Softwarepakketten.nl
erp software prodin

PakketsoortenLogistieke softwaresystemen

Laatste nieuws
North Sea Port kiest voor Unit4 ERP (01-09-2021)
North Sea Port, het sinds 1 januari 2018 grensoverschrijdende Nederlands-Vlaamse havenbedrijf (met havens in Vlissingen, Terneuzen en Gent), heeft na een onderhandse aanbesteding gekozen voor de ERP-oplossing van Unit4. North Sea Port was op zoek naar één financieel systeem in plaats van twee verschillende om meer financieel inzicht te verkrijgen.
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Laatste blogs
Dit is waarom een ERP EDI-configurator de ketencommunicatie versimpelt en versnelt (12-11-2020)
Logistieke ketens zijn gebaat bij snelheid en overzichtelijkheid. Eén manier om dat te bereiken, is door het aantal schakels in de supply chain te beperken. Prodin Business Solutions zet hiervoor een belangrijke stap, door een standaard EDI-oplossing te integreren in haar ERP-oplossing Prodin. Deze EDI-configurator werkt op basis van GS1-standaarden.
Procesgerichtheid en bedrijfsadministratie (18-08-2020)
8 belangrijke vragen als het gaat om voorraadbeheer bij een ERP-systeem (16-01-2020)
Naar archief blogs...

Gids ERP & Logistieke softwaresystemen

De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.
Meer informatie en opvragen Gids ERP & Logistieke softwaresystemen...

Logistiek

Logistiek is gericht op alle activiteiten die te maken hebben met de goederenstroom. Het gaat bij logistiek zowel om het plannen als doen vervoeren, zoals door expeditiebedrijven als het vervoeren zelf door transportbedrijven. Ook opslag van goederen via een warehouse (opslagbedrijf) beschouwen als onderdeel van logistiek. De begrippen ERP en logistiek worden in de praktijk nogal eens door elkaar gebruikt. En dat vinden we begrijpelijk. Op deze website hebben we producerende (en feitelijk assemblerende) bedrijven en de groothandel geschaard onder ERP. Logistiek wordt in de praktijk ook gekenmerkt door de verschillende soorten logistieke dienstverleners met elk hun eigen softwaresystemen, zoals:

 • Verladers (transportbedrijven) met Transport management systemen (TMS);
 • Opslagbedrijven (warehouses) met Warehouse management systemen (WMS);
 • Expediteurs (forwarding) met Forwarding management systemen (FMS).  

TMS functionaliteit

 1. Planning; met ‘estimated time of arrival’ (ETA) met ritplanning.
 2. Inkoop; met tarieven van vervoerders en facturering.
 3. Documenten; zoals de CMR (digitale vrachtbrief).
 4. Mobile app; voor chauffeurs en (ondertekenen door) ontvanger.
 5. Koppeling met boardcomputer;
 6. Koppeling ‘track & trace’ systemen; zoals met UPS en TNT.
 7. Calculatie; het berekenen van transportkosten met voor- en nacalculatie.
 8. Verkoop; order to cash, van order tot betaling van afnemers.

WMS functionaliteit

 1. Voorraadbeheer; t.b.v. goederen van meerdere eigenaren.
 2. Magazijn c.q. locatiemanagement;
 3. Optimale opslaglocatie berekening;
 4. Orderpicking; voor het uitgaande orderproces.
 5. Track & trace functionaliteit;
 6. Douaneregistratie; entrepotfunctionaliteit.
 7. Verkoop; order to cash, van order tot betaling van afnemers.

FMS functionaliteit
Bij expeditie (forwarding) wordt in de regel onderscheid gemaakt naar: Luchtvracht (export en import), Zeevracht (export en import) en Wegtransport. 

 1. Dossierbeheer; zowel operationeel als financieel met workflow-functionaliteit.
 2. Douane; customs management met douane documenten, onder andere proforma- en douanefacturen.
 3. Douane voorraad; zoals een douane entrepot.
 4. Documenten; zowel export als import.
 5. Verkoop; order to cash, van order tot betaling van afnemers.

Andere soorten logistieke dienstverleners
In de praktijk zijn er nog vele andere soorten logistieke dienstverleners, zoals: agenturen (import/export), groupage bedrijven, rederijen en havenbedrijven zoals stuwadoorsbedrijven voor het laden en lossen van schepen, koeriersdiensten en  luchtvrachtbedrijven.

