Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Een factuurset bestaat altijd uit een UBL+PDF factuur.

Een UBL-factuur kan op zichzelf staan als voor de afzender en ontvanger alles geheel duidelijk is. Mede omdat UBL-facturen ook per email uitgewisseld worden raden we vanuit de UBL Ketentest aan altijd met een factuurset te werken, bestaande uit 2 documenten, te weten:
1. Een UBL-document (om te laten verwerken in de boekhouding van de ontvanger;
2. Een PDF-document (om de factuur te tonen aan de ontvanger).

Het PDF-document kan, indien gewenst, embedded opgenomen worden in het UBL-document. Dit is aan te raden als met PEPPOL wordt gewerkt. Zie hiervoor ook WIKI UBL onderdeel "Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document".

 

 Onerzoeksbureau GBNED