Softwarepakketten.nl

Elektronisch factureren binnen de EU

Pakketsoort - (Elektronisch) factureren > Elektronisch factureren binnen de EU

EU
Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur".

De Europese richtlijn 2014/55/EU "Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement" schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.

Voor meer informatie wordt verwezen naar CEF eInvoicing

Elektronisch factureren en de (Nederlandse) rijksoverheid
Al eerder (per 1-1-2017) is elektronisch factureren aan de Rijksoverheden in Nederland verplicht.

Digipoort
Onder de noemer e-factureren kunnen verzenders en ontvangers gebruik maken van Digipoort (voorheen de Overheidstransactiepoort) voor de uitwisseling van elektronische facturen.
Meer over Digipoort...

UBL (OASES Universal Business Language TC)
De overheid heeft op dit moment gekozen voor de eigen variant UBL-OHNL als berichtenstandaard voor inkomende facturen.

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED