Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Online boekhoudsoftware voor ZZP en klein MKB: wat mag u verwachten?

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Online boekhoudsoftware voor ZZP en klein MKB: wat mag u verwachten?

Werkt u met echt moderne boekhoudsoftware of met alleen een veredelde Excel oplossing?

Voor de zzp’er en het klein MKB is er een keur aan standaard boekhoudsoftware op de markt. De vraag is natuurlijk hoe u het kaf van het koren kunt onderscheiden, want het ene boekhoudpakket is het andere niet. Voldoet een boekhoudpakket aan de definitie ‘online boekhouden’ en het hedendaagse ‘robotic accounting’ of is slechts sprake van een veredelde Excel-oplossing.

Wie op zoek is naar een boekhoudpakket voor de bedrijfscategorie ZZP en klein MKB komt tot de conclusie dat sprake is van een uitgebreid aanbod en dito vergelijkingswebsites met deze software. Als ondernemer wilt u goede boekhoudsoftware tegen een redelijke prijs en natuurlijk betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Met zo min mogelijk ondersteuning van een accountants- of administratiekantoor. Want aan dat laatste hangt natuurlijk ook een prijskaartje.  

Vandaag de dag is ‘online boekhouden’ de norm en zorgt ‘robotic accounting’ (waaronder elektronisch factureren op basis van UBL) dat een belangrijk deel van uw boekhouding automatisch verloopt. Want handmatig overtypen van cijfers wordt niemand wijzer van en verhoogt ook nog eens de kans op fouten. Dat laatste komt de betrouwbaarheid van uw boekhouding niet ten goede. Lang niet alle boekhoudpakketten bieden echter optimale ondersteuning bij ‘robotic accounting’ en sommige pakketten hebben meer weg van een veredelde Excel-oplossing dan van modern en efficiënt werkende boekhoudsoftware. Om u op weg te helpen hebben we onderstaand selectiecriteria op een rij gezet voor de keuze van een boekhoudpakket voor de bedrijfscategorie ZZP en klein MKB.

Allereerst de basisfunctionaliteit

‘Robotic accounting’ is mooi, maar goede boekhoudsoftware moet natuurlijk ook over adequate basisfunctionaliteit beschikken, te weten:

 • Grootboek; allereerst mag verwacht worden dat boekhoudsoftware over een uitgebreid standaard rekeningschema beschikt, afgestemd op zowel de zzp’er als klein MKB. Met de mogelijkheid om op eenvoudige wijze rekeningen toe te voegen. Rekeningen zijn hierbij onderverdeeld naar balans en resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening genoemd). Het opvragen van een fatsoenlijke balans, grootboeksaldi en mutaties per grootboekrekening met de mogelijkheid om in te zoomen op de oorspronkelijke boeking worden als vanzelfsprekend verondersteld.

  Eigenlijk overbodig om te melden, maar boekhoudsoftware moet er voor te zorgen dat een grootboek debet en credit altijd in evenwicht is. Anders kunt u die software direct de deur uit doen.
     
 • Debiteuren en crediteuren; boekhoudsoftware moet goed inzicht geven in (openstaande) facturen, zowel uitgaand als inkomend. U moet eenvoudig kunnen zien van welke facturen de betaaldatum is overschreden – en dus (te) lang open staan.
     
 • BTW functionaliteit; in de basis mag verwacht worden dat boekhoudsoftware enerzijds BTW-berekening faciliteert en anderzijds het samenstellen van de BTW-aangifte. Dat de aangifte vervolgens geheel automatisch ingediend kan worden bij de Belastingdienst komt bij een volgend onderdeel van dit artikel aan de orde, maar behoort eveneens tot de basisfunctionaliteit van goede boekhoudsoftware. Want zoals we al stelden: van handmatig overtypen van cijfers wordt niemand wijzer. Dat BTW-laag en hoog gefaciliteerd moet worden heeft geen toelichting nodig. Maar ook leveringen en diensten aan ondernemers in andere EU-landen komt door het verder verdwijnen van de grenzen steeds meer voor. We noemen dit met een duur woord ‘Intracommunautaire prestaties’ (ICP). Van een beetje boekhoudpakket mag verwacht worden dat deze zaken ondersteund worden. Dan hebben we het nog niet eens over de margeregeling. BTW-percentages wijzigen zeker niet elk jaar, maar als het percentage wijzigt moet uw boekhoudsoftware daar wel rekening mee houden en het liefst automatisch. Van goede online boekhoudsoftware mag dan ook verwacht worden dat u als gebruiker niet te maken krijgt met het zelf handmatig wijzigen van BTW-percentages, maar dat dit automatisch wordt ondersteund.
     
