Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Nadere uitleg XML

XML en JSON > Nadere uitleg XML

Onderstaande tekst is ontleend aan een artikel door Gert van der Steen

SGML/XML
SGML ("Standard Generalized Markup Language") en XML ("Extensible Markup Language") zijn standaarden waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd. Een document is hierbij een verzameling informatie die kan bestaan uit teksten, figuren, beelden en geluiden.

SGML en XML documenten lijken visueel veel op HTML documenten. Een voorbeeld van een HTML document is de web-pagina die u nu bekijkt. U ziet de opgemaakte pagina, maar de bron bestaat uit HTML kodes.

DTD
Welke onderdelen een document kan bevatten, en in welke volgorde, staat in een Document Type Definition ("DTD"). In een DTD wordt ook vastgelegd waar in een document extra informatie opgenomen kan worden, zoals verwijzingen naar externe documentdelen, figuren, beeld en geluid, hypertext links en het gebruik van bijzondere schriftsoorten.

SGML en XML schrijven in feite voor hoe DTD's moeten worden geschreven en hoe documenten aan die DTD's moeten voldoen. Het staat ontwerpers van DTD's vrij welke namen zij kiezen voor tags en attributen en welke volgorden en inbeddingen van documentdelen zij toestaan.

Doelstelling
SGML en XML zijn gericht op het markeren van de logische structuur van een document, onafhankelijk van de toepassing. Zo staan presentatie en inhoud van een document los van elkaar. De mogelijke toepassingen zijn legio, zoals opslag en verfijnde retrieval van objecten binnen een document management systeem, aansturen van zetsystemen, EDI (Electronic Data Interchange), browsing en hyperlinking naar elk gewenst object.

Samewerking
Om de uitwisseling van informatie te bevorderen zijn er consortia gevormd om DTD's te ontwerpen voor verschillende typen van organisaties, waaronder defensie, uitgeverijen en de industrieën voor vliegtuigen, auto's, elektronica, software en telecommunicatie. Daarnaast worden door bedrijven eigen DTD's ontwikkeld om tegemoet te komen aan specifieke eisen ten aanzien van documentstructuur en documentproductie. Sommige organisaties vereisen de toelevering van documenten volgens voorgeschreven DTD's.

Beschikbare software
Het gebruik van SGML/XML wordt ondersteund door een scala aan tools, waaronder die voor de auteursomgeving, de import van externe documenten en conversies daarvan, de opslag en retrieval in databases, voor zoeken, vormgeving en documentbeheer en het onderhoud van de benodigde stuurinformatie. De functionaliteit van de tools wordt ook meer en meer geïntegreerd in traditionele standaardpakketten.


Onerzoeksbureau GBNED