Softwarepakketten.nl
Exact Software

Doet uw boekhoudpakket dat ook

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Doet uw boekhoudpakket dat ook

"Vlak voordat ik bij een klant naar binnen stap krijg ik daar voor de deur een signaal op mijn “smartphone” met inzicht in een onbetaalde factuur die keurig op mijn scherm wordt getoond. Mijn slimme boekhoudpakket werkt natuurlijk optimaal samen met de navigatie op mijn smartphone en weet precies bij welke klant ik voor de deur sta. Dat kan ik mooi direct even aankaarten. Mijn klant belooft de betaling direct in orde te laten maken en doet dat waar ik bij sta. Voordat ik de deur uitstap controleer ik dat laatste nog even, lang leve PSD2 en Instant payments, waar mijn boekhoudpakket optimaal gebruik van maakt. Doet uw boekhoudpakket dat ook?"

Bovenstaande is bij ons nog even toekomstmuziek en puur illustratief. Maar we willen duidelijk maken dat er vandaag de dag zoveel meer mogelijk is dan waar we gebruik van maken als het gaat om boekhoudsoftware.

Daarom wordt in deze rubriek, onder de slogan "Doet uw boekhoudpakket dat ook", aandacht besteed aan functionaliteit van boekhoudpakketten die in de praktijk lang niet altijd gebruikt wordt, maar het de financial en accountant wel makkelijker kunnen maken.

Doet uw boekhoudpakket dat ook: een echte liquiditeitsplanning bieden

Een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose kan een waardevol onderdeel zijn van uw boekhoudsoftware, mits opgebouwd uit de juiste onderdelen. Zo helpt een verplichtingenregistratie bij het opstellen van een echte liquiditeitsplanning.
Lees complete blog...

Doet uw boekhoudpakket dat ook: vaste activa van aanschaf tot fiscale aangifte

De aanschaf van een investeringsmiddel vanaf € 450 wordt geactiveerd, gevolgd door een jaarlijkse afschrijving. Een vaste activastaat maakt onderdeel uit van interne rapportages, maar bijvoorbeeld ook van externe rapportages, zoals een VPB-aangifte of een (winst)aangifte inkomstenbelasting. Maar vreemd genoeg bevatten niet alle boekhoudpakketten een volwaardige vaste activa module. En als die er wel is worden de gegevens niet automatisch uitgewisseld met rapportage- en fiscale aangiftesoftware. Ik begrijp dat niet.
Lees complete blog en reageer...

Doet uw boekhoudpakket dat ook: verplichtingen registreren met 10 voordelen

Verplichtingen kunnen starten met registratie van een individuele inkooporder die later, zoveel mogelijk automatisch, wordt afgestemd met een ontvangen inkoopfactuur. Onder aangegane verplichtingen (veelal over een langere periode) vallen ook huurcontracten, leaseverplichtingen en abonnementen. Het bijhouden van een verplichtingenregistratie als onderdeel van standaard boekhoudsoftware biedt 10 voordelen.
Lees complete blog en reageer...

Doet uw boekhoudpakket dat ook: wachten op goede gegevensuitwisseling vanuit de Belastingdienst

Laat de Belastingdienst, in samenwerking met softwareleveranciers, ervoor zorgen dat: de niet gebruikte jaarruimte (van afgelopen jaren) voor lijfrente automatisch getoond wordt via boekhoudsoftware, zodat de ondernemer, desgewenst in overleg met zijn fiscaal intermediair, in het lopende jaar gebruik kan maken van deze faciliteit. Een voorlopige aangifte IB-winst zichtbaar is voor de ondernemer (en fiscaal intermediair) via boekhoudsoftware. Een machtiging voor automatische incasso voorlopige aanslag IB digitaal kan plaatsvinden vanuit boekhoudsoftware. Een wijziging van de voorlopige aanslag IB met één druk op de knop vanuit boekhoudsoftware geïnitieerd kan worden als winst uit onderneming in de loop van het jaar significant blijkt te verschillen van hetgeen waarop de voorlopige aangifte is gebaseerd. 
Een winstaangifte (IB) volledig automatisch vanuit boekhoudsoftware aangeleverd kan worden, inclusief de vereiste specificatie van de vaste activa.
Lees complete blog en reageer...

Doet uw boekhoudpakket dat ook: zekerheid bieden aan controller en accountant door ingebouwde auditfuncties

Hoe betrouwbaar is uw boekhouding? Ordners doorspitten, handmatig verbandcontroles uitvoeren, externe accountants die uren of zelfs dagen bezig zijn. Dit was vroeger heel gebruikelijk bij de controle van een financiële administratie. Van goede boekhoudsoftware mag je verwachten dat een aantal controles automatisch uitgevoerd worden zonder menselijke handelingen. Wel zo prettig voor een controller en accountant.
Lees complete blog en reageer...

Doet uw boekhoudsoftware dat ook: Elektronisch factureren op basis van UBL-AAN en PEPPOL-First

Afgelopen jaar hebben meer dan 100 leveranciers hun softwaresystemen gereed gemaakt voor elektronisch factureren op basis van UBL, zo blijkt uit het overzicht van deelnemers aan de UBL Ketentest.

Maar desondanks dat leveranciers van factuursoftware (boekhoud- en ERP-software) elektronisch factureren steeds meer kunnen ondersteunen, met als belangrijke standaard UBL, is de praktijk dat in diezelfde factuursoftware vaak nog digitaal factureren op basis van PDF als standaard is ingesteld. Betreffende softwareleveranciers nemen niet altijd de moeite om elektronisch factureren zoveel mogelijk automatisch te activeren voor hun klanten. Niet echt klantvriendelijk, maar helaas wel de praktijk.
Lees complete blog en reageer...

Doet uw boekhoudpakket dat ook: afloopcontrole openstaande posten debiteuren

In onze WIKI Boekhoudsoftware behandelen we tientallen auditfuncties met betrekking tot diezelfde boekhoudsoftware. We gaan specifiek in op controles voor de sub administratie debiteuren en crediteuren, zoals: afboeken debiteuren en crediteuren buiten kas en bank, de aanwezigheid van dubbele facturen, debiteuren met een creditsaldo en controle op de gemiddelde betalingstermijn per debiteur. Enigszins in aansluiting op de laatstgenoemde controle wordt in deze blog de “afloopcontrole openstaande posten debiteuren” behandeld in relatie tot boekhoudsoftware.
Lees complete blog en reageer...

RGS
Steeds meer boekhoudpakketten maken gebruik van het Referentie GrootboekSchema (RGS). Op onze website www.boekhoudplza.nl vindt u uitgebreide informatie over RGS, inclusief de Wiki RGS in de administratie. Tevens relevant in relatie tot boekhoudsoftware.


Gids boekhoudsoftware
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.
Gids Boekhoudsoftware...

WIKI boekhoudsoftware

Onze WIKI boekhoudsoftware bevat meer dan 400 eigenschappen (onderverdeeld in categoriën) aangaande de selectie en werking van standaard boekhoudsoftware. Elke eigenschap is toegelicht. Een handig hulpmiddel voor ook uw selectie van boekhoudsoftware.
WIKI boekhoudsoftware...

Zelf een bijdrage leveren aan deze rubriek?
Neem eens contact op met onze redactie.Kleisteen


AFAS SoftwareMoneybird
Accounting Software - Onze oplossingen | Wolters Kluwer
  


Visma Software 

Informer Software
  

KING Software / MUIS Software
  

Boekhoud gemak

Yuki


Onerzoeksbureau GBNED