Softwarepakketten.nl

Wiki Selectie van standaard software

Leveranciersgegevens checklist softwareselectie

Bij de selectie van een nieuw softwaresysteem moet niet alleen gelot worden op de eigenschappen van het softaresysteem zelf, maar ook op een egenschappen c.q. kenmerken van de leverancier. Deze komen hier aan de orde. 

Eigenschappen
Naast de adres- en correspondentiegegevens zijn de volgende eigenschappen van belang:

 • Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE’s).Hiermee krijgt u inzicht in de omvang van de organisatie. Als met meerdere vestigingen wordt gewerkt in meerdere landen is het aan te raden na te gaan welke soort medewerkers en welk aantal medewerkers in het land werkzaam zijn waar uw eigen organisatie is gevestigd. 

 • Jaar van oprichting. Informeer ook even naar eventuele overnames uit het verleden. 

 • Is bedrijf winstgevend? Bij grote organisaties kunt u natuurlijk bij de Kamer van Koophandel financiële informatie opvragen. Alleen winstgevendheid afgelopen jaren en/of dit moment zegt natuurlijk niet alles. Ook toekomstperspectief is van belang en de wijze van financiering.

 • Is bedrijfsresultaat openbaar? Zoals hiervoor aangegeven kan dit bij de KVK opgevraagd worden.

 • Zijn referenties opvraagbaar? Het gaat om referenties waarmee u zelf contact kunt opnemen. In de regel zal een leverancier zijn beste klanten als referentie aandragen. Op zich is daar niets mis mee. Als betreffende klanten maar representatief zijn voor uw eigen organisatie. Zie ook "Softwareselectie > Referentie navraag" op deze website. In de regel zal een leverancier zijn beste klanten als referentie aandragen.  

Support

 • Welke supportvormen worden geboden en wie verzorgt deze dan? Is het de producent van de software die de support verzorgd of bent u aangewezen op een dealer? Is er support per email, chatfunctie, telefonisch of op de locatie van de clïent..
    
 • Welke helpdeskfaciliteit worden geboden en wat zijn de openingstijden van de helpdesk? Per email, chatfunctie en/of telefonisch. En op welke tijden is de heldesk bereikbaar. Prima als 7 x 24 een email gezonden kan worden aan de helpdesk, maar wanneer is de helpdesk bemend om betreffende mails af te handelen. En wat bedraagt de (gemiddelde) wachttijd van een call.
    
 • Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE's) zijn werkzaam op de helpdesk?

 • Is een customerportal aanwezig voor bestaande cliënten? Zodat eerst online gezocht kan worden naar de oplossing voor een bepaalde vraag. En worden binnen het customerportal ook openstaande calls van een cliënt bijgehouden en is er een historie van calls aanwezig.

 Onerzoeksbureau GBNED