Softwarepakketten.nl

Branches > Landbouw, tuinbouw en visserij

Laatste nieuws
Lely kiest BlueDolphin voor innovatie van de bedrijfsvoering (16-07-2019)
Lely in Maassluis is een wereldwijd toonaangevende en innovatieve organisatie in de agrarische sector. Met de koe als middelpunt ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige robots en datasystemen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op het melkveebedrijf verhogen.
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Relevante begrippen
MINAS

MINeralen AangifteSysteem. Dit systeem is in 1998 in werking getreden. Het systeem is erop gericht de verliezen naar het milieu, van de mineralen fosfaat en stikstof, in Nederland terug te dringen. Sinds 2001 zijn alle landbouwbedrijven een minas aangifte te doen. Met name binnen branche specifieke software is de MINAS registratie opgenomen. 

HACCP

Sinds 1995 moeten voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven een HACCP-systeem onderhouden, of een per branche goedgekeurde hygiënecode gebruiken. In een HACCP-systeem wordt ieder aspect vastgelegd dat bepalend is voor de voedselveiligheid en zijn passende veiligheidsprocedures gedefinieerd. In een aantal softwarepakketten is een module aanwezig voor HACCP. 

GFL

Sinds 1 januari 2005 moeten levensmiddelen in alle stadia van de productie traceerbaar  zijn (traceability) volgens de Europese General Food Law (GFL). Alle schakels moeten vastleggen waar grondstoffen vandaan komen en waar het eindproduct heen gaat. Ook voor de traceerbaarheid is het van belang dat softwarepakketten daarop aangepast zijn.

Alle begrippen...

Softwarepakketten opvragen
Landbouw, tuinbouw en visserij algemeen
Akkerbouwers
Melkveehouders
Vleesveehouders
Varkenshouders
Broederij, legbedrijf
Bloembollenexport 
Bloembollenkwekerijen
Fruitteelt en boomkwekerijen
Plantenkwekerijen
Kwekerijen (algemeen)
Tuinbouw (algemeen)
Loonwerkers
Tuincentra
Zaadbedrijven

Laatste artikelen
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk 13-12-2017 (14-12-2017)
Op woensdag 13 december 2017 is voor de 2e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931. Presentaties van sprekers zijn beschikbaar.
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
Case study: Lab Servant registreert gevaarlijke stoffen voor Radboud Universiteit (19-09-2017)
De bètafaculteit van de Radboud Universiteit heeft recent de Lab Servant in gebruik genomen voor de registratie van gevaarlijke stoffen in de laboratoria. Uit een marktverkenning kwam naar voren dat de Lab Servant het beste voldoet aan de eisen van een academische research instelling.
MRP optimalisatie en scheduler van Limis Planner brengen Berg Hortimotive naar hoger niveau (10-01-2017)
Klantencase: significante verbetering in elektronische distributie van de uitgaande documenten (16-12-2016)
Naar archief white papers...
Links
AgriHolland
Informatie voor de agrarische sector. Met ondermeer dossier over het MINeralen AangifteSysteem.
Boerenbusiness
Website voor Agrarische ondernemers. Met onder andere de nodige rekentools.
DR-Loket
Een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om bij de uitvoering van regelingen de dienstverlening en communicatie te verbeteren. Bevat informatie over regelingen per sector.
Raadpleeg alle links...

Aanbevolen

- Kwaliteitszorg


Onerzoeksbureau GBNED