Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > OCR

OCR staat voor Optical optical Character Recognition, oftewel optische tekenherkenning. Deze tekst wordt herkend met behulp van verfijnde patroonherkenningssoftware die gescande teksttekens vergelijkt met de tekenvormen en tekenreeksen in een ingebouwde taalwoordenlijst.

Blogs op deze website over [ OCR ]
Hoe werkt OCR? En wat is de toekomst van OCR-software? (31-03-2020)
Je hoort veel over het automatisch herkennen van documenten, maar hoe werkt OCR nu eigenlijk precies? De afkorting 'OCR' staat voor Optical Character Recognition. De term vertegenwoordigt een techniek waarmee de computer letters, cijfers en leestekens van een plaatje afleest. Handig, want zo transformeer je documenten tot digitale versies om ze te kunnen bewerken en archiveren.
WIKI's over [ OCR ]
Boekhoudpakketten vastleggen en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Document management

Document management is het opslaan en beheren van digitale documenten en gedigitaliseerde documenten. Document Management heeft veel raakvlakken met andere technologieën, zoals: Imaging, workflow, intranet, internet, kennissystemen en contentmanagement. 

Voor accountants- en administratiekantoren betreft dit het documentbeheer als onderdeel van practice management met functionaliteit als email archiveren, zoeken in de inhoud van documenten, toegang tot documenten beveiligen op basis van autorisatie en documenten eenvoudig opnemen bij een dossier c.q. opdracht.

UBL Factuur

Een UBL Factuur is de standaard manier voor elektronisch factureren. Een UBL Factuur is direct in te lezen in boekhoudsoftware en daar automatisch te verwerken als inkoopfactuur. Als de leverancier (nog) onbekend is kan deze op basis van de UBL Factuur automatisch aangemaakt worden. 

Links naar andere websites over [ OCR ]
OCR-A font op Wikipedia
OCR-A is een standaard (font) met door computer herkenbare tekens. Wordt gebruikt bij tekstherkenning als documenten gescand zijn.

Onerzoeksbureau GBNED