 • Facturering; wel zo prettig als u vanuit uw boekhoudpakket ook (uitgaande) facturen kunt samenstellen en verzenden. Voor de facturering wordt dan een artikelbestand gebruikt of een soortgelijk tarievenbestand op basis waarvan factuurregels opgebouwd kunnen worden. Let u er dan meteen op of de tarieven per ingangsdatum vastgelegd kunnen worden, zo kunt u alvast nieuwe tarieven vastleggen zonder deze direct te hoeven gebruiken. 
     
 • Herinneringen en aanmaningen; als al uw cliënten netjes op tijd hun openstaande facturen voldoen kunt u deze functie overslaan. Maar de praktijk is meestal anders. Een functie om een betalingsherinnering te mailen is dan geen overbodige luxe. Als één herinnering niet voldoende is dan is een aanmaning de volgende stap. Van een boekhoudpakket mag verwacht worden dat zowel betalingsherinneringen als aanmaningen vervaardigd en gemaild kunnen worden. Daarbij is het van belang dat per factuur de status van herinneringen bijgehouden wordt. Hoe vaak is bijvoorbeeld een herinnering en/of aanmaning gezonden en op welke data? Dat laatste is belangrijk als u uiteindelijk andere maatregelen gaat treffen, zoals het telefonisch contact opnemen met een wanbetaler of de vordering uit handen geven.
     
 • Afschrijvingen; de Belasting meldt over afschrijvingen het volgende: “Bij het bepalen van de winst houdt u rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: u trekt die kosten af van de opbrengsten. Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet u afschrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten”. Bekende voorbeelden waarover u afschrijft als ondernemer zijn machines, auto’s, computers en eventueel inventaris.

  Van boekhoudsoftware wordt verwacht dat afschrijvingen over bedrijfsmiddelen automatisch bijgehouden worden, rekening houdend met zaken als: aanschafprijs, datum in gebruik name, eventuele restwaarde en datum buiten gebruikstelling. Uw boekhoudsoftware dient de afschrijving dan automatisch te berekenen en te boeken (zodat elk jaar naar rato een stukje van de afschrijvingskosten krijgt toebedeeld)  en een ander tot uitdrukking te brengen in een duidelijk overzicht dat we afschrijvingsstaat noemen. Deze laatste staat moet u dan de informatie verschaffen die u nodig heeft voor de winstaangifte (onderdeel van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) voor zelfstandige ondernemers of de Vennootschapsbelasting (VPB) ingeval een BV). 
     
 • Budgettering; deze laatste functie in de categorie basisfunctionaliteit zal niet voor elke ondernemer nodig zijn. Het kan in de praktijk geen kwaad om vooraf een begroting op te stellen van verwachte opbrengsten en uitgaven en deze begroting in de loop van het jaar telkenmale af te zetten tegen de werkelijke opbrengsten en uitgaven. Zo houdt u financieel gezien een vinger aan de pols. De lezer met wat boekhoudervaring zal opmerken dat hier gesproken wordt over zowel budgettering als begroting. Formeel zijn dit twee verschillende zaken. Eenvoudig gesteld is budgettering taakstellend en een begroting richtinggevend. En uitgaven hoeven niet altijd kosten te zijn, zo leert bijvoorbeeld de hiervoor genoemde aanschaf van een bedrijfsmiddel. In de praktijk wordt bij boekhoudsoftware gesproken over een budgetfunctie.

SELECTEER BOEKHOUDSOFTWARE OP (BASIS)FUNCTIES
Selecteer direct online boekhoudsoftware op (basis)functionaliteit en zoom in op de eigenschappen van de individuele online boekhoudsoftware.
Naar selectie boekhoudsoftware…

Om het u makkelijk te maken
‘Robotic accounting’ is geen marketinghype, maar kan beschouwd worden als functionaliteit binnen boekhoudsoftware om de ondernemer te ont-zorgen. Want niemand zit natuurlijk te wachten op het onnodig handmatig overtypen van cijfers. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar levert ook nog eens een kans op fouten. Zorg daarom dat u boekhoudsoftware gebruikt die over de volgende functies beschikt die behoren tot het domein van ‘Robotic accounting’ (gericht op functies voor elektronische gegevensuitwisseling):

