Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Als factureren elektronisch worden uitgewisseld moeten afzender en ontvanger afspraken maken over het formaat van de factuur EN het transport van de facturen. Deze afspraken kunnen bilateraal tussen organisaties zijn, maar in de praktijk is vaak sprake van branchegerichte of andere overkoepelende standaards.

Formaat van de facturen
Wij hebben enkele van deze standaards voor u kaart gebracht. Veel van deze standaarden zijn gebaseerd op XML

UBL (OASIS Universal Business Language TC)
Een gemeenschappelijke XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.). 
Meer informatie...

UN/CEFACT CII
De "Cross Industry Invoice (CII)" is a technische specificatie die gebruikt kan worden als berichtspecificatie voor het uitwisselen van digitale documenten tussen handelspartners. het is ontwikkeld in UN/CEFACT met input van vele organisaties, zoals: GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise, and EDS. De CII standaard kan gezien worden als de belangrijkste tegenhanger van de UBL standaard.
Meer informatie...

ISO 20022
Hier is sprake van een standaard die met name vanuit de financiële (banken)wereld is opgezet. Wellicht interessant is dat de huidige SEPA-standaards ook zijn gebaseerd op ISO 20022. Het gaat dan om SEPA Credit Transfer (SCT - Europese Overschrijving), SEPA Direct Debit (SDD – Europese Incasso) en Camt (Elektronische rekeningafschriften).
Meer informatie...


Transport van de facturen
Elektronische facturen kunnen uitgewisseld worden via e-mail, webservices en bijvoorbeeld FTP.

  • E-mail; voor het transport per e-mail kan in de meest eenvoudige vorm een factuur als e-mail bijlage in PDF formaat aangeboden. Als de ontvangende kant daarop is ingericht kan de factuur ook in een afgesproken formaat (zoals XML) aangeboden worden.  
      
  • Webservices; (web)componenten die via een cliënt aangeroepen en geïntegreerd worden in uw eigen software. Het component zelf wordt uitgevoerd op de server van de aanbieder. In Nederland zijn momenteel meerdere webservices in omloop voor elektronisch factureren. Deze webservices worden in de meeste gevallen aangeboden door Billing Service Providers.
      
  • PEPPOL; PEPPOL staat voor Pan European Public Procurement Online. Sinds 1 september 2012 is de OpenPEPPOL vereniging opgericht, nadat de oorspronkelijke PEPPOL pilot succesvol was afgerond. De focus ligt op het ontwikkelen en het behouden van specificaties voor werkafspraken op het gebied van elektronisch inkopen en factureren in Europa.
    Meer over PEPPOL.

Branche initiatieven

DICO Digital Standard
DICO Digital Standard (voorheen Sales in de Bouw) streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de communicatie tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector door standaardisatie van digitaal berichtenverkeer. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ETIM en GS1 Nederland. Naast het beheer en onderhoud van de berichtenstandaard helpt DICO Digital Standard deelnemers snel en op onafhankelijke wijze op weg door begeleiding op locatie en via de helpdesk.
(bovenstaande tekst is ontleend van de website www.ketenstandaard.nl).

Energiesector
De Energie eFactuur is dé standaard voor elektronisch factureren van partijen in de energiesector naar hun klanten/afnemers. Meer en meer zakelijke klanten vragen naar een eFactuur in plaats van een papieren of digitale (PDF) factuur. Het gebruik van één standaard bespaart veel tijd en kosten bij het implementeren van eFactureren en het aansluiten van meerdere klanten of leveranciers. De Standaard Energie eFactuur is ontwikkeld vóór en dóór de branche. Initiatiefnemers zijn de drie brancheverenigingen (Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland). Bij de ontwikkeling en het beheer zijn vele partijen uit de sector betrokken.

De Energie eFactuur is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen. De standaard definieert de set van informatie die op een energierekening voor kan komen, welke informatie daarbij verplicht is en welke informatie optioneel is, hoe het formaat van het bericht eruit ziet en alle andere afspraken die nodig zijn om elektronisch facturen uit te wisselen. De Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kern elementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden bij de UBL-standaard.

Meer informatie over de Energie eFactuur is te vinden op https://energie-efactuur.nl/.

Smart connected supplier network
SCSN richt zich specifiek op de zogenaamde high complexity, low volume en high mix maakindustrie. Het succes van deze supply chains staat of valt bij het delen van grote hoeveelheden data. Met name bij MKB ondernemingen die een centrale rol in deze supply chains hebben is het ontvangen en versturen van data niet geautomatiseerd. Dit betekent dat data die ontvangen wordt van hun klanten gelezen, geïnterpreteerd en meestal manueel in het eigen ERP systeem moet worden ingevoerd. Dit kost vaak veel tijd en is foutgevoelig. SCSN lost dit op doordat SCSN-berichten automatisch in het ERP systeem van het bedrijf verwerkt kunnen worden. Ook zijn er er strakke afspraken over de semantiek van de berichten zodat zie maar op één manier geïnterpreteerd kunnen worden.

De berichtenstandaard is gebaseerd op de Universal Business Languague (UBL).
De techniek onder het four-corner model binnen SCSN is International Data Spaces (IDS), tevens bekend als de internationale DIN-SPEC 27070.

Meer informatie over SCSN is te vinden op https://smart-connected.nl/.

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...


Onerzoeksbureau GBNED