Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Referentie navraag

Softwareselectie > Referentie navraag

Ga niet alleen af op de documentatie en presentaties van de leveranciers bij de selectie van een softwaresysteem. Breng eens een bezoek aan een referentie adres, zo mogelijk zelfs meerdere. Dan krijgt u informatie uit de praktijk. 

Onderstaand geven wij u een aantal tips en attentiepunten voor het benaderen van referenties:

Zelf kiezen
Probeer zoveel mogelijk zelf referenties uit te kiezen. Vraag aan de leverancier van het pakket naar bestaande gebruikers waaruit u zelf een keuze kunt maken om deze te benaderen. Laat u niet overhalen door de leverancier om hem vooraf mede te delen welke referentie(s) u gaat benaderen. De kans is dan groot dat de leverancier deze referentie(s) eerst benaderd en dat kan eventueel van invloed zijn op de informatie die u gaat ontvangen.

Onafhankelijkheid
Ga na wat de relatie is van de referentie(s) met de leverancier. Is alleen sprake van een klant (gebruiker van software) of zijn er andere belangen (aandeelhouder, zusterbedrijf of bijvoorbeeld wederzijdse dienstverlening).

Representatief
Stemt de referentie overeen met uw eigen bedrijf?.

Is sprake van een zelfde soort bedrijf; een bouwbedrijf gebruikt andere functionaliteit dan een notariskantoor.

Is sprake van dezelfde bedrijfsomvang; een eenmanszaak werkt nu eenmaal anders dan bijvoorbeeld een organisatie met honderd medewerkers. Denk aan functiescheiding en interne controles.

Vragen aan referentie
Stel de volgende vragen aan de referentie(s):

 • Wat was zijn reden om deze software aan te schaffen; misschien is de keuze wel opgelegd door een holding of geadviseerd door een inkooporganisatie waar hij is aangesloten?
     
 • Zou de referentie dezelfde software zondermeer weer aanschaffen?
     
 • Beveelt de referentie de software zondermeer aan?
      
 • Hoe tevreden over de installatie van de software?
     
 • Hoe tevreden over de instructie en opleiding?
   
 • Hoe tevreden over de helpdesk van de leverancier?
     
 • Is sprake (geweest) van bugs in de software en worden deze snel verholpen?
     
 • Hoe vaak wordt een nieuwe versie geïnstalleerd en hoe verloopt dat?
     
 • Is de referentie lid van een gebruikersvereniging?
     
 • Wat zijn eventuele verbeterpunten in de software?
     
 • Op wat voor computersysteem draait de software?
     
 • Met welke versie van de software werkt de referentie?

Versie van de software
Hiervoor is al gewezen op de versie van de software. Dat kan in de praktijk een belangrijk punt vormen. U loopt de kans een referentie te treffen die prima uit de voeten kan met een vorige versie van de software, maar geen ervaring heeft met de laatste versie. Als u niet dezelfde versie krijgt aangeboden als draait bij de referentie, hoe weet u dan dat u niet tegen andere problemen aanloopt? En hoe weet of u de leverancier u niet als 'pilot' beschouwt voor een nieuwe versie. En draait de nieuwe versie nog op hetzelfde computersysteem en is sprake van dezelfde (of betere) performance?

Referentiebezoek
Breng als het kan een bezoek aan een of meer referenties en doet dat, zo mogelijk, zonder de leverancier van de software. U kunt dan vrijuit met elkaar praten. Probeer tijdens een referentiebezoek met de 'echte' gebruikers in contact te komen en niet alleen met een directeur die trots over zijn bedrijf vertelt maar zelf niet werkt met de software.

Valkuilen
Ga eens na of u zelf aan een collega bedrijf zou toegeven een verkeerd pakket te hebben aangeschaft? En wat voor consequenties kan het hebben voor een referentie als deze een negatief advies geeft? Het is moeilijk een direct antwoord te formuleren op deze vragen, maar houdt deze wel in uw achterhoofd.


Onerzoeksbureau GBNED