Softwarepakketten.nl

Visie ICT ontwikkeling en innovatie accountancy

Laatste nieuws
SFAA, GetMonkeys en Joinson & Spice winnen Exact Cloud Award 2018/2019 (10-10-2018)
Tijdens de Exact Cloud Award-verkiezing is SFAA als winnaar uit de bus gekomen. De Cloud Award voor Innovatie is uitgereikt aan Joinson & Spice. GetMonkeys wint de Cloud Award voor Samenwerking. De winnaars zijn vandaag bekend gemaakt tijdens Exact Live.
Vanhier en Yuki starten samenwerking (03-10-2018)
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Laatste artikelen
ICT Accountancy quickscan productontwikkeling en innovatie (25-11-2018)
Deze quickscan is bedoeld om accountants- en administratiekantoren snel een beknopt inzicht te bieden in relevante productontwikkeling en innovatie. Noem het desgewenst 'helikopterview'. Zo weet u in grote lijnen wat er speelt en gaat spelen in de markt en kunt u als kantoor daar in min- of meerdere mate kennis van nemen.
Terugblik ICT Accountancy jaarcongres 31-10-2018: Instant Payments, PSD2, Data driven mindset en andere onderwerpen (01-11-2018)
ICT Accountancy softwaregids 2019: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy (30-10-2018)
Presentaties beschikbaar van praktijkdag: scan, herken, elektronische factuurverwerking en robotic accounting 2018 (20-09-2018)
Presentaties kennisevent administratieve software: Privacy, Instant payments, UBL EN16931, PEPPOL, Blockchain, RGS en PSD2 (30-06-2018)
Naar archief artikelen...
Laatste blogs
Accountantskantoor Omnyacc Van Teylingen koos voor robotic accounting (21-11-2018)
Accountantskantoor Omnyacc Van Teylingen groeit. Dit heeft vooral te maken met de aantrekkende markt. Om te groeien, kun je 2 dingen doen: nieuwe medewerkers aantrekken of automatiseren. Het accountantskantoor uit Heerhugowaard koos voor robotic accounting. Het resultaat nu al: 5 uur tijdsbesparing per medewerker per maand.
Leid accountants op van en voor de toekomst! (20-08-2018)
Kanttekeningen over vernieuwingsagenda van de NBA in relatie tot ICT ontwikkeling (30-05-2018)
Naar archief blogs...
Laatste white papers
Het digitale landschap van de Accountancy branche in 2018 (14-07-2018)
Nu in een White paper: Het digitale landschap van de Accountancy-branche in 2018. Wij delen graag onze visie over het accountantskantoor van morgen en het pad naar een toekomstbestendig kantoor.
Accountancy 2020: visie op ict-ontwikkelingen met o.a. robotic accounting, chatbots, virtuele assistenten en AI (24-02-2018)
Klantencase: digitalisering maakt Waterland Accountants toekomstgericht (13-02-2018)
Naar archief white papers...
Relevante begrippen
Blockchain

Een blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Er wordt ook wel gesproken over een digitaal gedecentraliseerd grootboek. Iedereen die deelneemt heeft een kopie van het grootboek op zijn computer staan. Iedere transactie, een block, wordt als het ware door alle gebruikers geverifieerd. Eenmaal geverifieerd door alle gebruikers wordt de transactie aan het register toegevoegd. Het goedkeuren door meerdere gebruikers betekent dat frauderen heel moeilijk wordt. Op dit systeem is onder andere de virtuele munt bitcoin gebaseerd.

Process mining

Process mining is het in kaart brengen, onderzoeken en verbeteren van de (bedrijfs)processen aan de hand van ‘event logs’. Audit trails binnen IT-systemen van bedrijfsprocessen analyseren. Oftewel data-analyse uitvoeren op bedrijfsprocessen.

