Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Definitie en begrippen elektronisch factureren

Pakketsoort - (E)-factureren en factuurverwerking > Definitie en begrippen elektronisch factureren

Definitie elektronisch factureren
"Het op elektronische wijze, in een afgesproken en gestructureerd formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer".  

Het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen wordt ook wel "elektronische factuurverwerking" genoemd.

Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking
De voordelen van elektronisch factureren zijn het grootst in combinatie met elektronisch bestellen wordt uitgevoerd. Dan is immers alle informatie over  bestelde en geleverde producten in het e-procurement (inkoop) systeem aanwezig. Facturen kunnen eenvoudig met de bestellingen en de leveringen worden vergeleken. Het elektronisch ontvangen van facturen wordt aangeduid als elektronische factuurverwerking. Elektronische factuurverwerking wordt ook gezien als onderdeel van Purchase to Pay.

De volgende twee begrippen hangen ook samen met Purchase to Pay:

  1. 2-weg matching;
    Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij ‘matching’ (vergelijking van gegevens) plaatsvindt aan de hand van de inkooporder en de factuur, voordat tot betaling wordt overgegaan. Via opgave van marges kunnen afwijkingen geaccepteerd worden. Zo hebben kleine verschillen (denk aan afrondingsverschillen) geen negatieve invloed op de verdere afhandeling.
      
  2. 3-weg matching;
    Net als bij het hiervoor genoemde 2-weg matching, controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij ‘matching’ (vergelijking van gegevens) plaatsvindt aan de hand van de inkooporder, de pakbon (als document behorende bij de goederenontvangst) en de factuur, voordat wordt overgegaan tot betaling.

Billing Service Providers
Billing Service Providers (afgekort BSP's) treden op als intermediair tussen verzenders en ontvangers van facturen. Dit kan door het beschikbaar stellen van een portal waar aanbieders facturen kunnen aanleveren en ontvangers facturen kunnen inzien. Of bijvoorbeeld door het omzetten van facturen in juiste formaten om door te sturen aan ontvangers.

Electronic Bill Presentment Payment
Electronic Bill Presentment Payment (afgekort EBPP) is een vorm van dienstverlening via internet die het mogelijk maakt dat bedrijven elektronisch facturen krijgen aangeboden met de mogelijkheid om deze via internet te bekijken en te betalen (self billing - een factuur opgemaakt door de afnemer). Naast facturen kan ook andere correspondentie via een EBPP toepassing worden afgehandeld. 

Standaarden
Bij elektronisch factureren spelen standaarden een belangrijke rol. Het gaat dan enerzijds om de inhoud van de factuur en het formaat waarin deze is vastgelegd en anderzijds om het transport. Bij dit laatste kan gedacht worden aan e-mail, maar ook aan webservices.
Meer informatie... 

Meer begrippen
Op deze website staan honderden begrippen. Niet alleen in relatie tot elektronisch factureren, maar ook in relatie tot (administratieve)software en daaraan gerelateerde onderwerpen.
Naar begrippen...

 

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED