Softwarepakketten.nl

SBR Software check

Welkom bij de SBR Software Check, een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants- en administratiekantoren en fiscale intermediairs die deelnemen aan het koepeloverleg van het SBR-Programma.

Met behulp van de SBR Software Check kunt u als intermediair checken hoe ver (uw) softwareleveranciers gevorderd zijn met de ondersteuning van SBR en wat die ondersteuning inhoudt. U kunt de SBR Software Check op twee manieren raadplegen:

  1. Kies de eigenschappen die u belangrijk vindt, en u krijgt een overzicht van softwareleveranciers die aan de eigenschappen voldoen.
         
  2. Kies uw (beoogde) softwareleverancier(s), en bekijk de SBR-functionaliteten van deze softwareleverancier(s).

Achtergrondinformatie SBR Software Check
Met de SBR Software Check beogen wij intermediairs te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. De deelnemende softwareleveranciers hebben antwoord gegeven op een behoorlijk aantal vragen.
In principe mag iedere softwareleverancier die zich richt op intermediairs deelnemen aan de SBR Software Check. De tien koepels hebben sinds mei 2012 de leveranciers van de meest gebruikte software actief benadert met een uitnodiging tot deelname. Het merendeel van de leveranciers is op deze uitnodigingen ingegaan.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u uw ervaring delen, ook dat kan op deze site. Vanzelfsprekend kunt u bij vragen ook altijd bij uw eigen koepel terecht.

De SBR Software Check is mede tot stand gekomen door samenwerking met Softwarepakketten.nl. Het initiatief van de koepels wordt ondersteund door Logius.

     Verschenen artikelen


Opzet en structuur
Bij de SBR Software Check is gekozen voor een procesmatige invalshoek. Daarmee koppelen we de SBR-functionaliteit min of meer los van het type softwarepakket (financiële administratie, fiscaal pakket, rapportagesoftware, enz.) en volgen we het ketenproces om zo alle mogelijke SBR-functionaliteiten te checken. Het proces is hierbij verdeeld in 1rubrieken of aandachtsgebieden.
Lees meer over de opzet/structuur en raadpleeg softwarepakketten... 

De uitgevraagde eigenschappen vormen per se géén normenkader, dat bepaalt waaraan de software moet voldoen. De lijst van eigenschappen kan wel helpen om als kantoor de eigen visie te scherpen over wat men met SBR wil en in hoeverre dat door de huidige software wordt ondersteund. Dat kan leiden tot overleg met de softwareleverancier of adviseur om een goed plan van aanpak te maken, of tot een heroverweging van de huidige software. Ook kan het leiden tot proceskeuzes ten aanzien van de huidige software.

Verklarende woordenlijst
Raadpleeg de verklarende lijst van de opgenomen en aanvullende software-eigenschappen (PDF)

Auxilium Adviesgroep

Extendum

Fiscount

FKA

NBA

NOAB

NOB

NOVAK

RB

SRA


Onerzoeksbureau GBNED