Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki UBL algemeen

Wiki UBL algemeen > UBL versies

De standaard versies die UBL via OASIS kent

OASIS (www.oasis-open.org) heeft UBL op de markt gebracht, te weten: 
- UBL 1.0 (2004),
- UBL 2.0 (2006),
- UBL 2.1 (2013).
- UBL 2.2 (2018)
- UBL 2.3 (2021)

In de praktijk wordt vanaf UBL 2.0 gebruikt en zijn de versies backwards compatible. 

UBL Factuur

2.1
De verschillen tussen UBL 2.0 en 2.1 zijn wat betreft de invoice (factuur) miniem. In versie 2.1. zijn slechts de volgende factuurelementen toegevoegd: 

 • ProfileExecutionID
  - DueDate (vervaldatum)
  - BuyerReference
  - StatementDocumentReference
  - ProjectReference
  - WithholdingTaxTotal. 
  Deze elementen zijn optioneel.

2.2
De verschillen tussen UBL 2.1 en 2.2 zijn voor wat betreft de UBL-factuur nihil.

2.3
De verschillen tussen UBL 2.2 en 2.3 zijn beperkt tot 1 wijziging die geen invloed heeft op bestaande implementaties, te weten:

 • AccountingCustomerParty
  Dit element hoeft niet meer verplicht voor te komen (Changed cardinality from 1 to 0..1). 

Bronnen
Informatie over de standaard UBL is te vinden op:
ubl.xml.org met veel gestelde vragen en de mogelijkheid tot discussie met andere (UBL) gebruikers. 

Voor inzicht in alle UBL documenten en de opgebouwde elementen wordt met klem geadviseerd de "Offline package (with schemas)" te downloaden vanaf http://ubl.xml.org/wiki/ubl-specifications

Tip:
Voor het eenvoudig raadplegen van alle UBL documenten wordt verwezen naar:
http://www.datypic.com/sc/ubl21/Onerzoeksbureau GBNED