Meer uitleg over Process mining
Machine Learning

Machine learning is dat deelgebied van computerwetenschappen dat computers het vermogen geeft zelflerend te zijn (Artifical Intelligence), zonder expliciete programmering. Oftewel “Machine learning is the subfield of computer science that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed (Arthur Samuel, 1959)”. Ontleend aan Wikipedia.

Meer uitleg over Machine Learning
Datamining

Uit bestaande gegevensverzamelingen (data) wordt nieuwe informatie afgeleid. Een voorbeeld is het afleiden van het koopgedrag van uw afnemers. Datamining wordt vaak gebruikt in combinatie met Datawarehousing).

Big data

De term 'Big data' illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd. Zowel zakelijk als privé slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van ‘cloud computing’ is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen. En dan wordt gesproken over Big data.

Meer uitleg over Big data
BI

Business Intelligence (BI). Opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen via specifieke data-analyse applicaties. Gartner onderscheidt onder BI vier vormen van data-analyse, te weten:
1. Descriptive analytics; uit analyse van historische gegevens patronen destilleren.
2. Diagnostic analytics; trend en patronen in historische gegevens zien.
3. Predictive analytics; voorspellingen op basis van gegevens uit het verleden.
4. Prespective analytics; volgende stap voor de toekomst voorspellen.

PSD2

Payment Service Directive 2 (PSD2) is een uitbreiding op PSD1 (Richtlijn voor betaaldiensten - 2007/64/EG). Mede vanwege de opkomst van internet en mobiele betalingen voldoet PSD1 niet meer. Zo zijn er een aantal innoverende betaalproducten en –diensten, zoals betaalinitiatiediensten of rekeninginformatiediensten die (nieuw) in PSD2 zijn opgenomen.

Meer uitleg over PSD2
Robotic accounting

Robotic accounting, in Nederland ook wel Robot boekhouden genoemd, heeft betrekking op accounting functies. Boekhoudfuncties in de brede zin van het woord, zoals uitgaande facturering, elektronische factuurverwerking, bankmutaties, elektronisch uitwisselen gegevens met andere systemen en andere, repeterende, boekhoudfuncties. 

Employee Self Service

Medewerkers de mogelijkheid bieden online mutaties door te voeren op het gebied van HRM of salaris (bijvoorbeeld adreswijziging door werknemer of een salarismutatie door de werkgever). Een mutatie moet dan ook automatisch bijgewerkt worden in het onderliggende HRM- of salarissysteem. Verder online informatie beschikbaar stellen, zoals salarisstroken en jaaropgaves.

Elektronisch factureren

Het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Synoniem van eFacturatie.

Data-analyse

Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy en auditing en medische analyses.

Meer uitleg over Data-analyse
Robotic process automation (RPA)

In tegenstelling tot industrial robotics gaat het bij Robotic process automation (RPA) om administratieve bedrijfsprocessen, waarbij de workforce (arbeidscapaciteit) van (hoog volume) processen vervangen wordt door automatisering. Er wordt ook wel gesproken over "workforce emulate", oftewel het imiteren/nabootsen van menselijke handelingen (die repeterend en voorspelbaar zijn). 

Meer uitleg over Robotic process automation (RPA)
Alle begrippen...

Visie en innovatie

Opvragen gratis rapport
ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst
Het rapport gaat in op ontwikkelingen en innovaties als: Robotic accounting, API als het nieuwe ERP, Elektronisch factureren, SBR, RGS, Business Intelligence (BI), PSD2 en Blockchain. En de visie door kantoren, experts en softwareleveranciers komt uitgebreid aan de orde.
Meer informatie en opvragen rapport... 

Wij zijn van mening dat ieder zichzelf respecterende leverancier met professionele software voor de accountancysector moet beschikken over een visie aangaande de toekomst van de accountancy en daar vanaf geleid een productstrategie.

Lees de visie van de volgende softwareleveranciers:
(Bron: rapport ICT Accountancy 2020/2030)

 • Accept Development; Continuous delivery zou een methode kunnen zijn die gericht is om SBR data zo snel en efficiënt mogelijk bij de uitvrager of klant te krijgen, waardoor deze op een zo vroeg mogelijk moment geïnformeerd wordt. 
     
