UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Factuurset: UBL en PDF

Het PDF-document kan, indien gewenst, embedded opgenomen worden in het UBL-document. Zie hiervoor ook WIKI UBL onderdeel "Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document".

Als gewerkt wordt met een factuur als email bijlage is aan te raden dat de naam van beide documenten (UBL en PDF) dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf). Op deze wijze is altijd duidelijk dat betreffende documenten bij elkaar behoren. Dit is uiteraard niet van toepassing als alleen sprake is van een UBL-factuur met embedded (ingesolten) een PDF. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van het Peppol netwerk. 

 

 Onerzoeksbureau GBNED