Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Branche - Overheid > Relevante begrippen

B2G

Business to Government (bedrijven die aan de overheid leveren).

 
DigiInkoop

DigiInkoop is de digitale voorziening van de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces makkelijker, efficiënter, doelmatiger en rechtmatiger te maken. DigiInkoop leidt tot minder fouten, snellere verwerking, beter inzicht en kostenbesparingen voor zowel de overheid als haar leveranciers. (Tekst afkomstig van Logius).

 
Digipoort

Digipoort is de centrale digitale dienst voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en verschillende overheidsorganisaties. Digipoort is feitelijk een verzamelnaam voor meerdere onderliggende infrastructuren die ingezet worden om elektronisch gegevens uit te wisselen met de overheid.

Meer uitleg over Digipoort
 
Logius

Overheidsorganisatie die onder andere de project-activiteiten van het SBR-programma beheert.

 
PKIoverheid

PKIoverheid staat voor een normenkader PKI certificaten met aanvullende eisen vanuit de overheid en waarmee de certificaten goed gebruikt kunnen worden voor elektronische communicatie met de overheid.

Meer uitleg over PKIoverheid
 

Onerzoeksbureau GBNED