 • AFAS Software; De Nederlandse accountancybranche bevindt zich op een kantelpunt. Robotics, mobile en connectivity zijn de trefwoorden van de nieuwe werkelijkheid.  
    
 • Asperion; Een actuele administratie biedt de mogelijkheid voor de ondernemer om sneller en beter zijn onderneming aan te sturen en efficiënter met zijn bedrijfsmiddelen en cash om te gaan.
    
 • CaseWare Nederland; Slimme algoritmes zorgen ervoor dat in de nabije toekomst reguliere werkzaamheden zo geautomatiseerd mogelijk worden uitgevoerd (Analytics).
     
 • Cash Software; De tijd dat een ondernemer genoegen neemt met een jaarlijkse rapportage is straks ook voorbij. Ook hij zal straks zijn bedrijfsstatus real-time, en op elk gewenst moment willen kunnen inzien.
    
 • Coney; De hedendaagse technologie biedt grote kansen voor een transformatie van onze sector naar ‘Assurance Every Day’.
     
 • CreAim; Onze klanten staan aan de vooravond van een massale digitalisering. 
     
 • Diamond FMS; Maar, om ècht op te treden als strategisch adviseur, heeft uw rol niet alleen betrekking op financiële data. 
     
 • Effect automatisering; De almaar verdergaande digitalisering van financiële en fiscale informatie maakt deze informatie steeds abstracter voor de ondernemer. 
     
 • Elvy; Wij zijn van mening dat hoe verder de boeking van een factuur geautomatiseerd wordt, hoe belangrijker de juiste controle voor organisaties wordt.
     
 • eVerbinding; In 2030 is het verwerken van de administratie volledig geautomatiseerd en real-time. 
      
 • Exact Software; Exact wil accountants ondersteunen om relevant advies en de juiste ondersteuning tijdig aan ondernemers te verstrekken. 
    
 • Expansion; Digitalisering kan accountants helpen om gegevensverwerking volledig te automatiseren.
    
 • Figlo; Vanuit een technisch perspectief verder dan een paar jaar vooruitkijken is vandaag de dag eigenlijk niet meer reëel.
     
 • ForecastXL; De accountant wordt op termijn min of meer gedwongen om te bewegen richting een meer bedrijfskundige rol.
     
 • Gearsoft; Data-ontsluiting en verwerken tot stuurinformatie heeft de toekomst.
     
 • Go2UBL; Je hebt ongetwijfeld al het een en ander gehoord over termen als Robotic Accountancy en UBL.
    
 • Informer; Er is wel degelijk behoefte aan ondersteuning van experts door de ondernemer, óók als hij de dagelijkse administratie zelf doet, of misschien wel júist als hij deze zelf doet.
     
 • King Business Software; Door technologische ontwikkelingen als Scan en herken, UBL en de koppelingen met de banken kan er veel ieder moment bijgewerkt worden.
     
 • Kleisteen; Wij denken dat de meeste ondernemers niet zonder boekhouder kunnen.
     
 • Logihuis; Helaas constateren wij dat daar waar de belastingdienst de zaken steeds beter communiceert met partijen, dat voor de pensioenfondsen en uitvoerders nog heel ver weg is.
    
 • Lucom; Communicatie en procesbeheersing steeds belangrijker bij verwerking van facturen.
      
 • Make Life Easier; De financiële wereld veranderd, dat is geen nieuws. Van papieren dossier naar digitaal dossier. Van papieren factuur en handmatig inboeken naar scan en herken naar E-facturatie. 
    
 • Minox; Dankzij nieuwe technologieën zijn die applicaties steeds eenvoudiger te integreren. Zo wordt samenwerken binnen en tussen ondernemingen veel efficiënter. 
     
 • Moneybird; Slimmer ondernemen door te verbinden.
    
 • MUIS Software; De jaren 2020-2030 zullen het decennium worden waarbij data en technologie exponentieel toeneemt.  
     
