Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Auditfiles > XML Auditfile Financieel (XAF)

Specificatie van de Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2.1 (22-1-2024)
(Aanpassing XSD, waarin currencycodes en landcodes zijn geupdate)
- Productoverzicht (PDF)
- Toelichting (PDF)
- ValidatieTestService (VTS) (PDF)
- XSD specificaties (XSD)
- Functional message: Hierarchic (PDF)
- Testbestand (XML)
Download bovenstaande als zip-bestand...

LET OP:
RGS implementatie
De wijze van implementatie van RGS in de XAF 3.2 (verwijzen van grootboekrekeningen naar RGS coderingen) vindt in de praktijk op 2 manieren plaats. Enerzijds door gebruik te maken van leadCode, Lead Description, Lead Reference en Lead Cross Reference in de XAF. En anderzijds door een Taxonomy verwijzing. Volgens het document  "Functional message: Hierarchic" is de eerstgenoemde manier aangeduid als "Niet gebruiken" voor RGS. Bij de tweede manier staat de laatste RGS taxonomie er nog niet bij. En de wel opgenomen url’s (naar RGS versie 1 en 2) werken niet meer. Het XSD-schema maakt geen melding van "Niet gebruiken". 

Voorbeelden (gevulde) XAF bestanden
Zie Github...

SBR koppeling in de Auditfile Financieel
Relatie tussen Auditfile Financieel, RGS (Referentie grootboekschema) en SBR.
Download artikel...

Van softwareontwikkelaars wordt verwacht dat zij de meest actuele versie van de XAF implementeren.


Toelichting XML Auditfile Financieel (XAF)
Met XML Auditfile Financieel kunnen de toepassingen die de Auditfile biedt, bijvoorbeeld het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, optimaal worden benut. Door het opnemen van import- en exportmogelijkheden in de softwarepakketten kunnen gegevens van het ene naar het andere softwarepakket worden overgebracht. Meer specifiek gaat het om onder meer de volgende gegevens:

  • Grootboekrekeningen
  • Grootboekmutaties
  • Debiteuren en Crediteuren stamgegevens

Tevens is voorzien in een rapportagecode (leadcode) om daarmee de voor iedere gebruiker gewenste informatie te kunnen distilleren.

De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld door het XML platform met als Belangrijkste partij de Belastingdienst. De doelstelling van deze standaard is de uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken.

XML Auditfile Financieel is ontwikkeld op basis van Auditfile Financieel versie 1.0, zoals die ontwikkeld is door de Belastingdienst (Hiermee kunnen grootboekmutaties in een ASCII-file kunnen worden geëxporteerd). Auditfile is een technische faciliteit, die door de meeste softwareleveranciers in hun financiële software is ingebouwd.

XML heeft het voordeel dat gegevens op gestructureerde wijze leesbaar kunnen worden gemaakt voor zowel mens als machine. Aan het grootboekrekeningschema kan een standaard codeschema (taxonomy) worden gekoppeld. 

Implementatie
Met de participerende softwareleveranciers zijn afspraken gemaakt over het inbouwen van de nieuwe XML standaard in de financiële software. Daarbij is ook gevraagd om naast de exportmodule de software te voorzien van een importmodule, om zo ook een eventuele overstap naar een ander softwarepakket, respectievelijk de overdracht van grootboekgegevens naar de accountant te vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen andere softwareleveranciers, op het gebied van rapportage, aangifte, financiële planning, pensioenberekeningen enz. ook van deze standaard gebruikmaken. Het aantal koppelingen naar de verschillende uiteenlopende pakketten kan hiermee tot één standaardkoppeling worden teruggebracht.

Softwarepakketten opvragen
Boekhoudpakketten met ondersteuning XAF
Rapportagepakketten met ondersteuning XAF

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

Laatste artikelen
Afnemer online boekhouden in gebreke: van wanbetaler tot aan faillissement met een curator (15-01-2024)
Iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken. Een o zo vriendelijke klant die als het op betalen aankomt opeens niet zo vriendelijk meer is. Of een brief van een curator waaruit meteen duidelijk is dat een klant, al dan niet geheel onverwacht, failliet is. Dit artikel gaat in op 2 onderwerpen, te weten: 1) Het blokkeren van een online administratie voor wanbetalers en 2) De rechten van een curator.
Gids boekhoudsoftware 2023: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit (10-10-2023)
BI en RPA: presentaties beschikbaar van 10 sprekers (02-06-2023)
Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB (11-04-2023)
Presentaties seminar Boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen op 30 maart 2022 beschikbaar (01-04-2022)
Naar archief artikelen...
Laatste blogs
De Belastingdienst en openstaande zaken RGS en Auditfile Financieel: voorstel voor afronden (29-08-2023)
De Belastingdienst was in 2012 een van de belangrijke organisaties bij het opstellen van de uitgangspunten rondom het tot stand komen van RGS. Het realiseren van die uitgangspunten bleek echter een brug te ver. Met als gevolg de nodige openstaande zaken ruim 10 jaar na dato. Ook de verdere ontwikkeling van de Auditfile Financieel (XAF) verdient al jaren opnieuw aandacht.
Nederland administratief op achterstand op het gebied van de auditfile (25-04-2020)
Naar archief blogs...
Laatste white papers
Easy2Analyse: analyse XML Auditfiles nu met Excel buddy (06-04-2024)
De Auditfile Financieel is een vaak gebruikte dataset voor de controle door de accountant. In de Auditfile Analyser & Reporter hebben wij kennis, ervaring en inzichten samengebracht vanuit de praktijk. Het resultaat een laagdrempelige oplossing met meer dan 130 standaard direct te gebruiken analyses. Nu ook met Excel Buddy.
Administratiekantoor Swart is positief over de Online Samenstel-assistent van Visma eAccounting Accountancy (14-11-2023)
Easy2Analyse: Cijferanalyses bij de Interim- en Eindejaarscontroles (29-09-2023)
Naar archief white papers...

XAF vanuit rapportagesoftware

Met alleen mutaties uit boekhoudsoftware ben je er niet altijd. Regelmatig worden nog correctie- en aanvullende boekingen verwerkt via rapportagesoftware voor de jaarrekening en fiscale aangifte IB en VPB. En lang niet altijd worden dergelijke mutaties weer teruggeleverd aan de boekhoudsoftware. Als de boekhouding bijgehouden wordt op commerciële basis voor de jaarrekening heb je te maken met correcties op fiscale basis voor de aangifte IB of VPB. Deze laatste vind je dan in de regel niet terug in de boekhouding.

Om een complete auditfile (XAF) te hebben 'van record to report' moeten mutaties in rapportagesoftware ook vastgelegd worden in de XAF.

De Belastingdienst vraagt bij een controle van de boeken ook om de aansluiting tussen de boekhouding, jaarrekening en fiscale aangiftesoftware. Daarvoor kan de auditfile, in combinatie met RGS, ook ingezet worden. Niet voor niets is daar in 2012 al aandacht aan besteed vanuit het toenmalige RGS programma. 

Sinds 2012 staat de relatie tussen XAF, rapportage- en fiscale aangiftesoftware open. Zie werkdocument (voorjaar 2012) en onderstaande afbeelding: 

Van RGS naar XAF

Bovenstaande moet nog verder operationeel gemaakt worden in de praktijk. Daarvoor is met name ondersteuning nodig door leveranciers van rapportagesoftware voor de jaarrekening en fiscale aangifte IB en VPB.


Voorbeeld XAF Auditfiles

- Asperion

- Exact Online

- Odoo

Met dank aan betreffende leveranciers die op deze wijze meewerken aan transparantie.


Onerzoeksbureau GBNED