Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wetgeving en richtlijnen facturering

Pakketsoort - (E)-factureren en factuurverwerking > Wetgeving en richtlijnen facturering

Europese richtlijnen facturering
Per 1 januari 2004 moeten voor de BTW dezelfde gegevens op een factuur worden gemeld in alle lidstaten van de EU. Per deze datum is het ook mogelijk in alle lidstaten van de EU gebruik te maken van elektronische facturen.

Verplichte factuurgegevens bij facturering in de Europese Unie zijn als volgt:

 • Bij een vrijstelling, verleggingsregeling (belasting wordt geheven van de afnemer) of een intracommunautaire levering (aan afnemer in andere lidstaat binnen de EU), moet dit op de factuur worden vermeld.
   
 • BTW-Identificatienummer van de presterende ondernemer.
   
 • BTW-identificatienummer van de afnemer als de belasting van hem wordt geheven.
   
 • Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, moet zijn BTW-identificatienummer, naam, adres en woonplaats worden vermeld.
   
 • De vergoeding voor elk tarief en elke vrijstelling. De eenheidsprijs exclusief BTW, eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen en het toegepaste BTW-tarief.
   
 • Datum vooruitbetaling, voor zover deze is vast te stellen en afwijkt van de factuurdatum.
   
 • Een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waarmee tevens de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd.
   
 • Vermelding van toepassing margeregeling bij handel in gebruikte goederen (als deze regeling wordt toegepast).
   
 • Op een factuur kunnen bedragen in een willekeurige munteenheid voorkomen, mits het te betalen bedrag aan belasting is uitgedrukt in euro's.
   
 • Het BTW-nummer plus NAW-gegevens van de fiscaal vertegenwoordiger bij eventuele verlegging van de BTW.

Nationale wetgeving

Citaat van de Belastingdienst: “Elektronische facturen moeten voldoen aan de wettelijke eisen die ook gelden voor papieren facturen en facturen via e-mail met pdf-bijlage. De Belastingdienst stelt als extra eis aan elektronisch factureren, dat de afnemer de elektronische factuur moet aanvaarden”. Zie website Belastingdienst.

De Belastingdienst meldt ook het volgende:

De wettelijke eisen aan elektronische facturen zijn:

 • Uw e-factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Dat zijn de wettelijke eisen die ook gelden voor papieren facturen en voor facturen die u verzendt als pdf-bijlage bij een e-mail.
 • Uw afnemer moet akkoord gaan met het feit dat hij een e-factuur toegestuurd krijgt.
 • Is uw klant niet akkoord met het ontvangen van een elektronische factuur? Dan mag hij die e-factuur weigeren.
 • U moet ervoor zorgen dat de factuur altijd voor de mens leesbaar gemaakt kan worden.

12-2-2009
Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) schrapt regels over strikte voorwaarden waaraan een elektronische factuur moest voldoen. Ondernemers mogen ook rekeningen aan elkaar gewoon als email versturen, zonder allerlei regels en voorschriften. De fiscus accepteert bij belastingaangiften voortaan nota's, die als een simpel bericht via het internet zijn verstuurd.
Lees complete besluit van de staatssecretaris...

 

Eisen voor alle facturen
Voor alle facturen (elektronisch of anders gelden de volgende eisen):

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer
  U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
   
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer
  U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
   
 • Uw btw-nummer
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
    
 • Uw KvK-nummer
   
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
    
 • Een uniek volgnummer
    
 • Een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
     
 • Het aantal geleverde goederen of diensten
     
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
    
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
   
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt
    
 • Het btw-bedrag.

Bron: www.belastingdienst.nl

 

Gids elektronisch factureren en scan herken van boekingsdocumenten
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en opvragen GRATIS gids.


Onerzoeksbureau GBNED