Softwarepakketten.nl

SBR Software check

Welkom bij de SBR Software Check, een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants- en administratiekantoren en fiscale intermediairs die deelnemen aan het koepeloverleg van het SBR-Programma.

Met behulp van de SBR Software Check kunt u als intermediair checken hoe ver (uw) softwareleveranciers gevorderd zijn met de ondersteuning van SBR en wat die ondersteuning inhoudt. U kunt de SBR Software Check op twee manieren raadplegen:

  1. Kies de eigenschappen die u belangrijk vindt, en u krijgt een overzicht van softwareleveranciers die aan de eigenschappen voldoen.
         
  2. Kies uw (beoogde) softwareleverancier(s), en bekijk de SBR-functionaliteten van deze softwareleverancier(s).

Achtergrondinformatie SBR Software Check
Met de SBR Software Check beogen wij intermediairs te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. De deelnemende softwareleveranciers hebben antwoord gegeven op een behoorlijk aantal vragen.
In principe mag iedere softwareleverancier die zich richt op intermediairs deelnemen aan de SBR Software Check. De tien koepels hebben sinds mei 2012 de leveranciers van de meest gebruikte software actief benadert met een uitnodiging tot deelname. Het merendeel van de leveranciers is op deze uitnodigingen ingegaan.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u uw ervaring delen, ook dat kan op deze site. Vanzelfsprekend kunt u bij vragen ook altijd bij uw eigen koepel terecht.

De SBR Software Check is mede tot stand gekomen door samenwerking met Softwarepakketten.nl. Het initiatief van de koepels wordt ondersteund door Logius.

Laatste nieuws