Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Projectmanagementsoftware > Relevante begrippen > Estimate to complete

Bij projectmanagement kan de voortgang inzichtelijk gemaakt worden door via een overzicht "begroot", "gerealiseerd" en "nog te realiseren" naast elkaar af te zetten met ten slotte het resultaat. Nog te realiseren is hierbij "Estimate to complete". 

Nadere toelichting:

Voorbeeld "Estimate to complete":
Begroting:        1.000
Gerealiseerd:    800
Voortgang is 60%.

Uitgaande van de begroting van 1.000 en de voortgang van 60% is er nog 400 te realiseren (estimate to complete).
Het voorlopige resultaat is dan:
(1000 - 800 - 400) bedraagt -200 (oftewel een overschrijding van het budget).

In bovenstaand voorbeeld is "estimate to complete" bepaald op basis van een voortgangspercentage, maar dan kan ook op basis van een aantal uren en kosten die berekend worden als nog te besteden.

Web pagina onderdelen met [ Estimate to complete ]
Projectmanagement software > Functionaliteit
WIKI's over [ Estimate to complete ]
Begroting, Budgetten en boekhoudsoftware

Een budget is de hoeveelheid geld die een organisatie te besteden heeft in een bepaalde periode. Dit laatste is meestal een boekjaar. De termen budgetten en begroten worden hierbij nogal eens door elkaar gebruikt. In relatie tot de boekhouding wordt veelal gesproken over een exploitatiebegroting, zowel bestaande uit het begroten van kosten als opbrengsten. De term begroting wordt ook vaak gebruikt in relatie tot een projectenadministratie, waarbij een begroting dan regelmatig voorafgegaan wordt door een projectcalculatie.


Onerzoeksbureau GBNED