 • Elektronisch factureren; vandaag de dag is alles te automatiseren en wordt zelfs gesproken over ‘internet of things’. Het is dan ook vreemd dat nog steeds de ene ondernemer een factuur aanmaakt in factuur- of boekhoudsoftware en deze op papier per post of in PDF-formaat per email verstuurt en de andere ondernemer die zelfde factuur opnieuw handmatig vastlegt in zijn of haar boekhoudsoftware. En nog vreemder is dat sommige leveranciers van boekhoudsoftware dit de normaalste zaak van de wereld vinden. Moderne boekhoudsoftware ondersteunt elektronisch factureren uitgaand door facturen aan te bieden in zowel UBL-formaat (als basis voor een geautomatiseerd boekingsvoorstel) als PDF-formaat voor de gebruiker en op te slaan in het boekingsarchief. Inkomend wordt elektronisch factureren gefaciliteerd door het automatisch vervaardigen van een boekingsvoorstel (inkoopfactuur) op basis van een ontvangen factuur in UBL-formaat, waarbij eveneens automatisch het factuurarchief wordt bijgewerkt op basis van de factuur in PDF-formaat.

  UBL:
  UBL (Universal Business Language) is een internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten, zoals inkooporders, facturen en ook aanmaningen. UBL wordt beheerd door OASIS (Organization for the Advancement of Structured information Standards). Het gebruik van de UBL standaard is gratis (royalty-free) en is officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard.

  Via de UBL Ketentest kunt u eenvoudig nagaan welke leveranciers, van onder andere boekhoudsoftware, elektronisch factureren ondersteunen.
     
 • Boekingsbonnen scannen via een smartphone; niets is zo vervelend als pinbonnen moeten bewaren en deze achteraf vastleggen in de boekhouding. Ook kunnen deze (vaak erg kleine) bonnetjes snel kwijtraken en dan valt er niets meer te boeken. Steeds meer boekhoudsoftware biedt de mogelijkheid om via een ‘app’ boekingsbonnen als afbeelding vast te leggen, zodat deze niet meer vergeten kunnen worden en direct aanwezig zijn in de boekhouding om verder af te handelen. Afhandelen zoveel mogelijk automatisch als boekingsvoorstel. Betreffende afbeeldingen zijn dan gelijk aanwezig als archiefdocument.
   
 • Elektronische rekeningafschriften; bankafschriften met de hand boeken behoort eigenlijk al lange tijd tot het verleden met standaards als MT940 en CAMT (de opvolger van MT940 in het SEPA-tijdperk). Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat er functionaliteit aanwezig is om bankafschriften zoveel mogelijk automatisch te boeken. Met een duur woord ook wel reconciliatie genoemd, oftewel het boeken c.q. afletteren van onder andere (open)staande facturen. Bankafschriften worden dan vanuit internetbankieren opgehaald en ingelezen in het boekhoudpakket om te komen tot een boekingsvoorstel met zoveel mogelijk automatische boekingen.

  Nieuw is ook de automatische bankkoppeling, waarbij bankmutaties automatisch in de boekhoudsoftware beschikbaar komen. Helaas zijn de banken nog niet zover dat deze functionaliteit beschikbaar is voor alle leveranciers van boekhoudsoftware en laat de technische uitwerking van deze oplossing nog vaak te wensen over. 
    
 • Elektronische BTW-aangifte; natuurlijk kunt u de BTW-aangifte handmatig invoeren via de website van de Belastingdienst. U moet dan uw gebruikerscode en wachtwoord bij de hand hebben, speciaal inloggen en de nodige cijfers handmatig overnemen uit uw boekhouding. En als u te maken heeft met leveringen en/of diensten aan andere EU-landen moet u, in de regel eens per kwartaal, een (ICP-)opgave doen aan de Belastingdienst van de leveringen per BTW-identificatienummer van de afnemers. Een nauwkeurig klusje, waarbij u geen fouten mag maken. Zowel de BTW-aangifte als de ICP-opgave kan geheel automatisch, met de letterlijke één druk op de knop, plaatsvinden vanuit uw boekhoudpakket.

  ICP staat voor  “IntraCommunautaire Prestaties” onderverdeeld in leveringen en diensten. Meer hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.
    
 • Elektronisch deponeren jaarrekening; ondernemers met een BV (Besloten vennootschap) zijn verplicht om jaarlijks (achteraf) een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Welke gegevens in een jaarrekening vermeld worden, hangt af van de grootte van een bedrijf. Ondernemingen zijn daartoe ingedeeld in 4 bedrijfsklassen, te weten: micro, klein, middelgroot en groot.