Uniforme artikelcodering

Steeds meer branches werken met uniforme artikelbestanden die door softwareleveranciers worden opgenomen in betreffende softwarepakketten. We komen hier begrippen tegen als GS1, EPC en RFID.
Meer informatie...


Software opvragen
Expeditie (Forwarding Management Systemen)
Export (documenten)software
Logistieke softwaresystemen
Opslag (Warehouse Management Systemen)
Transport (Transport Management systemen)
Registratie gevaarlijke stoffen
Laatste artikelen
ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken (12-09-2021)
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in EDI e-procurement standaarden die in Nederland op de markt zijn om aan te sluiten op ERP-systemen, zowel nationaal als internationaal. Het gaat dan om: 1) berichtstandaarden en 2) Netwerken.
Gids ERP & Logistieke softwaresystemen, gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners (08-05-2018)
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
KING Software: het belang van optimaal voorraadbeheer en traceability (21-03-2021)
Voor een groothandel is een complete ERP-oplossing met goed inzicht in verkoop, inkoop en voorraad een noodzaak. Je wilt als groothandel geen nee verkopen, maar tegelijkertijd niet teveel investeren in het op voorraad houden van goederen. En ontvangen (voorraad)artikelen wil je zo efficiënt mogelijk opslaan in je magazijn(en) om deze weer te kunnen uitleveren aan klanten. Daarbij wil je ook de traceerbaarheid (traceability) goed geregeld hebben.
Bedrijfssoftware in de cloud of op eigen server: whitepaper over verschillen tussen SaaS, Cloud en On Premises (12-08-2017)
Naar archief white papers...

Branchegerichte logistieke softwaresystemen

Voor logistieke dienstverleners is een onderverdeling gemaakt naar: Agenturen, import/export), Bunkerstations, Distributeurs, Expediteurs, Groupage, Havenbedrijven, Koeriersdiensten, Luchtvrachtbedrijven, Opslagbedrijven (warehouses) en Verladers (transportbedrijven).
Naar branchegerichte software voor logistieke dienstverleners...

ERP softwaresystemen

De termen ERP-systemen en logistieke software worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt. Op deze website hebben we een apart onderdeel ERP softwaresystemen, onderverdeeld naar: 

 • Groothandel;
 • ERP-systemen;
 • Productieadministratie;
 • CAD-, CAM- en CAE software;
 • PLM / PDM.

Naar ERP softwaresystemen...

Relevante begrippen
RFID

Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie die het bedrijven mogelijk maakt om objecten draadloos te identificeren en te volgen.

Meer uitleg over RFID
Drie-weg matching

Controleprocedure bij geautomatiseerde factuurverwerking waarbij ‘ matching’ (vergelijking van gegevens) plaatsvindt aan de hand van bijvoorbeeld de inkooporder, de pakbon en de factuur, voordat wordt overgegaan tot betaling. Zie ook: twee-weg matching

EDI

EDI zorgt voor uitwisseling van data tussen organisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard berichtformaten. EDI-berichten worden uitgewisseld via  zgn. berichtendiensten (oftewel Value Added Networks - Vans). 

SCM - Supply Chain Management

Supply chain management staat voor Integraal ketenbeheer, waarbij leveranciers en afnemers in de bedrijfskolom samenwerken aan zo optimaal mogelijk ingerichte processen en functionaliteit.

Meer uitleg over SCM - Supply Chain Management
Traceability

Voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven moeten een HACCP-systeem onderhouden, of een per branche goedgekeurde hygiënecode gebruiken. Levensmiddelen moeten in alle stadia van de productie traceerbaar zijn (traceability) volgens de Europese General Food Law (GFL). 

Alle begrippen...
Links
APICS
Informatie over opleiding en informatie 'Resource Management' op het gebied van Logistiek, SM en ERP.
BACE Academy
BACE Academy is gespecialiseerd in opleiding, training en advies voor onder andere de vervoers- en logistieke sector.
Bedrijf & Logistiek
Vakbeurs voor inslag, opslag en uitslag.
CSCMP
Councel of Supply Chain Management Professionals.
Raadpleeg alle links...


Onerzoeksbureau GBNED