Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Projectmanagement software > Functionaliteit

Pakketsoort - Projectmanagementsoftware > Projectmanagement software > Functionaliteit

Een aantal functionaliteiten en eigenschappen van projectmanagementsoftware zijn hieronder op een rij gezet:

 • Relatiebeheer en acquisitie;
  Onderverdeeld naar:
  Relatiebeheer
  Offertebeheer
  Contractbeheer
  Raamcontracten
  Prijsafspraken
  Klachtenregistratie
     
 • Begroting;
  Onderverdeeld naar:
  Begroting verbijzonderen (naar personeel, materieel, materiaal en uitbesteden).
  Meerdere begrotingen (Zoals meerdere versies)
  Berekening opslagen
     
 • Plannen en voortgang;
  Onderverdeeld naar:
  Plannen resources in de tijd
  Planning grafisch weergeven via Gantt Chart (strokenplanning)
  Controle op beschikbaarheid resources
  Mijllpalen volgen
    
 • Online samenwerken;
  Onderverdeeld naar:
  (Groeps-)agenda met taken en afspraken
  App-functie op smartphone
  Documenten delen (Dropbox, Google drive, e.d.) 
      
 • Correspondentie;
  Onderverdeeld naar:
  Webbased email
  Documentbeheer
     
 • Urenregistratie;
  Onderverdeeld naar:
  Uren, KM’s en onkosten registreren
  App-functie op smartphone
  Koppeling salarissysteem
  Koppeling HRM-systeem
     
 • Factureren;
  Onderverdeeld naar:
  Op basis van urenregistratie
  Op basis van nacalculatie
  Op basis van termijnen
  Elektronisch factureren o.b.v. UBL
  Elektronisch factureren anders
     
 • Projectenadministratie;
  Onderverdeeld naar:
  Hoofd- en deelprojecten
  Meerdere boekingsniveaus (fasen, activiteiten. etc)
  Meer- minderwerk per project
  Gereed melden
    
 • Boekhouding;
  Onderverdeeld naar:
  Grootboek
  Debiteuren en crediteuren
  Elektronisch bankieren
  BTW-aangifte
  Budgetten
  Direct boeken op projecten
  Purchase to Pay
  Meer over boekhouden...
     
 • Rapportages;
  Onderverdeeld naar:
  Dashboardfunctie
  Onderhanden werk
  Estimate to complete (begroot, gerealiseerd en nog te realiseren) 
     
 • Koppelingen; naar andere softwarepakketten.
     
 • Andere functies; functies voor zover deze niet hiervoor ondergebracht kunnen worden. Veelal specifiek aangeboden door leveranciers van software voor projectmanagement. 

Onerzoeksbureau GBNED