  Zeker gericht op een micro onderneming kan een jaarrekening eenvoudig samengesteld worden met behulp van boekhoudsoftware en ook nog eens elektronisch gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Op papier deponeren is vanaf 2017 sowieso geen optie meer en handmatig de cijfers overtypen via een internetportaal van de Kamer van Koophandel is zonde van de tijd met ook nog eens kans op fouten.

  Op de website van de KvK is een uitgebreide specificatie opgenomen van hetgeen gedeponeerd moet worden. Dit varieert van een eenvoudige balans voor een micro onderneming, een verkorte balans met beperkte toelichting voor een kleine onderneming, tot een uitgebreide balans en winst- en verliesrekening met dito toelichting en een accountantsverklaring voor een onderneming in de categorie groot.
     
 • Api’s; api’s zijn, eenvoudig vertaald, automatische directe koppelingen tussen online softwaresystemen (ook wel webservices genoemd). Een handige api-toepassing voor online boekhoudsoftware is bijvoorbeeld het ophalen van adresgegevens bij de Kamer van Koophandel. Api’s kunnen ook ingezet worden om de financiële mutaties die voortvloeien uit een webwinkel automatisch op te nemen in de boekhouding. Mits uw boekhoudsoftware voorbereid is op dit laatste natuurlijk.  

SELECTEER BOEKHOUDSOFTWARE NAAR ROBOTIC ACCOUNTING FUNCTIES
Elektronisch factureren in UBL (uitgaand en inkomend), boekingsbonnen scannen via een smartphone, elektronische rekeningafschriften, elektronische BTW-aangifte, elektronische ICP-opgave en elektronisch deponeren jaarrekening bij de KvK (geldt niet voor zzp'er).
Naar boekhoudsoftware met selectie op robotic accounting functies…

Betrouwbaarheid
In de praktijk komen controles door de Belastingdienst weinig voor. Maar de kans is zeker niet uitgesloten dat vroeg of laat een belastingambtenaar bij u op de stoep staat en u dus aan de beurt bent. En als u een bankkrediet nodig heeft dan vereist menig kredietinstelling ook inzicht in de cijfers van uw onderneming. In beide gevallen speelt betrouwbaarheid van uw boekhouding een belangrijke rol. Eerder is al als basale voorwaarde van boekhoudsoftware genoemd dat het grootboek altijd in evenwicht is. 

Basale eisen op het gebied van betrouwbaarheid zijn verder:

 • Het niet kunnen verwijderen van basisgegevens waarop (financiële) transacties zijn geboekt; Met name rekeningen en relaties (debiteuren en crediteuren)  mogen niet verwijderd worden als er een of meer mutaties op hebben plaatsgevonden. Voor de boekhouders onder ons: dit laatste is ook nog eens onafhankelijk van het saldo van een rekening. Dus een rekening met een nulsaldo mag niet verwijderd worden als er wel mutaties op staan.
      
 • Het niet kunnen wijzigen van mutaties buiten de reguliere boekingsfuncties om; Boekhoudsoftware kent reguliere boekingsfuncties. Het moet niet mogelijk zijn mutaties aan te brengen buiten deze reguliere boekingsfuncties om. Onder reguliere boekingsfuncties worden in dit verband ook verstaan de functies die vallen onder het eerder besproken ‘Robotic computing’.

De volgende functionaliteit en eigenschappen zijn ook van toepassing op boekhoudsoftware. 

 • Voorloopgegevens; misschien is het u niet opgevallen, maar goede boekhoudsoftware zorgt dat selectiecriteria op rapportages (ook wel voorloopgegevens genoemd) altijd zichtbaar zijn. Dat is niet alleen handig voor de gebruiker die zo kan zien welke gegevens precies zijn opgevraagd, maar ook om bij te dragen aan de betrouwbaarheid. Stel dat u een balans overhandigt aan een externe partij, dan is het prettig als zichtbaar is dat alle grootboekrekeningen daar deel van uitmaken en niet slechts een deel van het grootboek. Uitleggen hoe gefraudeerd kan worden als dergelijke selectiecriteria ontbreken laat ik graag aan uw eigen fantasie over en is niet de strekking van dit artikel. 
     
