Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Continuous assurance

Continuous monitoring en Continuous auditing te samen wordt aangeduid als ‘continuous Assurance’. Dit laatste is dan zekerheid geven door de auditor (in veel gevallen de accountant) nagenoeg gelijktijdig of in elk geval snel nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Nadere toelichting:

Het begrip ‘continuous’ geeft aan dat het telkens gaat om actuele informatie. Bij een geconstateerde afwijking kan zowel de ondernemer als de accountant dan ook direct handelend ingrijpen en bijvoorbeeld niet pas na een half jaar.

De huidige IT-oplossingen en werkwijze door ondernemingen en accountants maakt het mogelijk om over een continue informatievoorziening te beschikken. Veel data is dus actueler beschikbaar. Er is ook een relatie met de omschakeling naar nieuwe vormen van dienstverlening: eFactureren, ketenintegratie en verdere digitalisering. Dit alles vertaalt zich ook in continue en actuele informatievoorziening aan klanten. Dit laatste in de vorm van management dashboards.

Web pagina's over [ Continuous assurance ]
Pakketsoort Audit, dossierbeheer en data analyse
Web pagina onderdelen met [ Continuous assurance ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape

Onerzoeksbureau GBNED