Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Functionaliteit projectsoftware voor bouwbedrijven

Pakketsoort - Project- en werkorderadministratie > Functionaliteit projectsoftware voor bouwbedrijven

Soort projecten

 • BUKLA (burgerwerk en kleine aannemerij);
 • Utiliteitsbouw;
 • Woningbouw;
 • Weg- en waterbouw;
 • Aangenomen werk (vaste prijs);
 • Regiewerk (nacalc.).

Kenmerken

 • Tekeningenregistratie;
 • Meer- minderwerk per project;
 • WKA - Wet Ketenaansprakelijkheid administratie;
  De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening.
 • Hoofd- en deelprojecten;
 • Meerdere boekingsniveaus (fasen, act. etc);
 • Termijnschema's;
 • Gereedmelden.

Koppelingen

 • Calculatiesysteem;
 • Materieeladministratie;
 • Voorraadbeheer.

Acquisitie functies

 • Offertebeheer; met standaard sjablonen, standaard tekstblokken, spellingcontrole, specificatie materiaal en arbeid, uitvoer naar Office toepassing,
  meerdere offertes per project en de mogelijkheid van meerwerk offertes.
 • Prijsafspraken;
 • Actieregistratie;
 • Klachtenregistratie;
 • Raamcontracten.

Calculatie (functionaliteit)

 • Calculatie arbeid;
 • Calculatie artikelen;
 • Uittrekstaat;
 • Offertes;
 • Meerdere begrotingen; zowel meerdere versies als bijvoorbeeld inschrijf en werkbegroting.
 • Meerdere kostenniveaus;
 • Zoeken op trefwoorden;
 • Basis recepten; meerdere calculatieregels tezamen.
 • Traditionele inschrijfbegroting maken. 

Calculatie > Uitwisselformaten

 • CUF import- en exportfunctie; CUF staat voor Calculatie UitwisselFormaat en is een ontwikkeling van Forum Systeemhuizen Bouw. Deze organisatie is bekend geworden door de ontwikkeling van standaard uitwissel formaten waardoor partners in het bouwproces informatie digitaal aan elkaar door kunnen geven. Er zijn formaten gedefinieerd voor de uitwisseling van calculaties (CUF), STABU-bestekken en CAD-tekeningen. Sinds een aantal jaren is het CUF formaat ‘public domain’ en daarmee ook beschik-baar voor niet Forum leden. 
  Meer informatie is te vinden op www.forumbouw.nl.
        
 • SUF (Stabu uitwisselformaat). Ten behoeve van de uitwisseling heeft STABU sinds jaar en dag voor STABU2 het bekende en door softwarehuizen ondersteunde “STABU Uitwissel Formaat” (SUF/.s01) en voor het nieuwe systeem Bouwbreed het nieuwe “SUFX” formaat (XML). Voornoemde uitwisselformaten zijn voor software- en andere ontwikkelaars om niet toegankelijk en licenties kunnen hier gebruik van maken voor het uitwisselen van de door hen opgestelde bestekken/projectbeschrijvingen (bron: www.stabu.org).

Calculatie > Inschrijfstaten

 • Zelf aan te passen;
 • Afwijken van begroting;
 • Meerdere versies.

Calculatie > Bestekfunctionaliteit

 • Bestekbilbliotheek;
 • Stabu (burger en utiliteit);
 • Srw (Standaard referentiebestek woningbouw);
 • Raw (GWW sector);
 • Eigen indeling bestek.

Calculatie > Materiaal

 • Eigen materiaalbestand;
 • Materiaalbestanden van leveranciers inlezen;
 • Calculeren netto materiaalprijzen;
 • Calculeren bruto materiaalprijzen.

Calculatie > Arbeid

 • Tarief per medewerker;
 • Tarief per activiteit;
 • Tarief per opdrachtgever;
 • Tarief per medewerker, activiteit en opdracht;
 • Geldigheidsduur tarieven;
 • Herrekenen calculatie bij tariefwijziging;

 Begroting (kostenraming)

 • Automatisch overnemen uit calculatie;
 • Prijzenbestand;
 • Begrotingsmutaties bijhouden;
 • Status per begrotingsregel;
 • Onderverdeling soorten (stelpost, verr.);
 • Aanpassen tarieven;
 • Toewijzen aan inkopen;
 • Koppeling documenten (tekening, foto).

Begroting > Onderdelen

 • Uren begroten;
 • Materiaal begroten;
 • Materieel begroten;
 • Onderaanneming begroten;
 • Toevoegen vrije tekstregels;
 • Toevoegen stelposten;
 • Berekening opslagen (staartkosten);
 • Keuze berekening verkoop- of kostprijs.

Planning (werkvoorbereiding)

 • Projectplanning;
 • Werkopdrachten;
 • Inzet materiaal (artikelen);
 • Inzet materieel;
 • Inzet personeel;
 • Inzet werk derden;
 • Inzicht planning over projecten heen;
 • Balkenschema.

Nacalculatie

 • Nacalculatie muteren; boeken uren, boeken materialen, boeken materieelgebruik, boeken onderaanneming, boeken overige kosten, automatisch boeken opslagen, boeken gefactureerde termijnen, koppeling boekhouding.
     
 • Nacalculatie opvragen; nacalculatie in bedragen, nacalculatie in aantallen, nacalculatie op scherm en nacalculatie op papier.

Urenregistratie

 • Koppeling SCAB salarissysteem;
 • Koppeling CTB salarissysteem;
 • Koppeling ander salarissysteem;
 • Opgave ploegensamenstelling;
 • Tarief medewerker gebonden;
 • Tarief taakgebonden;
 • Tarief projectgebonden;
 • Mandagenregister (voor WKA).

Kopersbegeleiding

 • Registratie kopers;
 • Meer- minderwerk per koper;
 • Termijnregistratie;
 • Rente- en boeteberekening;
 • Keuzelijsten.

Bouwplaats

 • Raadplegen projectgegevens via internet;
 • Kosten registreren;
 • Uren registreren;
 • Voorraadmutaties;
 • Inkoopmutaties;
 • Gereedmelden;
 • Mutaties via internet; 

Facturering

 • Meerdere debiteuren per factuur;
 • Specificatie meer- / minderwerk;
 • Termijnfacturen;
 • Regiewerk facturen met specificatie;
 • Bedragen en aantallen aan te passen;
 • Tekstregels mogelijk;
 • G-rekening met berekening loonbestanddeel;
 • BTW verlegd mogelijk. 

Facturering > Documenten

 • Verzamelfactuur (meer projecten op 1 factuur);
 • Deelfacturen (meerdere facturen p/project);
 • Proeffacturen;
 • Kopie facturen (achteraf);
 • Koppeling met Office.

Facturering > Elektronisch

 • Elektronisch factureren mogelijk? Zo ja welke formaat en op welke wijze. 

Regiewerk

 • Registreren verbruikt materiaal;
 • Registreren bestede uren;
 • Aanpassen bedragen;
 • Specificatie uren en materiaal op factuur;
 • Proeffactuur maken. 

Onerzoeksbureau GBNED