Softwarepakketten.nl
erp software prodin

SBR

XBRL > SBR

SBR staat voor 'Standard Business Reporting' en is een programma van de Nederlandse overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL en Digipoort) te laten aanleveren bij onder meer: Belastingdienst en Kamers van Koophandel. 

Nederlandse taxonomie

Op basis van XBRL heeft het SBR Programma een "gestandaardiseerd financieel gegevenswoordenboek" samengesteld, verder te noemen "Nederlandse Taxonomie" (NT), met als doel om op uniforme wijze financiële gegevens te kunnen aanleveren door ondernemers aan overheden. Voor het uitvragen van informatie uit de NT is een gratis online viewer beschikbaar.

Het gaat hierbij om financiële gegevens voor de uitvragende overheidspartijen, zoals: Aangiftes Belastingdienst (zoals aangifte IB, VPB, OB en ICP) en Jaarrekeningen t.b.v. de KvK. 

SBR en kredietrapportage aan banken

Als uitbreiding op SBR hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld. 
Lees verder...

SBR Software Check

Een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscale intermediairs. Met de SBR Software Check beogen de koepels intermediairs gestructureerd te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Naar de SBR Software Check.

Digipoort

Digipoort is een verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.
Meer over Digipoort.

PKIoverheid certificaat

Net als bij het doen van een elektronische aangifte via het BAPI kanaal van de Belastingdienst wordt bij Digipoort  gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene die hij zegt dat hij is) en te zorgen dat sprake is van een beveiliging van gegevens die getransporteerd worden (van computer naar computer). De overheid maakt hiervoor gebruik van een PKI-Overheidscertificaat dat uitgegegen wordt door Certificate Service Providers (CSP's). 
Meer over beschikbare certificaten onder Authenticatie en autorisatie...

Gratis rapporten

Portaalsoftware voor de accountancy
Speciaal voor intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) zijn beschikbare portaalsystemen op een rij gezet. Onder meer voor het accorderen van aangiftes door klanten.
Lees verder en opvragen gratis rapport...

Software voor externe verslaggeving
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...
 

Memorabel

Op maandag 15 mei 2006 om 17.00 uur heeft Minister Donner van Justitie de eerste jaarrekening in XBRL bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Door XBRL als standaard te gebruiken wordt een ontwikkeling in gang gezet die moet leiden tot verdere efficiency en kostenbesparing. Dit past in het streven van de overheid naar een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Vanaf 2007 is het mogelijk om met een druk op de knop financiële informatie voor de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Belastingdienst samen te stellen en digitaal aan te leveren. Dit zal ondernemers een besparing van 750 miljoen euro op jaarbasis opleveren.

XBRL is het internationale standaardformaat waarmee een complete elektronische verwerking van financiële gegevens bereikt kan worden. Het Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de ministeries van Justitie en Financiën heeft dit als doel gesteld.

In opdracht van het NTP ontwikkelen de KvK, Belastingdienst en het CBS een methode om het ondernemers makkelijker maken om hun financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij deze partijen. 

De Kamer van Koophandel heeft gepland om vanaf 1 januari 2007 jaarstukken in XBRL op grote schaal te kunnen verwerken.

(Bron: Kamer van Koophandel)

Aanbevolen

- Digipoort;
- XBRL Monitor


 


Onerzoeksbureau GBNED