Softwarepakketten.nl

Standaarden

Pakketsoort - (Elektronisch) factureren > Standaarden

Als factureren elektronisch worden uitgewisseld moeten afzender en ontvanger afspraken maken over het formaat van de factuur EN het transport van de facturen. Deze afspraken kunnen bilateraal tussen organisaties zijn, maar in de praktijk is vaak sprake van branchegerichte of andere overkoepelende standaards.

Formaat van de facturen
Wij hebben enkele van deze standaards voor u kaart gebracht. Veel van deze standaarden zijn gebaseerd op XML

UBL (OASIS Universal Business Language TC)
Een gemeenschappelijke XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.). 
Meer informatie...

UN/CFACT CII
De "Cross Industry Invoice (CII)" is a technische specificatie die gebruikt kan worden als berichtspecificatie voor het uitwisselen van digitale documenten tussen handelspartners. het is ontwikkeld in UN/CEFACT met input van vele organisaties, zoals: GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise, and EDS. 
Meer informatie...

GS1 eCom 
GS1 eCom is een set van afspraken voor elektronische communicatie tussen handelspartners. Het stelt u in staat op efficiënte wijze gegevens als orders, pakbonnen en facturen uit te wisselen. Samen met het bedrijfsleven heeft GS1 Nederland deze handelsberichten op basis van GS1 EANCOM en op basis van XML gestandaardiseerd. Naar website...

SETU (HR-XML) 
SETU is een toepassingsprofiel op HR-XML/SIDES. HR-XML/SIDES is een internationale standaard voor de uitzendsector op internationaal niveau. SETU is gebaseerd op de Nederlandse markt van flexibele arbeid. 


Transport van de facturen
Elektronische facturen kunnen uitgewisseld worden via e-mail, webservices en bijvoorbeeld FTP.

  • E-mail; voor het transport per e-mail kan in de meest eenvoudige vorm een factuur als e-mail bijlage in PDF formaat aangeboden. Als de ontvangende kant daarop is ingericht kan de factuur ook in een afgesproken formaat (zoals XML) aangeboden worden.  
      
  • Webservices; (web)componenten die via een cliënt aangeroepen en geïntegreerd worden in uw eigen software. Het component zelf wordt uitgevoerd op de server van de aanbieder. In Nederland zijn momenteel meerdere webservices in omloop voor elektronisch factureren. Deze webservices worden in de meeste gevallen aangeboden door Billing Service Providers.
      
  • PEPPOL; PEPPOL staat voor Pan European Public Procurement Online. Sinds 1 september 2012 is de OpenPEPPOL vereniging opgericht, nadat de oorspronkelijke PEPPOL pilot succesvol was afgerond. De focus ligt op het ontwikkelen en het behouden van specificaties voor werkafspraken op het gebied van elektronisch inkopen en factureren in Europa.
    Meer over PEPPOL...

Branche initiatieven

EDI-Circle
EDI-Circle is het initiatief van 4 accountantsbureaus: Flynth, ALFA, ABAB en Countus en is de keten intermediair tussen deelnemers die berichten aanleveren en deelnemers die de berichten ontvangen voor verdere verwerking in hun informatiesystemen. EDI-Circle verwerkt, controleert en beheert voor haar deelnemers o.a. inkoopfacturen, verkoopfacturen, leveringsberichten, journaalposten, kassa mutaties, besommingsbrieven. Voorbeeld: Naast de eigenlijke (papieren) factuur voor de cliënt, zet de leverancier een digitaal duplicaat in de centrale EDI-Circle database. De accountant kan voor de cliënt de digitale facturen van alle leveranciers, die klaar staan in de database, vervolgens met één druk op de knop ophalen en verwerken. Omdat de informatie gestandaardiseerd is, kan de accountant de digitale facturen eenvoudig en sneller in de administratie verwerken.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.edi-circle.nl).

Sales in de Bouw
Sales in de Bouw streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de communicatie tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector door standaardisatie van digitaal berichtenverkeer. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ETIM en GS1 Nederland. Naast het beheer en onderhoud van de berichtenstandaard helpt Sales in de Bouw deelnemers snel en op onafhankelijke wijze op weg door begeleiding op locatie en via de helpdesk.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.salesindebouw.nl).

AgroConnect
AgroConnect stimuleert elektronische gegevensuitwisseling in de agrarische sector.
In AgroConnect werken agribusiness, solution providers en dienstverleners samen om dit te realiseren. De vereniging kent nu ongeveer 70 leden. Dit zijn bedrijven en organisaties die een gemeenschappelijk belang hebben bij efficiënte gegevensuitwisseling en het integreren van bedrijfsprocessen over bedrijfsgrenzen heen. In mooie bewoordingen heet dit het verbeteren van de interoperabiliteit.
(bovenstaande tekst is afkomstig van de website www.agroconnect.nl). 

Energiesector
De Energie eFactuur is dé standaard voor elektronisch factureren van partijen in de energiesector naar hun klanten/afnemers. Meer en meer zakelijke klanten vragen naar een eFactuur in plaats van een papieren of digitale (PDF) factuur. Het gebruik van één standaard bespaart veel tijd en kosten bij het implementeren van eFactureren en het aansluiten van meerdere klanten of leveranciers. De Standaard Energie eFactuur is ontwikkeld vóór en dóór de branche. Initiatiefnemers zijn de drie brancheverenigingen (Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland). Bij de ontwikkeling en het beheer zijn vele partijen uit de sector betrokken.

De Energie eFactuur is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen. De standaard definieert de set van informatie die op een energierekening voor kan komen, welke informatie daarbij verplicht is en welke informatie optioneel is, hoe het formaat van het bericht eruit ziet en alle andere afspraken die nodig zijn om elektronisch facturen uit te wisselen. De Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kern elementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden bij de UBL-standaard.

Meer informatie over de Energie eFactuur is te vinden op https://energie-efactuur.nl/.

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED