Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

ICT & Recht > Relevante begrippen

AVG

AVG staat voor "Algemene verordening gegevensbescherming" en is de Nederlandse naam voor de GDPR (General Data Protection Regulation). Een belangrijk aspect is dataportabiliteit.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de GDPR.

 
GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) staat voor de Europese Privacyverordening die in werking treedt per 25 mei 2018). De Europese Privacyverordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en de nationale varianten daarvan in andere Europese landen, zodat in alle Europese lidstaten dezelfde wetgeving geldt op het gebied van privacy.

 
Broncode

De programmeer-versie van de software, waarvan de machine-versie bij de gebruiker een compilatie is. onder meer begrip binnen Escrow.

 
Escrow

Onder een escrow-overeenkomst geeft een leverancier van software zijn broncode in bewaring bij een onafhankelijk escrow agent. Dit om gebruikers van software meer zekerheid te bieden op een voortdurend en ongestoord gebruik van de software. Ook als de leverancier er onverhoopt niet meer mocht zijn. Meer...

 
Actieve broncode deponering

Begrip binnen Escrow.
Wil zeggen dat de broncode eerst wordt gecontroleerd alvorens hij wordt gedeponeerd.

 

Onerzoeksbureau GBNED