst alleen nog via Digipoort. Tot deze tijd worden factuurspecificaties door de Belastingdienst op papier en/of CD-rom naar GWH’s gezonden.

Er is werk aan de winkel voor de GWH, haar softwareleverancier en mogelijk intermediair (accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor).

 1. De GWH heeft software nodig die geschikt is gemaakt voor het digitaal ophalen en verwerken van de factuurspecificaties bij Logius uit de voorziening Digipoort.
     
 2. De GWH moet beschikken over een PKI-overheid certificaat.
      
 3. Als de GWH het digitaal ophalen en verwerken van de factuurspecificaties afhandelt via haar intermediair moet deze laatste beschikken over de hiervoor genoemde software (1) en certificaat (2). Tevens moet de intermediair een speciale machtiging aanvragen en de GWH daarvoor toestemming geven.
     
 4. De GWH heeft (als sprake is van meerdere KVK-nummers) zelf een machtigingsregistratie nodig en software die het aanvragen daarvan ondersteunt.

Digipoort
Digipoort is een ICT-dienst van Logius, die het elektronische berichtenverkeer voor de overheid afhandelt. Digipoort wordt ingezet om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Hierdoor wordt winst behaald in tijd, kosten, veiligheid en accuratesse. Met behulp van Digipoort worden berichten snel, veilig en betrouwbaar uitgewisseld tussen bedrijven en overheden.

Digipoort maakt het mogelijk dat de factuurspecificaties geheel elektronisch uitgewisseld kunnen worden aan de GWH’s.

Om berichten uit te wisselen moet een GWH zijn ICT-systemen aansluiten op één van de koppelvlakken van Digipoort. Dit kan door aanschaffen van op de markt verkrijgbare software of door gebruik te maken van de diensten van ICT-leveranciers die al zijn aangesloten op Digipoort.

Certificaat
Voor het ophalen van berichten in Digipoort is een PKI-overheid certificaat nodig. Dit certificaat wordt afgegeven op KvK-nummer. Het zelfde certificaat is nodig voor onder andere elektronische BTW-aangifte en/of ICP-opgave aan de Belastingdienst. Als de factuurverwerking van de MRB wordt verzorgd door een intermediair beschikt de intermediair (in de regel) over een dergelijk certificaat (zie verderop).

Machtigen
Als een GWH meerdere afzonderlijke vestigingen c.q. bedrijfsonderdelen heeft, dus meerdere KvK-nummers waarmee gebruik gemaakt wordt van de GWH-regeling dan is het volgende van belang:

 • GWH-factuurspecificaties kunnen worden opgehaald als het HRN (Handelsregisternummer, Kvk-nummer) voor het GWH-bericht hetzelfde is als het HRN (KvK) in het certificaat waarmee de berichten worden opgehaald. Is het HRN verschillend? Dan moet in Digipoort een actieve machtigingsregistratie bestaan tussen de verschillende vestigingen c.q. bedrijfsonderdelen om de factuurspecificaties voor andere vestigingen op te kunnen halen.
     
 • De software moet om kunnen gaan met de ontvangst van factuurspecificaties voor verschillende KvK-nummers. Functionaliteit in de software moet het aanvragen van machtigingen ondersteunen.

Intermediair
Maakt een GWH gebruik van een intermediair (accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor) voor het regelen van belastingzaken dan kan ook deze intermediair de factuurspecificaties ontvangen via Digipoort. Een intermediair mag pas factuurspecificaties voor de MRB ontvangen via Digipoort, als de GWH daar toestemming voor geeft. De intermediair moet daarvoor een speciale machtiging aanvragen bij Logius. De GWH ontvangt dan een brief van de Belastingdienst waarin gegevens staan van betrokken partijen (GWH, intermediair en Logius). Met die brief geeft de GWH een machtiging af, waarmee de intermediair toegang krijgt via Digipoort tot de factuurspecificaties MRB. Pas als er een geregistreerde actieve machtiging is, kan de intermediair de specificatie van het te incasseren bedrag ontvangen via Digipoort. Daarvoor moet dus eerst toestemming aangevraagd worden.

Meer informatie
Op www.logius.nl/machtigingsregistratie is algemene informatie te vinden over machtigen.

Ondersteuning softwareontwikkelaars
Het team OSWO (Ondersteuning softwareontwikkelaars) van de Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij het ontwikkelen en testen van software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst. Ontwikkelt u software, commercieel of voor eigen gebruik, voor de uitwisseling met Digipoort en/of de verwerking van de GWH factuurspecificaties? Op de website “Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeerhttp://odb.belastingdienst.nl is meer informatie te vinden voor de softwareontwikkelaar. U moet zich daar dan eerst aanmelden voor een kosteloos ondersteuningsabonnement.

Beschikbare software voor GWH
De volgende softwareleveranciers ondersteunen de GWH-regeling in hun software:

 • eVerbinding; Billing Service Provider.
  Biedt de GWH-factuurspecificatie als een UBL e-factuur aan op regelniveau om direct te verwerken in boekhoudsoftware.

Geen gebruik van Digipoort
Als een GWH geen gebruik maakt van Digipoort kan per 1 mei 2019 geen gebruik meer gemaakt worden van de GWH-regeling.

De verschuldigde MRB kan dan alleen worden voldaan door middel van de per motorrijtuig toegestuurde rekeningen/acceptgiro’s of door middel van automatische incasso per motorrijtuig. Dit laatste is pas mogelijk nadat de houder een machtiging heeft ingestuurd en deze is geregistreerd. (MRB voor vrachtauto’s kan alleen door middel van rekeningen worden betaald.)
 


Onerzoeksbureau GBNED