Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Elektronisch factureren binnen Nederland en de EU

Pakketsoort - (E)-factureren en factuurverwerking > Elektronisch factureren binnen Nederland en de EU

EU
Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur".

De Europese richtlijn 2014/55/EU "Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement" schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken sinds 18 april 2019.

Zie onze WIKI UBL voor meer informatie over de EU standaard EN 16931 in relatie tot UBL. 

Voor meer informatie wordt ook verwezen naar CEF eInvoicing

Elektronisch factureren en de Nederlandse (rijks)overheid
Al eerder (per 1-1-2017) is elektronisch factureren aan de Rijksoverheden in Nederland verplicht.

De Nederlandse overheid maakt gebruik van de NLCIUS, gebaseerd op de EU standaard EN 16931.
NLCIUS is gebaseed op UBL en UN/CFACT.

PEPPOL
De Nederlandse overheid maakt gebruik van ROAP (Rijksoverheid Access Point) voor aansluiting van alle overheden op PEPPOL.

We verwijzen ook naar de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa).

Digipoort
Onder de noemer e-factureren kunnen verzenders en ontvangers gebruik maken van Digipoort (voorheen de Overheidstransactiepoort) voor de uitwisseling van elektronische facturen. 
Meer over Digipoort...

De rijksoverheid heeft op dit moment ook nog de eigen variant UBL-OHNL als berichtenstandaard voor inkomende facturen in gebruik.

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED