Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Doet uw boekhoudpakket dat ook

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Doet uw boekhoudpakket dat ook

"Vlak voordat ik bij een klant naar binnen stap krijg ik daar voor de deur een signaal op mijn “smartphone” met inzicht in een onbetaalde factuur die keurig op mijn scherm wordt getoond. Mijn slimme boekhoudpakket werkt natuurlijk optimaal samen met de navigatie op mijn smartphone en weet precies bij welke klant ik voor de deur sta. Dat kan ik mooi direct even aankaarten. Mijn klant belooft de betaling direct in orde te laten maken en doet dat waar ik bij sta. Voordat ik de deur uitstap controleer ik dat laatste nog even, lang leve PSD2 en Instant payments, waar mijn boekhoudpakket optimaal gebruik van maakt. Doet uw boekhoudpakket dat ook?"

Bovenstaande is bij ons nog even toekomstmuziek en puur illustratief. Maar we willen duidelijk maken dat er vandaag de dag zoveel meer mogelijk is dan waar we gebruik van maken als het gaat om boekhoudsoftware.

Daarom wordt in deze rubriek, onder de slogan "Doet uw boekhoudpakket dat ook", aandacht besteed aan functionaliteit van boekhoudpakketten die in de praktijk lang niet altijd gebruikt wordt, maar het de financial en accountant wel makkelijker kunnen maken.  

Doet uw boekhoudpakket dat ook:100% automatisch btw berekenen en aangifte

Van standaard boekhoudsoftware (al dan niet als onderdeel van een uitgebreider ERP-systeem) mag verwacht worden dat de btw-aangifte geheel automatisch tot stand komt en ingediend wordt bij de belastingdienst. En dat begint al met het ontzorgen bij de inrichting van de boekhouding, zeker als sprake is van een online boekhoudpakket. Wie denkt dat in de meeste boekhoudpakketten de btw goed geregeld is wordt zeker geadviseerd deze blog te lezen. 
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: slim en automatisch afletteren

Een bekend voorbeeld is het afletteren van openstaande posten (facturen) debiteuren en crediteuren. Met de mogelijkheid om kleine betalingsverschillen automatisch te signaleren en weg te boeken. En kan uw boekhoudsoftware ook automatisch afletteren bij mutaties op bepaalde grootboekrekeningen of andere boekingsdimensies, zoals kostensoorten, projecten of dossiers.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: een echte liquiditeitsplanning bieden

Een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose kan een waardevol onderdeel zijn van uw boekhoudsoftware, mits opgebouwd uit de juiste onderdelen. Zo helpt een verplichtingenregistratie bij het opstellen van een echte liquiditeitsplanning.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: vaste activa van aanschaf tot fiscale aangifte

De aanschaf van een investeringsmiddel vanaf € 450 wordt geactiveerd, gevolgd door een jaarlijkse afschrijving. Een vaste activastaat maakt onderdeel uit van interne rapportages, maar bijvoorbeeld ook van externe rapportages, zoals een VPB-aangifte of een (winst)aangifte inkomstenbelasting. Maar vreemd genoeg bevatten niet alle boekhoudpakketten een volwaardige vaste activa module. En als die er wel is worden de gegevens niet automatisch uitgewisseld met rapportage- en fiscale aangiftesoftware. Ik begrijp dat niet.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: verplichtingen registreren met 10 voordelen

Verplichtingen kunnen starten met registratie van een individuele inkooporder die later, zoveel mogelijk automatisch, wordt afgestemd met een ontvangen inkoopfactuur. Onder aangegane verplichtingen (veelal over een langere periode) vallen ook huurcontracten, leaseverplichtingen en abonnementen. Het bijhouden van een verplichtingenregistratie als onderdeel van standaard boekhoudsoftware biedt 10 voordelen.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: wachten op goede gegevensuitwisseling vanuit de Belastingdienst

Laat de Belastingdienst, in samenwerking met softwareleveranciers, ervoor zorgen dat: de niet gebruikte jaarruimte (van afgelopen jaren) voor lijfrente automatisch getoond wordt via boekhoudsoftware, zodat de ondernemer, desgewenst in overleg met zijn fiscaal intermediair, in het lopende jaar gebruik kan maken van deze faciliteit. Een voorlopige aangifte IB-winst zichtbaar is voor de ondernemer (en fiscaal intermediair) via boekhoudsoftware. Een machtiging voor automatische incasso voorlopige aanslag IB digitaal kan plaatsvinden vanuit boekhoudsoftware. Een wijziging van de voorlopige aanslag IB met één druk op de knop vanuit boekhoudsoftware geïnitieerd kan worden als winst uit onderneming in de loop van het jaar significant blijkt te verschillen van hetgeen waarop de voorlopige aangifte is gebaseerd. 
Een winstaangifte (IB) volledig automatisch vanuit boekhoudsoftware aangeleverd kan worden, inclusief de vereiste specificatie van de vaste activa.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: zekerheid bieden aan controller en accountant door ingebouwde auditfuncties

Hoe betrouwbaar is uw boekhouding? Ordners doorspitten, handmatig verbandcontroles uitvoeren, externe accountants die uren of zelfs dagen bezig zijn. Dit was vroeger heel gebruikelijk bij de controle van een financiële administratie. Van goede boekhoudsoftware mag je verwachten dat een aantal controles automatisch uitgevoerd worden zonder menselijke handelingen. Wel zo prettig voor een controller en accountant.
Lees complete blog.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: afloopcontrole openstaande posten debiteuren

In onze WIKI Boekhoudsoftware behandelen we tientallen auditfuncties met betrekking tot diezelfde boekhoudsoftware. We gaan specifiek in op controles voor de sub administratie debiteuren en crediteuren, zoals: afboeken debiteuren en crediteuren buiten kas en bank, de aanwezigheid van dubbele facturen, debiteuren met een creditsaldo en controle op de gemiddelde betalingstermijn per debiteur. Enigszins in aansluiting op de laatstgenoemde controle wordt in deze blog de “afloopcontrole openstaande posten debiteuren” behandeld in relatie tot boekhoudsoftware.
Lees complete blog.

Verder aanbevolen

RGS
Steeds meer boekhoudpakketten maken gebruik van het Referentie GrootboekSchema (RGS). Op onze website www.boekhoudplaza.nl vindt u uitgebreide informatie over RGS, inclusief de Wiki RGS in de administratie. Tevens relevant in relatie tot boekhoudsoftware.

Gids boekhoudsoftware
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.
Gids Boekhoudsoftware...

WIKI boekhoudsoftware
Onze WIKI boekhoudsoftware bevat meer dan 400 eigenschappen (onderverdeeld in categoriën) aangaande de selectie en werking van standaard boekhoudsoftware. Elke eigenschap is toegelicht. Een handig hulpmiddel voor ook uw selectie van boekhoudsoftware.
WIKI boekhoudsoftware...

Zelf een bijdrage leveren aan deze rubriek?
Neem eens contact op met onze redactie.


Asperion

Silvasoft

Visma | CASH Software

Kleisteen

Rompslomp
  

Twinfield  

Gekko
  

AFAS Software


e-Boekhouden

Moneybird

Stip-t

Odoo

Visma eAccounting

UNICONTA

EXACT Software

SnelStart

Yuki

Minox

Visma eAccounting Accountancy

Informer Software

Bjorn Lunden
 

Boekhoud gemak


Onerzoeksbureau GBNED