Softwarepakketten.nl

PakketsoortenManagementinformatie (incl. dashboards & BI)

Laatste nieuws
Software voor Internal reporting, planning en control: BI & CPM, uitvraag voor aanbieders (13-07-2020)
Onderzoeksbureau GBNED is bezig met het samenstellen van het nieuwe rapport "Software voor Internal reporting, planning en control: BI & CPM". Dit rapport is gepland deze zomer te verschijnen. De bedoeling is dat het rapport ook inzage geeft in softwaretoepassingen voor BI (Business Intelligence) en/of CPM (Corporate Performance Management). Leveranciers wordt gevraagd hun oplossingen te melden voor gratis opname in het rapport.
Boekhoudplaza.nl: nieuw platform voor toepassingen en praktijkvoorbeelden van het ReferentieGrootboekSchema (RGS) (23-06-2020)
Excel is prima formaat voor RGS, waarom dan een ingewikkelde RGS Taxonomie in XBRL? (22-06-2020)
Silverfin kondigt gratis tools aan ter ondersteuning van hun Nederlandse accountingklanten en hun cliënteel gedurende COVID-19 (25-05-2020)
CashController: liquiditeitsplanning op weekbasis (25-05-2020)
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Laatste blogs
Doet uw boekhoudpakket dat ook: een echte liquiditeitsplanning bieden (06-04-2020)
Een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose kan een waardevol onderdeel zijn van uw boekhoudsoftware, mits opgebouwd uit de juiste onderdelen. Zo helpt een verplichtingenregistratie bij het opstellen van een echte liquiditeitsplanning.
4 belangrijke trends in informatiemanagement voor 2020 (28-01-2020)
De opkomst van Self Service BI (03-01-2017)
Naar archief blogs...

Gratis rapporten

ICT Financials softwaregids
De "ICT Financials softwaregids" geeft een nadere specificatie en toelichting van het model "CFO software landscape" en inzicht in het gerelateerde aanbod van standaard software gericht op de CFO. Het gaat om tientallen softwaresystemen, voor een belangrijk deel internationaal van aard. De gids bevat tevens een handige softwarematrix, waarbij in één oogopslag is te zien welke toepassingsgebieden van het model "CFO software landscape" ondersteund worden door betreffende softwaresystemen.
Naar gratis opvragen "ICT Financials softwaregids".

Rapport: Managementreports en Business Intelligence (BI)
Managementinformatie is er volop en met Data analyses als onderdeel van Business Intelligence kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Daarom krijgen Management dashboards, als onderdeel van Business Intelligence steeds meer belangstelling. Daarnaast maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk. Voor dit rapport beschouwen we Business Intelligence als een overkoepelend begrip en Data-analyse en Management dashboard als onderdeel daarvan. In het rapport wordt dit nog toegelicht.
Naar gratis opvragen "Rapport Managementreports en Business Intelligence(BI)".

Rapport Marktanalyse CPM software
Marktanalyse Corporate performance management (CPM) software. Bij de selectie van software voor CPM speelt de volgende functionaliteit een rol: Budgettering, Planning (liquiditeitsplanning, resultatenplanning, personeelsplanning en overige planning), Forecasting. Desgewenst aangevuld met functies voor: Consolidatie, Business Intelligence, (Management)rapportages, Kostprijscalculatie, (Balanced) Scorecards en koppeling met de boekhouding.
Naar gratis rapport "Marktanalyse CPM software".


Soorten rapportages
Managementinformatie is er in vele soorten, vaak geïntegreerd met andere applicaties. Met name gericht op de uitvoering (EIS) wordt infomatie geboden in de vorm van:

  • (Tussentijdse) financiële (management)rapportages;
  • Management dashboards; op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's).
  • Business Intelligence (BI) analyses;

Gerelateerd aan het CFO software landscape kennen we verder rapportages op het gebied van:

  • Management controlling; met software op het gebied van Activity Based Costing (ABC) , Budgettering (incl. Forecasting), Consolidatie, Corporate Performance Management (CPM) en Fast close.
  • Financial accounting (externe verslaggeving); met als belangrijkste rapportage de jaarrekening.

Data-analyse en audit activiteiten
Specifiek gericht op de accountancy en controller is er data-analyse software voor het uitvoeren van audit-activiteiten. De gegevens worden dan veelal ontleend aan de boekhouding. 
Naar Data-analyse (auditsoftware)... 