 • Fiscale regelgeving; als ondernemer wilt u natuurlijk betrouwbaar ondernemen en daarbij alle wettelijke regels volgen. Het is best handig als uw boekhoudsoftware u daar een handje bij helpt. Even twee praktijkvoorbeelden gericht op de zzp’er:

  Als u een lunch met een zakenrelatie voor uw rekening neemt mag u deze rekening slechts gedeeltelijk (73,5% t/m 2016 en 80% vanaf 2017)  als kosten in uw boekhouding opvoeren en ook de BTW niet terugvorderen. Je moet het maar net weten.
    
  Als u een notebook aanschaft voor uw bedrijfsvoering en deze notebook heeft een aanschafwaarde boven een bepaald bedrag (in 2016 450 euro excl. BTW) mag u de aanschafwaarde van de notebook niet in één (1) keer als kosten opvoeren in uw boekhouding. Simpel gezegd moeten de kosten dan verdeeld worden over een paar jaar, waarbij ook nog eens rekening gehouden moet worden met een restwaarde. Niet voor niets hebben we eerder in dit artikel gewezen op het nut van een functie om afschrijvingen te berekenen.

  Kent u deze en andere fiscale regelgeving uit uw hoofd of schakelt u daarvoor standaard een administratiekantoor in? Vraag eens aan uw leverancier van boekhoudsoftware welke ondersteuning wordt geboden als het gaat om fiscale regelgeving.
     
 • Auditfiles; gericht op boekhoudsoftware kennen we de Auditfile Financieel (formeel genoemd de XML Auditfile Financieel – XAF). De Auditfile Financieel is een open standaard en bedoeld om financiële gegevens uit boekhoudsoftware uit te wisselen. De auditfile wordt gebruikt door de Belastingdienst om een boekhouding (over een bepaald jaar) geautomatiseerd te controleren. Verder wordt de auditfile gebruikt om gegevens vanuit boekhoudsoftware geautomatiseerd aan te leveren aan administratie- en accountantskantoren en voor rapportage doeleinden. Een Auditfile Financieel wordt gezien als standaard bagage van alle boekhoudsoftware voor de ZZP’er en het MKB (dus zeker niet alleen klein MKB). 
     
 • Zelf controlerende administratie - data-analyse; prima natuurlijk als uw boekhoudsoftware de BTW-aangifte automatisch klaarzet en een jaarrekening kan samenstellen en vervolgens beide elektronisch kan deponeren. U moet dan natuurlijk wel van de cijfers uit uw boekhouding 100% op aan kunnen. Dit laatste kunt u laten controleren door een administratie- of accountantskantoor. Maar nog makkelijker, en goedkoper, is als uw boekhoudsoftware zelf al een aantal (cijfer)controles bevat. Dit laatste zou trouwens ook prima passen onder ‘Robotic accounting, want het ont-zorgt u als ondernemer. Twee voorbeelden van dergelijke cijfercontroles zijn:

  Controles op de volledigheid van boekstuknummers; zoals opeenvolgende factuurnummers of opeenvolgende bankafschriften. Het gaat hier om een controlefunctie waarmee achteraf vastgesteld kan worden dat bepaalde boekstuknummers over een bepaalde periode, meestal een heel boekjaar, opeenvolgend zijn.

  Controle op aansluiten BTW en omzet; als u de omzet netjes verantwoord op de juiste rekeningen is een aansluiting tussen behaalde omzet en af te dragen BTW eenvoudig te maken.

Continuïteit en exitstrategie
Op een ochtend wordt u wakker en wilt u weten of een openstaande factuur is voldaan. Inloggen lukt niet. Eerst denk u nog aan een internetstoring op uw locatie, maar uiteindelijk blijkt het online boekhoudpakket niet (meer) in de lucht. Het kan gaan om een storing en dus een probleem van tijdelijke aard. Maar erger is als de hostingprovider de stekker uit het online boekhoudpakket heeft getrokken omdat de leverancier van de boekhoudsoftware de (hosting)rekening al een tijd niet heeft voldaan. Dit zal mij niet overkomen denkt u vast. Maar het advies is om, als het even kan vooraf, na te gaan welke maatregelen uw aanbieder van online boekhouden heeft getroffen om de continuïteit van uw online boekhouding te waarborgen.

