Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Branche - Dienstverlening juridisch > Relevante begrippen

Broncode

De programmeer-versie van de software, waarvan de machine-versie bij de gebruiker een compilatie is. onder meer begrip binnen Escrow.

 
Actieve broncode deponering

Begrip binnen Escrow.
Wil zeggen dat de broncode eerst wordt gecontroleerd alvorens hij wordt gedeponeerd.

 
Bewaarplicht

Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren
Art. 52 AWR bevat de algemene voorschriften en het algemene kader waaraan de administratie van ondernemers moet voldoen. Deze bepalingen gelden eveneens voor de ondernemer voorzover deze de administratie in elektronische vorm voert 
Naar bewaarplicht.....

 
Digitale handtekening

Technisch middel om digitale waarborgen te creëren: ofwel om te garanderen dat een bericht, document, verbinding of datastructuur ‘echt’ en ‘betrouwbaar’ is. Deze digitale handtekening staat op een zogenaamd ‘certificaat’. Dit certificaat wordt aan berichten, documenten, verbindingen en datastructuren toegevoegd.

Meer uitleg over Digitale handtekening
 
Escrow

Onder een escrow-overeenkomst geeft een leverancier van software zijn broncode in bewaring bij een onafhankelijk escrow agent. Dit om gebruikers van software meer zekerheid te bieden op een voortdurend en ongestoord gebruik van de software. Ook als de leverancier er onverhoopt niet meer mocht zijn. Meer...

 
Wet elektronische handtekening

In 1999 is door de EU de “Europese Richtlijn elektronische handtekeningen (1999/93/EG)” vastgesteld. Volgens deze richtlijn zijn elektronische handtekeningen gelijkgesteld aan handtekeningen op een papieren drager. Voorwaarde is wel dat de elektronische handtekening voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, met name op het gebied van beveiliging.

Meer uitleg over Wet elektronische handtekening
 
IT-Notarissen

Zijn leden van de V.N.I., de Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie.

 

Onerzoeksbureau GBNED