Strategisch
Bij strategische software gaat het om de lange termijn. Bijvoorbeeld het samenstellen van een ondernemingsplan of het evalueren van langetermijndoelstellingen met behulp van een Balanced Scorecard.


Software opvragen
Managementrapportage
Managementdashboards
Analytische software (Business Intelligence - BI)
Laatste artikelen
Onderzoeksrapport over Process Mining (19-12-2019)
Process Mining is een techniek, tool en een methode om geautomatiseerde bedrijfsprocessen te visualiseren. Professionals staan voor de uitdaging om de complexiteit van Process Mining te onderkennen en toe te passen. Technische - en businessrisico’s zorgen ervoor dat een Process Mining Project faalt. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke risico’s van Process Mining worden ondervangen door Process-Mining-Project-Methodology?
Rapport: Managementreports en Business Intelligence (BI) (24-05-2018)
Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer (26-11-2017)
ICT Financials softwaregids 2017 (05-11-2016)
Alle rapportagesoftware voor accountants- en administratiekantoren in kaart gebracht (30-05-2010)
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
CFO in the Digital Age (10-12-2016)
Onder de naam "CFO in the Digital Age" heeft Unit4 een presentatie beschikbaar die gericht is op compliance en performance. Uitgangspunt is de uitdaging om compliant te zijn door (compliant) rapporten, risicobeheering en accurate data en daarnaast inzicht te hebben in (toekomstige) prestaties.
Naar archief white papers...

CFO software landscape
Het aanbod van software voor de CFO is zondermeer divers en uitgebreid te noemen. Om het aanbod duidelijk in kaart te brengen is het model “CFO software landscape” samengesteld. Dit model is onderverdeeld naar:
- Management accounting (internal reporting)
- Management controlling (planning & control)
- Financial accounting (external reporting)
- Continuous monitoring en -auditing (data analyse auditing).

CFO software landscape

Naar opvragen en toelichting "CFO software landscape".

Relevante begrippen
BI

Business Intelligence (BI). Opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen via specifieke data-analyse applicaties. Daarbij worden onder BI de volgende vormen van data-analyse onderscheiden:

  1. Descriptive analytics; uit analyse van historische gegevens patronen destilleren. Feitelijk beschrijvend.
  2. Predictive analytics; voorspellingen voor de toekomst op basis van gegevens uit het verleden.
  3. Prescriptive analytics; volgende stap voor de toekomst door ook acties voor te stellen om te kunnen profiteren van voorspellingen met implicaties van elke voorgestelde actie. 

Steeds meer bieden leveranciers tools die ondergebracht kunnen worden onder de noemer “Self service Business Intelligence” (SSBI). Dit laatste om zonder IT-specialisten data-analyses te kunnen samenstellen en uitvoeren en desgewenst weer te geven via een dashboard.

Datamining

Uit bestaande gegevensverzamelingen (data) wordt nieuwe informatie afgeleid. Een voorbeeld is het afleiden van het koopgedrag van uw afnemers. Datamining wordt vaak gebruikt in combinatie met Datawarehousing).

Datawarehouse

Dit zijn informatie "pakhuizen" die als eigenschap hebben dat ze gevoed worden door andere systemen. De inhoud van deze pakhuizen kan door gebruikers op ieder moment worden opgevraagd, zonder dat de gegevens kunnen veranderen. Voor dit opvragen zijn vaak weer aparte rapportagetools op de markt gebracht. Een eenvoudige vorm van een Datawarehouse is een periodieke kopie van een productiedatabase.

Big data

De term 'Big data' illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd. Zowel zakelijk als privé slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van ‘cloud computing’ is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen. En dan wordt gesproken over Big data.

Meer uitleg over Big data
Alle begrippen...
Links
BARC
Business Application Research Center.
Business Intelligence ITToolbox
Portal met informatie over Business Intelligence.
Datawarehouse ITToolbox.com
Portal met informatie over Datawarehouse.
Kennisportal
Kennisportal geeft antwoorden op specifieke businessvraagstukken rondom bedrijfscommunicatie. Met een apart onderdeel over Business Intelligence.
Raadpleeg alle links...


Onerzoeksbureau GBNED