Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

PakketsoortenEAI, webservices en EDI

Toelichting

Enterprise Application Integration (EAI)
Dit houdt in dat B2B applicaties aangesloten kunnen worden op backoffice systemen, zoals een ERP systeem. 

Webservices
Webservices zijn webcomponenten die aangeroepen en geïntegreerd kunnen worden om informatie op te halen of uit te wisselen tussen softwaresystemen. In die zin is er een nauwe relatie met EAI. Webservices kunnen we beschouwen als een nadere uitwerking van EAI.

Electronic Data Interchange (EDI)
EDI zorgt voor uitwisseling van data tussen organisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard berichtformaten. EDI-berichten worden uitgewisseld via zgn. berichtendiensten (oftewel Value Added Networks - Vans). 
Zie 2, 3 en 4-corner netwerkmodellen.

4-corner model

API
API staat voor ‘Application Programming Interface’ en is techniek onder de motorpak van softwaresystemen om ‘real-time’ gegevens uit te wisselen. In relatie tot cloud computing wordt gesproken over ‘web-api’ 
Meer over API.
 

Berichtstandaarden

Gericht op ERP onderscheiden we berichtstandaarden voor met name:

 1. Elektronische productgegevens; ook wel artikelcatalogi genoemd.
  Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen a) productdata (productkenmerken: ETIM) en b) artikelgegevens (handelsgegevens zoals verpakkingen en prijzen): de catalogi).

  Als het gaat om elektronisch productgegevens delen komen we ook het begrip “Punchout” tegen. Dit is een alternatief voor statische catalogusbestanden. Punchout-sites zijn live, interactieve catalogi op een website. Punchout transacties zijn onderdeel van de inkoop, waarbij artikelen aangevraagd worden door afnemers. Dit kan bijvoorbeeld ook de inhoud van een winkelmandje zijn bij e-commerce.

 2. Orders; dit traject bestaat ook uit offertes en bevestigingen van zowel offertes als orders.
    
 3. Verzendberichten; termen als afleverbon en pakbon worden door elkaar gebruikt.
    
 4. Facturen; hieronder vallen ook voorschotfacturen en creditnota’s.

Bekende berichtstandaarden zijn:

 1. UBL (Universal Business Language);
  Een wereldwijde standaard voor het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten, zoals inkooporders, verzenddocumenten en facturen. 
  Meer over UBL.
   
 2. CII (Cross Industry Invoice); 
  De al langer bestaande EDIFACT standaarden zijn vertaald naar XML onder de noemer UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).
  Meer over CII.
   
 3. EN 16931;
  Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren, met als toegestane syntaxen de hiervoor genoemde UBL en UN/CEFACT CII.   
  Meer over EN 16931.
   
 4. Peppol;
  De Stichting OpenPeppol beheert een tweetal afsprakenstelsels:
  1) Berichtenstandaard (op basis van UBL) en
  2) Uitwisselingsprotocol. 
  Het Peppol Netwerk wordt gevormd door Serviceproviders met ieder een eigen Peppol access point.
  Meer over Peppol.

Verder noemen we (gericht op Nederland):

 • Digipoort; verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.
 • Dico standaard; gericht op de bouw- en installatiesector.
 • SCSN (Smart Connected Supplier Network); gericht op de Nederlandse maakindustrie.
 • SETU; standaardisatie van elektronisch berichtenverkeerin de flexbranche.
 • Standaard Energie eFactuur; uitbreiding (extensie) op EN 16931 (zie hiervoor) voor de energiesector.
 • AgroConnect; overlegplatform m.b.t. delen van data en datauitwisseling in de Nederlandse agri- & foodsector.
 • Edibulb; gericht op standaardisatie van data in de bloembollensector.
    

Software opvragen
Webservices en EDI
Laatste nieuws
Gegevensuitwisseling Belastingdienst en Randstad: eerste e-timecard via Peppol verstuurd (23-06-2024)
Sinds kort kan de uitzendbranche op een efficiënte manier gebruikmaken van het wereldwijde Peppol-netwerk. Nadat de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) en standaardisatie-organisatie SETU in mei een samenwerkingsovereenkomst tekenden, is nu de eerste e-timecard verstuurd via Peppol.
DataRotonde integreert Peppol AccessPoint van eConnect (27-05-2024)
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

Laatste blogs
Accountants- en administratiekantoor als digitale hub voor klanten (19-06-2024)
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren spelen een belangrijke rol bij het voeren van de administratie voor ondernemers. De gegevensuitwisseling door ondernemers met externe partijen loopt niet zelden via de softwaresystemen van genoemde kantoren. Denk aan het deponeren van een jaarrekening bij de KvK en Belastingaangiftes als BTW, ICP-opgave, Loonheffing, IB en VPB aan de Belastingdienst.
Voorkom supply chain-aanvallen door de keteninventarisatie (24-04-2024)
Elektronisch orders en facturen uitwisselen via Peppol: wat nu als met verschillende software wordt gewerkt voor orders en facturen? (21-11-2023)
Naar archief blogs...
Laatste artikelen
E-factureren, scan herken van boekingsdocumenten en AI: terugblik seminar 27-3-2024 (02-04-2024)
Op woensdag 27 maart 2024 heeft in Expo Hoevelaken het Seminar "Elektronisch facturen, scannen herkennen van boekingsdocumenten en AI" plaatsgevonden. Enthousiaste sprekers hebben hun kennis gedeeld met zo'n 100 aanwezigen. Presentaties van enkele sprekers zijn nu online beschikbaar.
AI-systemen: ontwikkel ze veilig, brochure door de AIVD (27-08-2023)
BI en RPA: presentaties beschikbaar van 10 sprekers (02-06-2023)
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
UPA-standaard in de pensioenmarkt maakt (dure) maatwerk koppelingen overbodig (04-08-2020)
Salarispakket leveranciers (SWO) onderhouden vele dure maatwerkkoppelingen voor werkgevers naar zowel intermediaire partijen als naar pensioenverzekeraars / PPI’s. Deze maatwerkkoppelingen zijn 1-op-1 afspraken en vragen vaak hoge investeringen bij zowel opzetten als onderhouden van de salariskoppeling.
Naar archief white papers...
Relevante begrippen
Digipoort

Digipoort is de centrale digitale dienst voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en verschillende overheidsorganisaties. Digipoort is feitelijk een verzamelnaam voor meerdere onderliggende infrastructuren die ingezet worden om elektronisch gegevens uit te wisselen met de overheid.

Meer uitleg over Digipoort
XML

XML, oftewel “Extensible Markup Language” is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen, zoals HTML, waarbij gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zichtbaar zijn. Deze representatie is zowel leesbaar voor de mens als voor computers. 
Meer over XML...

Peppol

PEPPOL is de afkorting van ‘Pan-European Public Procurement On-Line’ en biedt overheden en bedrijven de kans om (internationaal) e-facturen uit te wisselen via een speciaal beveiligd netwerk. Als de administratie van zowel de verzender als de ontvanger geregistreerd is op het netwerk, wordt de elektronische factuur direct naar de boekhouding van de ontvanger gestuurd.

Meer uitleg over Peppol
Alle begrippen...
Links
EDI Startpagina.nl
Website met links op het gebied van EDI en ook XML.
Raadpleeg alle links...


Onerzoeksbureau GBNED