Softwarepakketten.nl

Structuur SBR Software Check

SBR Softwarecheck > Structuur SBR Software Check

Voor de SBR Software Check is gekozen voor een procesmatige invalshoek. Daarmee koppelen we de SBR-functionaliteit min of meer los van het type softwarepakket (financiële administratie, fiscaal pakket, rapportagesoftware, enz.) en volgen we het ketenproces om zodoende alle mogelijke SBR-functionaliteiten te checken. Het proces is hierbij verdeeld in stappen.

Er is een verklarende lijst samengesteld die bestaat uit 140 eigenschappen die een intermediair kan gbruiken als referentie bij de selectie van benodigde SBR-functionalitet binnen software (Raadpleeg de verklarende lijst van de opgenomen en aanvullende software-eigenschappen in PDF). Deze hoeven geen vaste volgorde te hebben, de intermediair kan die rubrieken uitlichten die voor hem relevant zijn.

Het is ook mogelijk om direct software te selecteren op een (deel)selectie van de eigenschappen (zie de rechterzijde van deze pagina).

Alle softwarepakketten
Naast bovenstaande uitvraag per functionaliteit en eigenschap is inzicht in ALLE softwarepakketten die SBR/XBRL ondersteunen. 
Naar opvragen pakketten die SBR/XBRL ondersteunen....   

Verklarende woordenlijst
Raadpleeg de verklarende lijst van de opgenomen en aanvullende software-eigenschappen (PDF)

 

Direct SBR software selecteren op eigenschappen

 1. Typering software
  Zoals boekhoudsoftware, fiscale aangiftesoftware en rapportagesoftware.
  Opvragen op typering software

 2. Basisfuncties van SBR 
  Zoals SBR rapportages genereren, bewerken, presenteren en verzenden. 
  Opvragen op de basisfuncties van SBR
      
 3. TIP
  Soort SBR rapportages

  Zoals IB- en VPB-aangiftes, BTW-aangifte, de jaarrekening voor de KvK en kredietrapportages voor banken. Zo weet u direct welke software welke rapportages mogelijk maken.
  Opvragen op soort SBR rapportages (aan uitvragende partijen)
    
 4. SBR Tagging en presentatie
  Gegevens moeten ergens gekoppeld worden aan de gebruikte taxonomie(ën) Daarom is het belangrijk om inzicht te verkrijgen hoe pakketten omgaan met tagging. En ook het (voor de gebruiker in leesbare vorm) raadplegen van SBR rapportages is belangrijk.
  Opvragen op SBR Tagging en presentatie
       
 5. SBR Accorderen, verzenden en retourberichten
  Accordering door klanten, ondersteuning PKIo certificaten, system-to-system koppeling met Digipoort en BIV (banken), ondersteuning en archivering retourberichten.
  Opvragen op SBR Accorderen, verzenden en retourberichten

Onerzoeksbureau GBNED