Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Auditfileplatform

Auditfile familie > Auditfileplatform

Organisatie
Het Auditfileplatform is opgericht door de Belastingdienst en met name softwareleveranciers zijn ook betrokken bij het platform.
Communicatie loopt voornamelijk via de community auditfiles (www.oswo.nl/cso) voor aanvullende diensten aan softwareontwikkelaars.

Het Auditfileplatform houdt zich bezig met het beheer en de verdere ontwikkelingen van XML standaarden. Het doel is een standaard formaat voor gegevensuitwisseling vanuit administratiesystemen. Enerzijds gaat het om uitwisseling van gegevens tussen ondernemers, intermediairs en de overheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en anderzijds om het uitwisselen van gegevens tussen administratiesystemen onderling.
Om dit doel goed te kunnen ondersteunen is de website www.auditfiles.nl in het leven geroepen.

Doel van deze website is:

 • bredere bekendheid geven aan de auditfilefamilie;
 • gebruikers op de hoogte stellen van ontwikkelingen;
 • gebruikers toegang geven tot actuele specificaties;
 • verwijzen naar de community auditfiles (www.oswo.nl/cso) voor aanvullende diensten aan softwareontwikkelaars.

Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om 95% van de administratieve gegevens via een standaard formaat te kunnen uitwisselen. Het gaat dan niet alleen om financiële gegevens zoals grootboek, debiteuren en crediteuren, maar ook om salaris- en logistieke administraties, waaronder Kassa-systemen. 

Verslagen 

 • 4 oktober 2019; Stukken van de Plenaire Auditfileplatform bijeenkomst.
  Betreft het concept verslag. Met als bijlage het besproken document Governance Auditfile Familie (PDF).

 • 26 september 2019; Concept verslag Stuurgroep Auditfiles.

 • 14 maart 2019; Verslag Stuurgroep Auditfiles met o.a.: stand van zaken RGS, Analytics Library,Zeker Online, ISO-ADCS, Samenwerking rond ketenprocessen en voortgang per soort van Auditfile.
       
 • 7 november 2018; Verslag Stuurgroep Auditfiles met o.a.: stand van zaken RGS, Analytics Library, Zeker Online en voortgang per soort van Auditfile. 
    
 • 14 juni 2018; Verslag Plenair Overleg Auditfileplatform met o.a. update RGS, Toekomst standaardisatie: idee Auditdata model op EU-niveau, ISO-ontwikkeling en meer.

 • 7 maart 2018; Verslag Stuurgroep Auditfiles met o.a.: toekomstontwikkeling auditfiles, status en communicate.
    
 • 2 november 2017; Verslag Stuurgroep Auditfiles met o.a.: doelstellingen stuurgroep, status RGS (3.0), Auditfile Familie, Referentieset Data Analyse, Normcommissie ISO/NEN en Communicatie (met name de actualiteit van de website).
  Bij het onderdeel Auditfile Familie is nader ingegaan op: Continuïteit beheer in 2018 en verder, Kanaal voor uitwisseling, AVG, XAF, XAS, XAA, Auditfile logistiek/voorraad, Audifile Rit Registratie en Auditfile Board Computer Taxi. 
     
 • 14 juni 2017; Verslag Plenair Overleg Auditfileplatform met o.a.: Topic Referentieset Data Analyse / Analytic Library, presentatie Oracle met name over SAF-T (Standard Audit File for Tax), status RGS en domeingroepen, XAF, XAS en XAA.
  Met apart presentaties over: Analytics Library en eAuditing - Strategic Vision, Oracle.
    
 • 22 maart 2017; Verslag Stuurgroep Auditfiles met o.a.: per auditfile de stand van zaken en planning in 2017. Kanaal voor veilig data transfer, oplossing voor marktpartijen voor B2G en B2B. Referentieset Data Analyse: separate privaat-publieke samenwerking. Normcommissie ISO/NEN.
    
 • 25 oktober 2016; Verslag Stuurgroep Auditfiles met als belangrijkste onderwerp "Presentatie Referentieset Data Analyse".
    
 • 7 september 2016; Verslag bijeenkomst Referentie set data Analyse. 
     
 • 15 juni 2016; Verslag Plenair Overleg Auditfileplatform met o.a. introductie Stuurgroep Auditfile, referentieset data-analyse, kwaliteit Auditfiles en internationale ontwikkelingen.
     
 • 22 maart 2016; met o.a. aandacht voor Presentatie over RGS-XAF 3.2+ en Data-analyse en  collectieve aanpak tot een breed gedeelde set functionele analyses/controles met betrekking tot de AO/IB en toekomstontwikkeling auditfile.
     
 • 28 oktober 2015; met o.a. aandacht voor governance van de auditfiles en nieuwe inrichting stuurgroep, waarin zitting hebben: ECP, NOB, NBA, Nederland ICT, Belastingdienst en SRA. 

Contact
Softwareleveranciers kunnen zich voor de officiële specificaties en ondersteuning wenden tot de Belastingdienst, via de speciale community Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) van de Belastingdienst (voorheen OSWO), te bereiken via odb.belastingdienst.nl

Eindgebruikers vinden op belastingdienst.nl handleidingen en brochures met betrekking tot het gebruik van auditfiles (zoek op auditfile). 

Wijzigingsvoorstellen voor auditfiles kunt u zenden aan SIVI: support@sivi.org.  

 


Onerzoeksbureau GBNED