Softwarepakketten.nl

Beursgenoteerde ondernemingen moeten sinds 2005 rapporteren volgens IFRS/IAS-normen.

Wat betreft IFRS (International Financial Reporting Standards) zijn er inmiddels diverse publicaties en bronnen op internet met informatie. Voor inhoudelijke informatie over IFRS verwijzen wij u graag naar deze publicaties en bronnen, waarvan wij er onderstaand enkele noemen. Als wij informatie krijgen over IFRS in relatie tot standaard software zullen wij daarover melding maken in deze rubriek. 

XBRL
Beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf 1 januari 2020 hun jaarrekening op basis van HTML publiceren. De geconsolideerde jaarrekening moet zelfs worden opgesteld op basis van Inline XBRL.

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language en is op XML gebaseerd. Een van de XBRL standaards (taxonomie) is die volgens IFRS.

Bovenstaande is een besluit van de European Securities and Markets Authority (ESMA) gepubliceerd over het European Single Electronic Format (ESEF). Het ESEF is het elektronische formaat dat Europese beursgenoteerde ondernemingen straks moeten gebruiken voor het opstellen van hun jaarrekening. Deze verplichting geldt ook voor beursgenoteerde ondernemingen die hun jaarrekening op een niet-Europese GAAP opstellen.

Als het gaat om een Europese onderneming die op basis van IFRS publiceert, dan komt daarbij de verplichting dat de geconsolideerde jaarrekening met Inline XBRL moet worden opgesteld.

Inline XBRL
Inline XBRL is een variant van XBRL, waarbij in een HTML-pagina XBRL code wordt geplaatst. Bij de presentatie van de HTML-pagina in een standaard webbrowser wordt de XBRL code niet getoond, waardoor er voor de mens een leesbare rapportage ontstaat. Speciale software is er nodig om de XBRL code uit de HTML-pagina te halen, waarmee een geautomatiseerde verwerking mogelijk wordt.

De keuze voor Inline XBRL wijkt overigens af van de in Nederland gehanteerde SBR-oplossing. De Nederlandse SBR-oplossing gaat uit van standaard XBRL, wat direct geautomatiseerd kan worden verwerkt.

De ESMA laat het overigens aan de lidstaten over of de enkelvoudige jaarrekening ook op basis van Inline XBRL moet worden opgesteld. Minimale vereiste is dat de lidstaat beschikt over een eigen nationale taxonomie. In Nederland is dat het geval.

Jaarrekening toepassingen
Bij jaarrekening software gaat het meestal om software voor het samenstellen van de jaarrekening, zoals gebruikt door accountants- en administratiekantoren. De gegevens worden dan veelal ontleend de (grootboek)saldibalans. De XML Auditfile wordt dan vaak gebruikt als gegevensstandaard om informatie uit te wisselen tussen boekhoudsoftware en jaarrekening software.

ICT Accountancy
Speciaal onderdeel dat volledig is gericht op standaard software voor accountants- en administratiekantoren.
Naar ICT Accountancy..


Onerzoeksbureau GBNED