Het kan ook zijn dat u uit het jasje groeit van de online boekhoudsoftware waar u mee werkt of omdat u om een andere reden toch liever overstapt naar andere software. Of u heeft besloten uw ondernemingsactiviteiten geheel te staken en verder te werken in loondienst. Kortom: er zijn legio redenen te bedenken waarom u op enig moment afscheid wilt nemen van het abonnement op uw online boekhoudsoftware. Houdt u er dan wel rekening mee dat u te maken heeft met een wettelijke bewaarplicht van elk geval zeven jaar. Informeer eens bij uw aanbieder van online boekhouden welke ‘exit strategie’ er is. In het ergste geval bent u, vanwege de bewaarplicht, nog zeven jaar gebonden aan het abonnement vanwege de genoemde bewaarplicht.

Voorkomen is beter dan genezen zullen we maar zeggen.

En dan de prijs
Wie denkt dat alleen de duurdere boekhoudpakketten aan bovenstaande criteria voldoen komt bedrogen uit. Maar aan kwaliteit en betrouwbaar hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Een prijsvergelijking tussen boekhoudsoftware is trouwens ook niet altijd eenvoudig. Er kan sprake zijn van een bedrag per periode (meestal per maand) voor alle functies. Ook wordt wel gewerkt met een bedrag per module (hoe meer modules, hoe hoger het maandbedrag). En ook de support moet u niet onderschatten. Is betreffende leverancier bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar of kunt u deze alleen per email benaderen. En hoe snel is dat de responsetijd? En dan hebben we het nog niet eens over de kwaliteit van de helpdesk, de openingstijden en een goede customerportal. En hoeveel online boekhoudsoftware is gericht op de 7 x 24 economie moet u niet gek opkijken als na de reguliere kantoortijden de telefoon niet meer wordt opgenomen. 

Allemaal zaken om rekening mee te houden. 

Welk pakket past bij u?
Om u op weg te helpen kunt u online boekhoudsoftware voor ZPP en klein MKB op meerdere manieren selecteren op onze website, te weten:

 1. Boekhoudsoftware naar basisfunctionaliteit;
  Grootboek, debiteuren en crediteuren, elektronische BTW-aangifte, facturering, betalingsherinneringen en aanmaningen, afschrijvingen en budgettering.
  Opvragen boekhoudsoftware met selectie op basisfunctionaliteit… 
    
 2. Boekhoudsoftware naar Robotic accounting functionaliteit;
  Elektronisch factureren in UBL (uitgaand en inkomend), boekingsbonnen scannen via een smartphone, elektronische rekeningafschriften, elektronische BTW-aangifte, elektronische ICP-opgave en elektronisch deponeren jaarrekening bij de KvK (geldt niet voor zzp'er).
  Opvragen boekhoudsoftware met selectie op robotic accounting functionaliteit… 
    
 3. Opvragen alle boekhoudsoftware;
  Alle online boekhoudsoftware voor ZZP’ers en klein MKB opvragen…

Groei van uw onderneming
Als uw ondernemer groeit zullen ook de eisen die gesteld worden aan boekhoudsoftware toenemen. Een organisatie met meerdere afdelingen en divisies stelt nu eenmaal andere eisen aan boekhoudsoftware dan een eenmanszaak. Voorbeelden van functionaliteit in boekhoudsoftware voor grotere ondernemingen zijn bijvoorbeeld:

 • Kostenplaatsenadministratie;
 • Kostenverdeelstaat;
 • Meerdere boekingsdimensies;
 • Consolidatie;
 • Verplichtingenregistratie;
 • Vreemde valutaregistratie c.q. administratie;
 • Liquiditeitsplanning;
 • Creditmanagement;
 • Workflowmanagement.

Voor meer informatie over mogelijke functionaliteit en eigenschappen van boekhoudsoftware van ZZP tot MULTINATIONAL verwijzen we graag naar:

 • Gids boekhoudsoftware; geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:
  1. ZZP'ers en klein MKB;
  2. Middelgrote bedrijven (MKB);
  3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
    
 • WIKI boekhoudsoftware; geeft inzicht in meer dan 400 eigenschappen aangaande de selectie en het gebruik van standaard boekhoudsoftware. Met name afgestemd op MKB, MKB+ en grote organisaties.
    
 • Betrouwbaar boekhouden; Onder de noemer "boekhoudsoftware op de testbank" beoordeelt Onderzoeksbureau GBNED boekhoudsoftware. Deze software wordt dan inhoudelijk beoordeeld op met name functionaliteit en de resultaten worden samengevat in een testrapport, voorzien van de behaalde scores. Bij een positief resultaat mag het "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" gevoerd worden.

  Betrouwbaar boekhouden

Onerzoeksbureau GBNED