 • Nextens; Het analyseren van de data helpt inzicht te geven en daarmee kan de accountant pro actief naar zijn klant.
     
 • PinkWeb; Het combineren van allerlei gegevens, zoals (live) financiële data en gedrag naar aanleiding van bepaalde content, maakt het mogelijk om te voorspellen wat er speelt bij een cliënt. 
       
 • Pro Management; Door de opkomst van de (online) digitalisering van boekhoud- en subsystemen is het heden ten dage mogelijk voor de accountant maandelijks volledige controles uit te voeren.
     
 • Qics; We verwachten dat accountantskantoren IT steeds meer strategisch gaan inzetten.
     
 • Radar Software; Hoe groter de hoeveelheid data, hoe belangrijker de rol van de mens.
    
 • Refine-IT; Effectieve managementinformatie kan steeds vaker het verschil maken in competitieve omgevingen.
    
 • Scan Sys; De rol van ICT nu, en in de toekomst zal meer en meer gericht zijn op het automatiseren van tijdrovende (administratieve) handelingen, zodat de focus komt te liggen op het onderscheidend vermogen van de accountant.
     
 • Scienta; De kwaliteit van uw dienstverlening moet hoog blijven, juist nu er meer van een accountant wordt verwacht dan tien jaar geleden.
     
 • Smartbooqing; Robotic accounting is de sleutel voor nieuwe businessmodellen. Deze sleutel heeft de accountant al in handen, maar zal dit meer en beter moeten exploiteren. 
     
 • SnelStart; Het toekomstige kantoor is een 100% geautomatiseerd kantoor dat de ondernemer advies geeft over al zijn bedrijfsprocessen op basis van de beschikbare data. 
     
 • TriFact365; Ook bij onze API (webservice) speel Machine Learning de komende jaren een belangrijke rol.
     
 • Uniconta; De kwaliteit van je data is het allerbelangrijkste.
     
 • Unit4; Smart- en self-driving zijn kernconcepten voor Unit4. Want hoe smarter en meer self-driving software wordt, des te meer zekerheid biedt dat onze klanten ten aanzien van de kwaliteit van hun dienstverlening.
     
 • Visionplanner; We leven in een wereld die gedreven wordt door data. Daarom zal ook de samenstelpraktijk in de toekomst data driven worden.  
     
 • Visma Software; De nieuwste technologie zal al snel niet meer draaien om het verzamelen van data, maar vooral ook om het zelfstandig analyseren van die data. 
     
 • Wolters Kluwer – KBP Aangiftesoftware; De komende jaren zullen bepaalde accountancywerkzaamheden  (financiële administratie en een groot deel van de samenstel- en controlepraktijk) geautomatiseerd worden.
       
 • Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland; Terwijl veel bedrijven nog volop bezig zijn met de uitrol van hun online dienstverlening, dient zich een nieuwe trend aan. Een trend die de norm wordt voor een goede bedrijfsvoering: realtime informatieverwerking.
       
 • Yuki; Accountant neemt in toenemende mate meer verantwoordelijkheid voor de administratie van de ondernemers (dus gaat steeds meer de rol van BPO provider innemen). 

Wel babbels, geen visie
Staat uw softwareleveranciers er niet bij?

Neem dan eens contact op met uw leverancier en ga na waarom haar visie niet openbaar wordt gedeeld. 


Gratis opvragen complete rapport met ALLE visies
ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst
Het rapport gaat in op ontwikkelingen en innovaties als: Robotic accounting, API als het nieuwe ERP, Elektronisch factureren, SBR, RGS, Business Intelligence (BI), PSD2 en Blockchain. En de visie door kantoren, experts en alle genoemde softwareleveranciers komt uitgebreid aan de orde.
Meer informatie en opvragen rapport... 

 

TOP 3 ICT ontwikkelingen
- Robotic accounting (met AI en machine learning)
- Blockchain
- BI (met data-analyse)AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED