UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL en BTW, algemene informatie

Bij de uitwerking van UBL scenario's in relatie tot BTW is gebaseerd op de Nederlandse regelgeving (al dan niet afgeleid van Europese regelgeving). De belangrijkste bron daarvoor is de website www.belastingdienst.nl.  

Bij de uitwerking van meerdere BTW factuurscenario’s wordt binnen UBL gebruik gemaakt van enkele internationale codelijsten die hieronder op een rij zijn gezet.

 1. UN/ECE 5153; t.b.v. aanduiding “VAT”; oftewel BTW.
     
 2. UN/ECE 5305 (D.16B); t.b.v. Duty or tax or fee category code;
  De volgende codes worden gebruikt in relatie tot BTW:
  S = Standard rate, code specifying the standard rate;
         Wordt gebruikt bij standaard BTW binnenland (laag EN hoog belast).

         In de praktijk zien we code "H" (High) ook nog wel eens gebruikt worden. Dit is echter niet de bedoeling.
         In Nederland wordt zowel het laag tarief als hoog tarief aangeduid met "S". 
         Als "H" toch aangeboden wordt kan deze code overeenkomstig "S" behandeld worden.
    
  Z = Zero rated goods, code specifying that the goods are at a zero rate;
        Wordt gebruikt voor goederen en diensten die onder het 0% tarief vallen.

  E = Exempt from taks, code specifying that taxes are not applicable;
         Wordt gebruikt als sprake is van BTW vrijstelling

  AE = VAT Reverse Charge;
            Wordt gebruikt als de BTW is verlegd naar een andere ondernemer (binnenland).
            Wordt eveneens gebruikt bij de facturering van een intracommunautaire dienst (ICP).
            Zie ook "K" hierna.

  G = Free export item, tax not charged, code specifying that the item is free export
         and taxes are not charged.
         Wordt gebruikt bij export van goederen buiten de EU

  K = VAT exempt for EEA intracommunity supply of goods and services. A tax category code indicating the item is VAT exempt
         due to an intracommunity supply in the European Economic Area.
         Wordt gebruikt bij de facturering van intracommunautaire goederen (ICP).
         Zie ook "AE" hiervoor.

  O = Services outside scope of tax. In dit geval betreft het specifiek geleverde diensten die buiten de scope van BTW vallen.
         Denk aan diensten die door stichtingen geleverd worden. En voor zover er geen BTW-nummer is.
         De uitwerking is vrijwel overeenkomstig de hiervoor genoemde "BTW vrijstelling". 
         Voor TaxCategory geldt dan O in plaats van E. 

  Peppol noemt ook nog de volgende codes die volgens ons niet in gebruik zijn in Nederland:

  L = Canary Islands general indirect tax.
  M = Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla.

  Daarnaast kent het schema ook nog de volgende code:

  F = Value Added Tax (VAT) margin scheme second hand goods. Indication that the VAT margin scheme for second hand
         goods is applied. Wordt gebruikt bij facturering van tweede hands goederen volgens de margeregeling.
         LET OP:
         (wordt niet gebruikt door EU standaard EN 16931 en ook niet door Peppol).

BTW-nummer
Het btw-nummer van de verkoper, het btw-nummer van de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper en het btw-nummer van de koper moeten een prefix hebben in overeenstemming met ISO-code ISO 3166-1 alpha-2 waarmee de land van uitgifte kan worden geïdentificeerd. Griekenland mag echter het voorvoegsel ‘EL’ gebruiken.
 Onerzoeksbureau GBNED