Softwarepakketten.nl

Standaarden

Pakketsoort - (Elektronisch) factureren > Standaarden

Als factureren elektronisch worden uitgewisseld moeten afzender en ontvanger afspraken maken over het formaat van de factuur EN het transport van de facturen. Deze afspraken kunnen bilateraal tussen organisaties zijn, maar in de praktijk is vaak sprake van branchegerichte of andere overkoepelende standaards.

Formaat van de facturen
Wij hebben enkele van deze standaards (in de kolom hiernaast) voor u kaart gebracht. Veel van deze standaarden zijn gebaseerd op XML

Transport van de facturen
Elektronische facturen kunnen uitgewisseld worden via e-mail, webservices en bijvoorbeeld FTP.

 • E-mail; voor het transport per e-mail kan in de meest eenvoudige vorm een factuur als e-mail bijlage in PDF formaat aangeboden. Als de ontvangende kant daarop is ingericht kan de factuur ook in een afgesproken formaat (zoals XML) aangeboden worden.  
    
 • Webservices; (web)componenten die via een cliënt aangeroepen en geïntegreerd worden in uw eigen software. Het component zelf wordt uitgevoerd op de server van de aanbieder. In Nederland zijn momenteel meerdere webservices in omloop voor elektronisch factureren. Deze webservices worden in de meeste gevallen aangeboden door Billing Service Providers. 

PEPPOL
PEPPOL staat voor Pan European Public Procurement Online. Het PEPPOL project (http://www.peppol.eu/) is in 2008 gestart als een testproject van de Europese Commissie. Met het initiatief werd de UBL adoptie in de publieke sector naar 11 landen opgeschaald: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In de kern verschaft PEPPOL een elektronische (data)transport infrastructuur, die het voor overheden en bedrijven in Europa mogelijk maakt via hun IT systemen op een eenvoudige, efficiënte en betrouwbare wijze data en zakelijke documenten (elektronisch) uit te wisselen. Deze (elektronische) gegevensuitwisseling wordt mogelijk gemaakt door middel van open standaarden.

Sinds 1 september 2012 is de OpenPEPPOL vereniging opgericht, nadat de oorspronkelijke PEPPOL pilot succesvol was afgerond. Bij de oprichting van OpenPEPPOL waren vier leden betrokken. Inmiddels is het aantal leden de honderd gepasseerd. De leden zijn afkomstig van zowel publieke als private organisaties uit Europese landen en Rusland en de USA. De focus ligt op het ontwikkelen en het behouden van specificaties voor werkafspraken op het gebied van elektronisch inkopen en factureren in Europa.

PEPPOL ondersteunt het gebruik van UBL documenten en CEN/BII (Business Interoperability Interfaces Profile). 

Europese landen
PEPPOL in de diverse Europese landen (bron: www.omsinternational.com):

 • Nederlandse leveranciers van Publieke sectoren worden sinds 1 januari 2017 gevraagd PEPPOL e-facturen te verzenden. 
    
 • Belgische Vlaanderen lanceert E-invoicing via PEPPOL op 1 januari 2017.
     
 • In Frankrijk zullen alle leveranciers van de publieke sector geleidelijk overgaan op nationale E-invoicing tussen januari 2017 en 2020.
     
 • Ziekenhuizen in Engeland zijn reeds verplicht aangesloten op PEPPOL.
      
 • In Scandinavië is sinds juli 2012 is het verplicht e-facturen te versturen naar overkoepelende overheidsinstellingen via PEPPOL. Naar lokale overheden, regio’s en gemeenten gold deze verplichting sinds januari 2015.
      
 • Voor Deense leveranciers is het sinds 2005 al verplicht om facturen te verzenden via het national E-invoicing platform NEMHANDEL. Deense leveranciers kunnen NENHANDEL gebruiken om via PEPPOL te ontsluiten. Het is de bedoeling volledig te migreren naar PEPPOL.
      
 • Vanaf 1 november 2018 wordt het voor overheidsinstellingen in Zweden verplicht om infrastructuur van PEPPOL te gebruiken.

 • In Italië zijn overheden en leveranciers binnenkort verplicht te communiceren via PEPPOL.

Onderstaand zijn een aantal standaarden op een rij gezet die betrekking hebben op het formaat van de facturen

UBL (OASIS Universal Business Language TC)
Een gemeenschappelijke XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.). 
Meer informatie...

UN/CFACT CII
De "Cross Industry Invoice (CII)" is a technische specificatie die gebruikt kan worden als berichtspecificatie voor het uitwisselen van digitale documenten tussen handelspartners. het is ontwikkeld in UN/CEFACT met input van vele organisaties, zoals: GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise, and EDS. 
Meer informatie...

GS1 eCom 
GS1 eCom is een set van afspraken voor elektronische communicatie tussen handelspartners. Het stelt u in staat op efficiënte wijze gegevens als orders, pakbonnen en facturen uit te wisselen. Samen met het bedrijfsleven heeft GS1 Nederland deze handelsberichten op basis van GS1 EANCOM en op basis van XML gestandaardiseerd. Naar website...

SETU (HR-XML)
SETU is een toepassingsprofiel op HR-XML/SIDES. HR-XML/SIDES is een internationale standaard voor de uitzendsector op internationaal niveau. SETU is gebaseerd op de Nederlandse markt van flexibele arbeid. 


Branche initiatieven

EDI-Circle
EDI-Circle is het initiatief van 4 accountantsbureaus: Flynth, ALFA, ABAB en Countus en is de keten intermediair tussen deelnemers die berichten aanleveren en deelnemers die de berichten ontvangen voor verdere verwerking in hun informatiesystemen. EDI-Circle verwerkt, controleert en beheert voor haar deelnemers o.a. inkoopfacturen, verkoopfacturen, leveringsberichten, journaalposten, kassa mutaties, besommingsbrieven. Voorbeeld: Naast de eigenlijke (papieren) factuur voor de cliënt, zet de leverancier een digitaal duplicaat in de centrale EDI-Circle database. De accountant kan voor de cliënt de digitale facturen van alle leveranciers, die klaar staan in de database, vervolgens met één druk op de knop ophalen en verwerken. Omdat de informatie gestandaardiseerd is, kan de accountant de digitale facturen eenvoudig en sneller in de administratie verwerken.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.edi-circle.nl).

Sales in de Bouw
Sales in de Bouw streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de communicatie tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector door standaardisatie van digitaal berichtenverkeer. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ETIM en GS1 Nederland. Naast het beheer en onderhoud van de berichtenstandaard helpt Sales in de Bouw deelnemers snel en op onafhankelijke wijze op weg door begeleiding op locatie en via de helpdesk.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.salesindebouw.nl).

AgroConnect
AgroConnect stimuleert elektronische gegevensuitwisseling in de agrarische sector.
In AgroConnect werken agribusiness, solution providers en dienstverleners samen om dit te realiseren. De vereniging kent nu ongeveer 70 leden. Dit zijn bedrijven en organisaties die een gemeenschappelijk belang hebben bij efficiënte gegevensuitwisseling en het integreren van bedrijfsprocessen over bedrijfsgrenzen heen. In mooie bewoordingen heet dit het verbeteren van de interoperabiliteit.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.agroconnect.nl). 

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED